„Időskorban nem gazdálkodnunk kell az idővel, hanem oda kell azt adnunk másoknak.

Többet gondolj másokra, mint önmagadra.

Soha nem hagyd abba a gyaloglást, a méltatlankodást, mindig gyakorold a szeretetet és az önfeláldozást.

Legyetek vidámak, törekedjetek a legjobbra, és hagyjátok a csivitelést a verebekre.

 XXIII. János pápa

Idősebb testvéreink számára hétfőn, fél 5-től fél 6-ig kétheti rendszerességgel tartunk összejövetelt, szervezünk közös programot, filmvetítést a Szent István Templom hittantermében.

2007-ben hoztuk létre a hívek számára ezt a találkozási lehetőséget, olyan céllal, hogy testvéri szeretetközösségben, értékes ismeretekkel gazdagodjanak, ami egyben lelki nemesedésüket is szolgálja.

Lelki olvasmányok és elmélkedések, beszélgetés, az egyetemes kultúra, irodalom és zene alkotásaiból vett szemelvények, szentek és szentéletű emberek bemutatása, filmvetítések, tanúságtételek, a közeli Cisztercita rendházba tett látogatás, előadások az egészséges életmódról, diavetítéses úti beszámolók szerepeltek eddigi programunkban.

Szeretetből fakadó közös imáink, egymás, családjaink, hazánk és Egyházközségünk épülését szolgálják.

Hangulatossá teszi összejöveteleinket az agapé, a közös ünneplés, egymás süteményeinek a kóstolása, a kötetlen beszélgetés, a bölcs élettapasztalatok, lelki élmények kicserélése, s azok a szép gondolatok, versek, írások melyeket a testvérek öntevékenyen egymással megosztanak, előadnak.

Szeretettel várunk minden idősebb testvért! Kérjük, hogy figyeljék a kedves idősebb Testvéreink a hirdetést, amin keresztül megtudhatják, hogy mikor van a legközelebbi összejövetel! Ötleteiket, észrevételeiket szeretettel várjuk.

Szeretettel:

Illéssy Mátyás atya                                              Hegedűs Anna segítő munkatárs

„Hány éves korában lesz öreg az ember?

A kérdés rossz, nem is lehet válaszolni rá. Az ember akkor öreg, ha már nem fejlődik. Tekintsen mindenki önmagába.”

 Saliége bíboros

 

„Ne mondd: az én koromban, most már túl késő van, az én időm lejárt. Persze az ellenkezőjét sem: megteszem, majd ha öreg leszek.

Soha nem gondolj éveid számára.

Sohase beszélj a korodról.

A korral nem jár együtt a bölcsesség.

Ne keverd össze az életed és a munkád.

Mi tesz minket öreggé? A félelem az öregségtől, a nyugdíjba vonulás, mások tekintete, a beletörődés, a lenézés, a bűn.

Mi tesz mindet fiatallá? Az átlátszóság, az önzetlenség, a természet szeretete, a nagylelkűség, a gyöngédség, a rácsodálkozás, az Evangélium, az imádság.

Hagyjuk el a dolgokat, mielőtt azok hagynak el minket.”

 Marcelle Auclai