1026.sz.Szent László Király cserkészcsapat Százhalombatta

A cserkészek jelvénye a liliom.

csapatunkról és a cserkészetről Ez egy régi történelmi szimbólum, a tisztaság és az erényes élet jelképe. Sokszor találkozáskor is tisztelgéssel köszöntik egymást. A kezüket vállmagasságba emelik, három ujjuk felfelé mutat, míg a hüvelykujj és a kisujj a tenyér előtt összekapcsolódik. Ez sok mindent jelent: a három ujj a cserkészfogadalomra emlékeztet, Istenünk, hazánk és embertársaink iránt teljesítendő kötelességeinkre.

 csapatunkról és a cserkészetről

Az összekapcsolódó ujjak azt jelentik, hogy az idősebb, nagyobb, erősebb cserkész segíti, óvja fiatalabb társát. A cserkészek bal kézzel fognak kezet. Ennek oka az, hogy bal kezünk közelebb van a szívünkhöz, ezért a másik iránti szeretetünket így tudjuk jelképesen kifejezni. A világ legnagyobb ifjúsági szervezete 2007-ben világszerte 38 millió főt számlált.

Alapítója Lord Baden-Powell lovassági tábornok. (1857-1941) 1907-ben rendezte meg az első cserkésztábort. Angliában. A cserkészet alapelveit az 1908-ban megjelent Cserkészet fiúknak című könyvében fektette le. A 20. század első felében a mozgalom világszerte elterjedt, de már lányok számára is. Alapvető cél, hogy támogassa a fiatalok testi, lelki, szellemi képességeit. Önkéntes, politikamentes ifjúság nevelő mozgalom. Magyarországon 1909-ben alakultak meg az első cserkészcsapatok.

A tíz cserkésztörvény:

 

1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.

2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának, és embertársainak tarozik.

3. A cserkész ahol tud segít.

4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.

5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.

6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, és kíméli a növényeket.

7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel, és készségesen engedelmeskedik.

8. A cserkész vidám és meggondolt.

9. A cserkész takarékos.

10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

cserkeszenek

Fiúk fel a fejjel a harsona zeng,
Álljunk csata sorba vidáman!
Ránk vár a világ ez a harc a mienk,
Katonái vagyunk valahányan!
Jó fegyverünk, izmos karunk,
Égő szemünk, s vidám dalunk!
Amerre nézünk megterem,
A győzelem a győzelem!

Fiúk fel a fejjel az óra közel,
Kel a magyar éjben a hajnal.
Most kell az erős kar, a férfiú-mell,
Ezeréves acél-akarattal.
Zúg, mint a harci trombita:
A Lomnic és a Hargita,
Értünk kiált, felénk süvölt
Az ősi föld, a drága föld.

Szabadba fiúk! A nap arca nevet,
Ott pezsdül a friss, tüzes élet.
Járjuk be a mezőt, meg a rengeteget,
Szabad ott a szabadban a lélek!
Ott szemben, szívben tiszta láng,
S az Isten arca néz le ránk.
Lehelletén ott megterem
Erő, szabadság, győzelem!

1944.október 14-én a nyilas hatalomátvétel után két nappal betiltották a cserkészetet.1945.februárban újjáalakult a mozgalom, de 1948-ban Rajk László több civil szervezettel együtt betiltotta, ill. beolvasztotta az úttörők szervezetébe. A cserkészet teljes eszközparkját az úttörők „örökölték”.

A rendszerváltáskor 1989. január 23-án az első megalakult civil szervezetként az Egyesületi törvény 0001.sorszámot kapta a Magyar Cserkész Szövetség. Az ország egész területén gombamód alakultak a kisebb, nagyobb cserkészcsapatok. A százhalombattai 1026. Szent László Király cserkészcsapat 1991-ben szülők kezdeményezésére és a Városi gyermekkönyvtár védnöksége alatt alakult meg.

A csapat vezetőjének Sefcsik Gergelyt a köztudottan nagy gyakorlattal rendelkező természetjárót választották. Pár év elteltével a Római Katolikus Egyházközség lett a csapatunk fenntartója, s cserkészotthonnak számukra átadták az újtelepi kápolna kis pince helységét.

