Előzmények:

1992. október 8-án megalapították a Dominus Vobiscum Alapítványt a római katolikus templom létrehozására, melynek elnöke dr. Nagypataki Gyula volt.

1993. december 20-án a Városi Önkormányzat Testülete elfogadta, hogy a katolikus és református templom építéséhez a telket térítésmentesen rendelkezésre bocsátja.

Építés:

A templom építésének több mint 200 millió Ft-os költségét az Alapítvány külföldi és belföldi adományokból fedezte.

A templom tervezője: Makovecz Imre az organikus építészet egyik legismertebb magyarországi képviselője.

Organikus építészet: az építészet azon irányzata, amelynek programjában az szerepel, hogy az épület „természetesen” nőjjön ki abból a helyből, ahová tervezték, alkosson azzal harmonikus, „szerves” egységet mind a felhasznált anyagok, mind az épület mérete, alakja és gondolatisága szempontjából. Ezért mondják, hogy az organikus építészet inkább filozófia, aminek megnyilvánulásai annak épületei.

Az ünnepélyes alapkő-letételre 1995. május 30-án került sor.

1996. augusztus 20-án dr. Takács Nándor székesfehérvári megyéspüspök szentelte fel a templomot, melynek belső berendezései ekkor csak ideiglenesek voltak.

A Szent István Templom külső megjelenéséről:

„A település környékén többszáz” (eredeti szövegben koraközépkori) vaskori „halomsírt tártak fel, ezekre emlékeztet a templom hatalmas kupolája, amelyet gyűrű alakban elhelyezkedő, betonból formált fák tartanak. Az imaterem és a paplak kisebb füvel borított dombokként csatlakoznak a természetes palafedésű nagykupolához. A terület római kori történelmét idézik a halmokat átvágó fehér falak.”

„A tornyon, a homlok magasságában egy kámzsaszerű nyílás látható, amely előtt egy arany napkorong van, amelyet tulipánhoz vagy bikaszarvhoz hasonló szerkezet vesz körül alulról. A napnak két nagyméretű, vörösrézből készített naturális szárnya van. Ez alatt megyünk be a templomba.”

A Templombelsőről:

„Megkövesedett fák vesznek körül egy kör alakú teret. Azt is mondhatnám, hogy egy tisztáson vagyunk, azt, is mondhatnám, hogy egy szent ligetben. … Talán a legfontosabb, hogy a föld és az ég találkozzon.”

A fenti idézetek forrása: Makovecz Imre honlapja.

tabernákulum és a liturgikus székek Mezei Gábor tervei alapján vörös fenyőből készültek.

A tabernákulum ötvösmunkáját Molnár László készítette.

A Herendi Porcelánmanufaktúrától a templom a Toporci Madonna szobrát kapta ajándékba, mely Gácser Kata iparművész alkotása a 30-as évekből. (Toporci Madonna: gótikus festett fa szobor az 1340 – 50-es évekből, mely a szepességi művészet igen magas színvonaláról tanúskodik.)

A kerámia keresztutat Petrás Mária iparművész készítette.

2000. december 17-én dr. Takács Nándor püspök úr felszentelte az általa elgondolt, és a templomban egymással szemben elhelyezett két falitáblát. Az egyik a Názáreti Szent Családot ábrázolja, (a fiatal Jézust édesanyjával Szűz Máriával, és Szent Józseffel). A másik a magyar szent családot, Szent István királyt, Boldog Gizellával és Szent Imre herceggel. A táblaképeket Kovács Jenő képzőművész készítette.

A leírást összeállította: Eperjesi Lászlóné

 


Nagyobb térképre váltás