A Katolikus Egyház csaknem kétezer éve a világon, Magyar- országon pedig ezer éve hirdeti az Örömhírt, ami arról a Va- lakiről szól, aki az örök élet boldosága felé nyitotta ki a világot: Jézus Krisztusról. Erről tettek tanúságot vértanúk tízezrei, a nagyszerű hősök, életszentségre törekvő gyermekek, fiatalok és idősek, szerzetesek, papok és családban élők.

A szeptembertől induló katolikus hit-és erkölcs oktatás alkal- main szeretnénk játékos módon (társasjátékok, szerepjátékok, történetek, énekek, beszélgetések, filmvetítések stb.), boldog, családias környezetben átadni ezt az egész embert átformáló felismerést gyermekeitek és az egész család számára.

Tisztelt Szülők! Amennyiben házasságukat és gyermekeik ke- resztelését a Isten színe és a Katolikus Egyház előtt végezték, akkor ígéretet tettetek arra, hogy gyermekeiket a katolikus hit szerint nevelik fel. Ehhez szeretnénk megadni a lehetőséget és a segítséget mind az iskolai, mind a plébániai alkalmainkon, mint például nem a teljesség igényével: ifjúsági klub, imaest, könyű és komolyzenei együttesek, nyugdíjas klub,

ifjúsági filmklub, táborok, kirándulások, számháborúk, családi hétvégéken, és az Egyházközségünkhöz kapcsolódó különféle közösségek.
A jelentkezéssel kapcsolatos kételyekkel, kérdésekkel, bátran és bizalommal forduljanak hozzánk!