Január 20. hétfő: Szent Fábián pápa és vértanú, szent Sebestyén vértanú

18:00:  +Édesapáért és Nagyapáért

Mécsest gyújtó adakozók szándékára  Szent István Templom

Január 21. kedd: Szent Ágnes szűz és vértanú

08:00: Mécsest gyújtó adakozók szándékára     Sz László Templom

18:00: +Dédmamáért  Szent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom

Január 22. szerda: Boldog Batthyány-Strattmann László, Szent Vince diakónus és vértanú

18:00: Szent István Templom

Január 23. csütörtök: Köznap

13:00:  Kanicsár János temetése

14:00: Gyászmise +Kanicsár Jánosért Szent László Pl. Templom

18:00: +Tóth Andor lelki üdvéért Szent István Templom

Január 24. péntek: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító

08:00: Gyermekeinkért, ifjúságunkért Szent László Templom

15:00: Szabó Gréta temetése

16:00: Gyászmise +Szabó Grétáért Szent István Templom

18:00: Péterért, fiáért Petikéért és Keresztfiúért születésnapjuk

alkalmából Szent István Templom

Január 25. szombat: Szent Pál Apostol megtérése

08:00: Szent István Templom

10:00: Kisgyermekek és családtagjaik szentmiséje Sz István T.

18:00: A kereszténység egységéért Szent István Templom

Január 26. vasárnap: Évközi 3. vasárnap

09:00:  Noé Bárkája zenekar

Parádi és Balázs család élő és + tagjaiért Szent István Templom

11:00: Szent László Pl. Templom

18:00: Egyházközségünk jelenlegi és volt képviselő testületi tagjaiért Szent István Templom

Az Imaapostolság szándékai január hónapra:

Általános szándék: (Gazdasági fejlődés) Hogy előmozdítsunk egy olyan hiteles gazdasági fejlődést, amely tiszteletben tartja valamennyi ember és valamennyi nép méltóságát.

Missziós szándék: (Keresztény egység) Hogy a különböző hitvallások keresztényei a Krisztustól akart egység felé haladjanak.

Ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért

2014. január 19. és 26. között rendezik meg a Krisztus-hívők egységéért tartott ökumenikus imahetet. Az imahét országos megnyitó istentiszteletére Budapesten, a Kálvin téri református templomban kerül sor január 19-én, vasárnap 18 órakor. Az istentiszteleten igét hirdet Erdő Péter bíboros és Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök.

Ökumenikus imahét alkalmai és igehirdetői(2013. január 20.-25.)  délután 7 óra

Hétfő Református. templom              Kovács István (gkat)

Kedd               Római katolikus. templom                 Labosa Péter (ev)

Szerda                        Református. templom             Illéssy Mátyás (rk)

Csütörtök      Római katolikus.  templom                Sárosi Gábor (ref)

Péntek                        Református templom              Illéssy Mátyás (rk)

Szombat         Római katolikus templom                  Sárosi Mária (ref)

 

Hirdetések:

