Június 23. hétfő: Köznap18:00: Rózsafüzér, és Jézus Szíve litánia Szent István Templom

19:00: Szent István Templom

Június 24. kedd: Keresztelő Szent János születéseNINCS SZENTMISE REGGEL!!!

18:00: Rózsafüzér, és Jézus Szíve litánia Szent István Templom

19:00: +Mészáros Józsefért és családjáért Szent István Templom

Június 25. szerda: Köznap18:00: Rózsafüzér, és Jézus Szíve litánia Szent István Templom

19:00: Liturgia szentségimádással és szentáldozással Szt. István T.

Június 26. csütörtök: Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító18:00: Rózsafüzér, és Jézus Szíve litánia Szent István Templom

19:00: Szent István Templom

Június 27. péntek: Jézus Szentséges Szíve08:00: Szent László Pl. Templom

18:00: Rózsafüzér, és Jézus Szíve litánia Szent István Templom

19:00: +Szülőkért és gyermekükért Szent István Templom

Június 28. szombat: Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve17:00:Görög katolikusok szentmiséje (Liturgiája) Szent István T.

18:00: Rózsafüzér, és Jézus Szíve litánia Szent István Templom

19:00: Kürtösi Lászlóért Szent István Templom

Június 29. Vasárnap: Szent Péter és Szent Pál Apostolok a szentmiséken Péter-fillér gyűjtés az Apostoli Szentszék javára

09:00: Noé Bárkája Zenekar

Élő és +Családtagokért Szent István Templom

11:00: A Würth család élő és +Tagjaiért, Szent László Pl. Templom

Würt István halálának 40. évfordulójára

18:00: Rózsafüzér, és Jézus Szíve litánia Szent István Templom

19:00: A Főpásztor szándékára Szent István Templom

Elérhetőségek:

A plébános hivatali mobil telefonszáma: 06-30-991-9-991

A plébánia hivatal ügyfélfogadásának időpontjai:

hétfő, szerda,péntek 17–19 óráig, illetve szentmisék előtt és után.

Helyszín: Szent István Templom Irodája. tel.: 06-23-359-900

Honlap: www.battaplebania.hu

E-mail: illessy.matyas.atya@gmail.com

Az Imaapostolság szándékai június hónapra:

Általános szándék (Munkanélküliek):
Hogy a munkanélküliek megkapják azt a támaszt és foglalkozást, amelyre szükségük van ahhoz, hogy méltó módon éljenek.

Missziós szándék (A hit Európában):
Hogy Európa újra megtalálja keresztény gyökereit a hívők hitének tanúságtétele folytán.

– Júliusi Adoremus megérkezett.Kérem minél többen vásárolják, mert az egyház liturgikus menetrendje követhető benne

– A júliusi Élő Kenyér gyermek misekalauz megérkezett

Képmás családmagazin vásárolható

Kovács István parókus atya szombatonként este 6 és ¾ 7 óra között gyóntat a Szent István Templomban

– Akiknek elmaradásuk van, kérem, hogy egyházi adójukat rendezzék

Meghívó Oravecki Attila diakónus szentelésére!

Krisztusban szeretett Testvéreim! Istennek hálát adva örömmel értesítem,

2014. június 24-én (KEDDEN)
, a 10 órakor kezdődő szentmise keretében Spányi Antal Püspök Atya Diakónussá szentel

A székesfehérvári Székesegyházban, amelyre szeretettel hívom és várom a kedves híveket! Jelentkezni az irodában lehet.

 

JÖVŐ HETI EGYHÁZKÖZSÉGI HIRDETÉSEK:

1. Hétfőn délután fél 6-kor a Városi Nyugdíjas Klubon vetítést tart Giritz László „Utazás Amerikában” címmel A Szent István Templom Hittantermében.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

2. A Szentlélek Imaközösség nyári szünetet tart.

3. Imaóra (zenés áhítat) időpontja: június 24. (kedd) 20:30.

4. A vasárnapi szentmiséken Péter-fillér gyűjtés az Apostoli Szentszék javára

HITOKTATÓK HIRDETÉSEI:

A hittantáborok jelentkezési határideje lejárt.

Örömmel értesítjük a kedves híveket, hogy mindkét hittantáborra szép számmal jelentkeztek gyermekek. A napközis hittantáborba 37 gyermek jelentkezett, az
elutazós táborba pedig 24.

A táborokra szívesen fogadunk felajánlásokat. Tartós élelmiszer: cukor, májkrém, lekvár, méz. Ital: szörp, gyümölcslé.

