KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE
(Rövidített ismertető)
A legnagyobb keresztény, civil szervezet – egyesületi formában működve – Magyarországon. 1989-ben alapította Dr. Csanád Béla professzor, a Hittudományi Akadémia gyakorlati teológia tanszékének rendes tanára. Az alapító 1996. november 25-én bekövetkezett halála után az Egyesület Dr. Osztie Zoltán plébánost, teológiai tanárt választotta elnökévé.
Az Egyesület igazi erejét a helyi csoportok alkotják, melyek száma 80, és mintegy 6000 tagot számlálnak.

A tagságon túl a csoportmunka kisugárzása komoly társadalmi tényező. Minden városban, vagy településen, ahol a KÉSZ megalakul, hamarosan meghatározó szellemi-lelki központtá lesz. Az Egyesület célja az evangelizáció, mely kettős tevékenységi kört jelöl ki számunkra. Egyrészt a saját tagságunk felé irányul, hogy valóban értelmiségi szinten ismerjék hitüket, és azt öntudattal képviseljék. Ennek érdekében előadássorozatokat, szabadegyetemeket, kerekasztal vitákat szervezünk. Számos helységben a keresztény óvoda vagy iskola elindulása a KÉSZ csoport kezdeményezésének és munkájának köszönhető. A másik irány pedig az Evangélium, azaz Jézus Krisztus képviselete a közélet minden területén. Ennek legjobb fóruma a JEL című kulturális és spirituális folyóiratunk.

Kulturális rendezvényeink, közéleti szerepvállalásunk, erkölcsi kérdésekben való megnyilatkozásaink, politikai fórumaink ennek jegyében fogantak. Szívügyünk még a magyarság létének és önbecsülésének támogatása. Ezért intenzív kapcsolatot tartunk fenn a felvidéki társszervezetekkel, a délvidéki magyar közösségekkel és az erdélyi magyarsággal, ahol líceumot épített a debreceni helyi csoportunk.

Értelmiségi szervezet a KÉSZ, ami azt jelenti, hogy azokat az embertársainkat szólítjuk meg, akik sajátos (keresztény = krisztusi) belső, szellemi – lelkiéletet élő emberek. Nemcsak azok tartoznak tagjaink közé, akiknek diplomájuk van, hanem azok is, akik valóban élik az írástudók felelősségét. A meghatározásban az ökumenikus vonás is benne van, hiszen mindaz, aki krisztusi ember, vagyis eleven kapcsolata van Jézus Krisztussal, magáénak tudhatja szövetségünket.
Célunk a továbbiakban még, hogy a szakmai munkát és a fiatalok megszólítását, illetve mozgósítását hatékonyabbá tegyük. Keressük a kapcsolatot más szervezetekkel, vagy egyesületekkel annak érdekében, hogy a közéletben teljesebben képviseljük a keresztény alternatívát.

A szociális érzékenység is jellemzi közösségünket, hiszen a győri szervezet, mely a legerősebb, gyermektábor építésén fáradozik, ahol a nehéz sorsú és a határainkon kívül élő magyar gyerekek nyaralási lehetőségét kívánják megteremteni.
Jól látható az eddig elmondottakból is, hogy a KÉSZ egy olyan tág keretet biztosít, melyet az egyes csoportok a maguk helyi adottságainak megfelelően töltenek meg tartalommal, értelmiségi kezdeményező erővel.
Az új tagokat szeretettel várjuk sorainkba.
Dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ elnöke