 • Kérjük a kedves híveket, aki szeretne rendszeresen Adoremus-t vásárolni, iratkozzon fel az irodában.
 • Ifjúsági hittan szervezünk a 15 – 18 éves korosztály számára szombatonként 19 órától a hittan teremben. Első alkalom: február 1.
 • A ministráns foglalkozások időpontjai az elkövetkező hónapokban a következők: január 27, február 10, 24, március 10, 24.
 • Kisgyermekek és családtagjaik számára szentmise 2014. január 25-én, szombaton 10 órakor lesz, mely egyben találkozási lehetőség a szülők számára is.
 • A Szentlélek Imaközösség meghívására Tegzes Katalin s.a. nővér a Segítő Nővérek Kongregációjából 2014. január 31-én, pénteken 18.30-kor a szentmise után az alábbi címmel tart előadást a hittanteremben, melyre minden kedves testvérünket szeretettel várunk: „ Jézus közelségének megtapasztalása az életemben.”
 • 2014-ben Ercsiben lesz bérmálás. Akik szeretnének bérmálkozni, kérjük, jelentkezzenek január 10-ig az irodában, vagy az illessy.matyas.atya@gmail.com e-mail címen. Azok bérmálkozhatnak, akik első szentgyónásukat és szentáldozásukat elvégezték, hitüket gyakorolják és 12 évesek elmúltak. Külön felhívom azon testvérek figyelmét, akiknek 7 vagy 8. osztályos gyermeke van, és azokét is, akik felnőtt korukban keresztelkedtek, de a bérmálás szentségében nem részesültek. Felkészítő foglalkozást péntekenként 19 órától tartunk a Szent István templom hittan termében. A felnőttek részére hétfőnként, az esti Szentmise után, a felnőtt hittan keretében történik a felkészítés. Akik nem Százhalombattai lakosok, a lakhelyük szerint illetékes plébánián is részt vehetnek felkészítő oktatáson. Egyházközségünkben bérmálást 2015-re tervezünk.
 • Vasárnap, a reggeli 9-es mise után kakaózásra várjuk a gyerekeket.
 • Imaóra (zenés áhítat) időpontja: Január 21. (kedd) 20:30.
 • Hétfőnként 19 órától, felnőtt hittant tartunk a Szent István Templom hittan termében.
 • Élő Rózsafüzér láncot szeretnénk indítani. Bővebb információ a Szent István templom hirdetőtábláján, vagy a honlapunkon.
 • Óvodás, játékos hittanra az alábbi telefonszámon lehet jelentkezni: 0670/625-94-30. A csoportokat vezeti: Strauszné Kollár Andrea
 • Plébániai gyerekfoglalkozás indul a Szent István templomban. Minden csütörtökön 16:00-17:30-ig várjuk a gyermekeket. Bővebb információk a hirdetőtáblán kihelyezett plakátokon és a szórólapokon találhatók.
 • A Szentlélek Imaközösség keddenként 18:30-kor tartja         összejöveteleit.
 • Az Összefogás a Magyar Családokért Egyesület, melyet én vezetek, használtruha gyűjtő konténert helyezett ki a CBA        Damjanich és Erkel F utcai sarkához. Az oda bedobott ruha        feldolgozásából a partnercég az egyesület céljait támogatja.       Várjuk szíves         adományaikat! Bármilyen állapotú ruha, cipő, paplan. 
 • Képmás családmagazin október és novemberi száma együtt 300 Ft-    ért, december és januári száma 400 Ft-ért megvásárolható.
 • A KÉSZ Helyi Csoportja szervezésében a Magyar Kultúra Napja        alkalmából Politika a kultúra porcelánboltjában címmel    Dörömbözi János filozófus előadást tart január 21-én 18 órakor a      Hamvas Béla Városi Könyvtárban.
 • Január 20-án az Elvándorlók és Menekültek világnapja lesz.       Emlékezzünk meg róluk.
 • Megújult a Szent István Kórus honlapja:             www.szentistvankorus.hu

A honlap szerkesztői új formában, új témákkal várják a kultúra, az egyházművészet, a filozófia, a pedagógia, a természetvédelem, a      tudományok iránt érdeklődőket. A különböző korosztályok ezután          még pontosabb információkat kaphatnak a kórusról, az        egyházközségi programokról, illetve a régi és az új témakörök          gazdag kép- és szöveganyaga reményeink szerint gazdagítja az         általános műveltséget.

            Csatlakozzon ön is a honlap kíváncsi olvasóihoz!

 • Február 21-én pénteken 18 órától A magyar lélek ereje a jövő építéséhez címmel Dr. Papp Lajos szívsebész professzor tart előadást a Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Belépődíj: 500 Ft.
 • Egy 2 gyermekes szegény család számára gyűjtünk gyermek és felnőtt (férfi, női) ruhákat. A gyermekek 1 és 3 évesek. Érdeklődhetnek és az adományokat leadhatják az irodában vagy a sekrestyében.
 • Az Ave Kurzus 3 alkalomból álló hétvége sorozatot szervez elváltaknak és egyedül álló szülőknek. Bővebb információ a www.avelap.hu vagy 06-30-454-0939-es telefonszámon.