A kézműves foglalkozásokhoz: ragasztó, ceruza, színes papír, színes ceruza, festék… Minden adományt hálásan köszönünk!

Az adományokat június 29-ig, illetve július13-ig leadhatják az irodában, valamint a hitoktatóknál.
Előre is köszönjük a segítséget!

 

EGYÉB HÍRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Szalézi ministráns tábor Péliföldszentkereszten. Időpont: 2014. július 15. – 2014. július 20.

2. Medugorje-i zarándoklat a 25. ifjúsági imatalálkozóra 2014. július 30 – augusztus 7 között. Bővebb információ az irodában, vagy a
06-70-581-3323-as telefonszámon Szabó Nóránál.

3. 20. Gyalogos Zarándoklat 2014. augusztus 14 – 20-ig. Bővebb információ: www.ferencesek.hu/zarandoklat

4. A Keresztény Élet internetes portál: www.keresztenyelet.hu

5. A Karitász a 1356-os adományvonalon gyűjtést szervez a délvidéki árvízkárosultakért

 

EGYHÁZMEGYEI HÍRDETÉSEK:

1. Május 16-án megnyílt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum új kiállítása „A szentek titka” címmel.

2. Vértessomló kegytemplomában július 6-án lesz a Sarlós Boldogasszony búcsú. Különösen a gyermekáldást
váró, gyermek születésére készülő családokat várják. A zarándokok körmenete 9:30-kor indul a falu kápolnájától a kegytemplomhoz, ahol 10 órakor kezdődik a
szabadtéri szentmise.

Az Oltáriszentség — az egyházi élet forrása és csúcsa


“Üdvözítő Urunk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és vérének eucharisztikus áldozatát, hogy így a
kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így szeretett jegyesére, az Egyházra bízza halálának és föltámadásának emlékezetét: az
irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s a
jövendő dicsőség záloga nekünk adatik.” (II. Vatikáni Zsinat)

Az Eucharisztia “az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az összes szentség, mint minden más egyházi szolgálat és az apostoli tevékenység is, a szent
Eucharisztiához tartozik és reá irányul. Az Eucharisztiában ugyanis benne van az Egyház minden lelki java, tudniillik maga Krisztus, a mi Húsvétunk.” (II. Vatikáni Zsinat)

“Az isteni élet közösségét és Isten népének egységét, melyekben az Egyház létezik, az Eucharisztia jól jelzi és csodálatosan megvalósítja. Benne éri el
csúcspontját a tevékenység, mellyel Isten Krisztusban megszenteli a világot, és a kultuszt, melyet az emberek Krisztusnak és általa az Atyának a
Szentlélekben nyújtanak.” (Istentiszteleti Kongregáció: Eucharisticum mysterium dokumentuma)

Végül az Eucharisztia ünneplése által már most részt veszünk az égi liturgiában és elővételezzük az örök életet, amelyben “Isten lesz minden mindenben” (1Kor 15,28).

_____________________________________________________________

 

Június hagyományosan a papszentelések hónapja.
37 újmisés pappal gazdagodik a Magyar Katolikus Egyház. Szentelnek még diakónusokat, akik egy év múlva papok lesznek, és olyan 35 év feletti családos
férfiakat, akik ’állandó diakónusok’ lesznek.

A Székesfehérvári Egyházmegyénkben 2 főt szentel diakónussá a Püspök Úr, papszentelés idén nem lesz. „Kérjük az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába!”

II. Vatikáni Zsinatnak (1962-1965) a Lumen Gentium (LG) dogmatikus konstitúció 29. pontja a diakónusokról:
29.
Az egyházi hierarchia alsó fokán állnak a diakónusok, akik “nem papságra, hanem szolgálatra” kapják a kézfeltételt. A szentségi kegyelemben megerősödve
szolgálnak Isten népének a liturgia, az ige és a szeretet diakoniájában a püspökkel és papi testületével közösségben. A diakónus feladata, ha az illetékes
hatóság megbízza vele, hogy ünnepélyesen

kiszolgáltassa a keresztséget, őrizze és kiossza az Eucharisztiát , az Egyház nevében eskessen és megáldja a házasulókat; elvigye a szent Útravalót a
haldoklóknak, Szentírást olvasson a híveknek, oktassa és buzdítsa a népet, vezesse a hívek istentiszteletét és imádságát, kiszolgáltassa a
szentelményeket és temessen.

A szeretet és a szolgálat feladataiban elmerülve a diakónusok emlékezzenek Szent Polikárp intelmére: “Irgalmasan és serényen éljen az Úr igazsága szerint, aki mindenkinek szolgája lett.”