Hirdetés

LeatherDesktopCalendar
Miserend, egyházi ünnepek, miseszándékok 2014. október 13 – 19 között
Posted in: Hírdetőlap

Október 13. hétfő: Köznap 18:15: Októberi rózsafüzér imádság Szent István Templom 19:00: Szent István Templom Október 14. kedd: Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú 08:00: Szent László Pl. Templom 18:15: Októberi rózsafüzér imádság Szent István Templom 19:00: Szent István Templom 20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom Október 15. szerda: A Jézusról nevezett (Avilai) Szent […]

Read More

Lelki

2014. október 25. – Szombat (Lk 13,1-9)
Posted in: Elgondolkodtató

Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, mivel így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan.”
Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod.”
Lk 13,1-9

Elmélkedés

Jézus korában elterjedt volt az a felfogás, hogy az embert érő szenvedések, beleértve a betegségeket is, valamint a különféle tragédiák oka minden esetben az emberek személyes bűne. Azért éri őket a baj, mert bűnösök. Lehet, hogy vétkük nem nyilvánvaló mások számára, de ha baj érte őket, ebből arra lehet következtetni, hogy nem kedvesek Isten előtt. E nézet szerint minél nagyobb baj ér valakit, annál nagyobb volt a bűne. Jézus helyteleníti ezt a nézetet. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a tragédiák kapcsán érdemes volna elgondolkoznia mindenkinek és bűnbánatot tartania.

Amikor Jézus hasonlatokat mond arról, hogy az embernek a bűnbánat és a jócselekedetek gyümölcseit kell teremnie, – miként a fák gyümölcsöt érlelnek – akkor az Istennel való együttműködésünkre gondol. Isten nélkül ugyanis elszakadnánk az éltető erőforrástól, a teremtő erőtől, a növekedést és fejlődést biztosító hatalomtól, s erőtlenné, élettelenné és terméketlenné válnánk. Isten teremtő együttműködésre hívja minden teremtményét, közülük is legfőképpen magát az embert. Aktív együttműködés ez a Teremtővel, ugyanakkor mégsem a miénk az érdem, hanem Istené. A megtérés, a lelki újjászületés nem rajtunk múlik, hanem Istennek köszönhető. Ne azt várjuk, hogy eljöjjön a gyümölcsérés ideje! Mert a megtérés ideje most jött el számomra. Az irgalmas Atya most akar magához ölelni és megbocsátani.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Égi Édesanyám, oltalmazd meg Magyarországot, püspökeinket, papjainkat, családtagjainkat, közösségünk minden egyes tagját és az egész magyar egyházat. Mindazoknak, akik még nem tudnak hinni, a Szentlélek ereje és világossága által add meg az élő hit kegyelmét, hogy ez az ország Mária országa, a Te országod legyen továbbra is. Tisztíts meg minket a bűntől és vezess el bennünket Szent Fiadhoz, Jézushoz!

Read More

család

OA_diakonusszenteles
MEGHÍVÓ – ORAVECKI ATTILA
Posted in: Család, Hírek, Programajánló, Városi hírek

„ Szeressünk, ahogy ő szeret, segítsünk, ahogy Ő segít, adjunk, ahogy Ő ad, szolgáljunk, ahogy Ő szolgál, Vele legyünk a nap 24 órájában és megértsük Őt visszataszító álruhájában ” (Teréz anya) KRISZTUSBAN SZERETETT TESTVÉREM! ORAVECKI ATTILA ISTENNEK HÁLÁT ADVA ÖRÖMMEL ÉRTESÍTEM, 2014. JÚNIUS 24-ÉN (KEDDEN), A 10.00-KOR KEZDŐDŐ SZENTMISE KERETÉBEN SPÁNYI ANTAL PÜSPÖK ATYA DIAKÓNUSSÁ […]

Read More

Felnőtt

Németh István – Hősök napja
Posted in: Felnőtt

Németh István tartott a múlt héten a Szent László Templomban a Hősök napja alkalmából beszédet.   A Hősök Napja alkalmából három hősi erényekkel rendelkező katonát szeretnék bemutatni, akik más indíttatással, társadalmi állással és más érdeklődési területtel rendelkeztek. Mint látni fogjuk, bár egymástól különböztek, egy közös bennük. Nem elég bátornak lenni, nem elég a szerencse, nem […]

Read More

Hittan

2014osz_small
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó (ősz)
Posted in: Hittan

Október 4-én újra lesz Nagymarosi Ifjúsági Találkozó. A tavaszi nagyon jól sikerült, mindannyian feltöltődve érkeztünk haza. Az őszi alkalomra szeretnénk már kisebbeket is elvinni magunkkal (1.oszt.-6.oszt) a talákozó gyerekmarosi részére, így buszt rendelünk. A busz költsége 3000 Ft. További információkat, programokat megtalálhatjátok a találkozó weblapján, illetve személyesen is kérdezhettek a hitoktatóktól. Jelentkezni a hitoktatóknál lehet […]

Read More

Fiatalok

sunshine
Tábori zene
Posted in: Fiatalok, Hittan

Sokak számára szép emléket hív elő az elutazós tábor “csodálatos nap” zenéje. Hát itt van, töltsétek le! A zenét és a táncot a Szalézieknél láttuk, ezt adtuk ajándékba a gyerekeknek. AjánlóBy TagDict

Read More

Magyar Kurír