A gyermekek egyre többen lettek és az “otthon” már kicsinek bizonyult. Több éven át hánykolódott a csapat szálláshely tekintetében, mígnem 2004-ben végre igazi otthonra leltünk. Az Önkormányzat engedélyezte, hogy az Óvárosi Sportközpont tetőterét lakhatóvá tegyük és otthonként üzemeltethessük. Ez a nagy munka főleg önerőből, ill. nagylelkű támogatók segítségével sikerült is. Azóta ez a bázisunk.

Itt végezzük a cserkésztörvények, és a cserkészfogadalom szellemében a gyermekek nevelését kiscsoportos úgynevezett őrsi rendszerben.

A cserkészmódszerek közül nagy hangsúlyt fektetünk a “cselekedve tanulás” módszerére. A cserkészet gyakorlati tennivalóit mindkét nembeli gyerekeknek gyakorlat útján kell elsajátítaniuk, és alkalmazni is kell őket. Csapatunkban jól fellelhető a nagyfokú integráció, hiszen 6 éves kórúaktól az egyetemistáig foglalkozunk gyermekekkel, ill. fiatalokkal. A már “kiöregedett fiatalok továbbra is segítik a csapatot, és részt vehetnek a programokon.

Alapelveink a természet szeretete, felelősségre nevelés Isten, haza, és embertárs iránt. Ezt igyekszünk rendszeres természetjárással és különböző érdekes programokkal megvalósítani. Minden évszakban rendezünk táborokat, hogy a gyermekek végigkísérhessék, és jól megfigyelhessék az évszakok változását. A táborok közül a legjelentősebb a nyári nagy tábor. Ez alkalommal adhatnak számot tudásukról.

Mivel ilyenkor hosszabb időt töltünk együtt, a gyermekek segítőkészsége, toleranciája és tűrőképessége jól edződik. Pár nap után nem hiányzik nekik a telefon, számítógép, és a televízió. A cserkészet egy olyan nagyszerű mozgalom, ahol minden olyan gyerek megtalálhatja a számítását, akiben van némi elszántság. Általános iskolás gyerekek, középiskolás fiatalok mozgalma ez, mégpedig a legrégibb és legnagyobb ilyen mozgalom a világon. Csapatunk törzslétszáma 2012-ben 84 fő, s vannak, akik ezen a létszámon kívül, nem rendszeresen látogatják a foglalkozásokat. Részt veszünk Százhalombatta város életében és a városlakók számára mindinkább ismertek vagyunk. A városi ünnepségeken, egyházi és nemzeti ünnepeken, de kulturális eseményeken is rendre találkozhatnak velünk. A cserkészet ökumenikus szervezet, ezért a teljes mértékben, tiszteletben tartjuk mások vallását. Alkalmanként egymás templomait is látogatjuk.

 

A minden évben megrendezésre kerülő betlehemezés és a cserkészfarsang a legközkedveltebb rendezvényünk a városban. Az idei bál volt a 10-ik jubileumi nyitott bálunk, melynek témája (MAGYAR BÁL) nagy sikert aratott.

A felajánlott adományokat a táborozások költségeinek enyhítésére fordítjuk. Csapatunk rendelkezik a cserkészszülők által alapított alapítvánnyal

(BATTAI CSERKÉSZEKÉRT ALAPÍTVÁNY), mely nagymértékben segíti a csapat életét.

Az alapítványba befolyt SZJA 1%-os befizetésekből a tábori felszerelésünket tudjuk korszerűsíteni és bővíteni.

A testvérvárosaink közül Brzesko és Szováta város cserkészeivel valódi testvéri kapcsolatot építettünk ki és ezt ápoljuk évről évre. Az idén lesz 20 éve, hogy a csapatunk első cserkészei fogadalmat tettek, s ezt a jubileumot május 25-én ünnepeljük. A tavalyi évben elkezdtük építeni a cserkészotthonunk mellett egy mini kis cserkészparkot, melyben szeretnénk bemutatni a látogatók számára a cserkészélet. A parkot hajdani alapítónk és parancsnokunkról Sefcsik Gergelyről fogjuk elnevezni.

Mikulásik Gábor