2014.április 5. szombat 9,00 óra
Szent István templomtól a Szent László templomig

Kedves Testvérek!  Immár harmadik alkalommal hívunk benneteket nagy szeretettel, hogy vegyetek részt ezen a nagyböjti zarándoklaton,  amikor gyalog, imádkozva, énekelve  követjük városunk valóságos határát. Ezt a középkori hagyományt elsősorban Erdély falvaiban több helyen ma is gyakorolják. Célja a település távoltartása minden ártó eseménytől a Szentlélek által.
Ez a zarándoklat kiváló alkalom az engesztelésre, hálánk és kéréseink közvetítésére, egyben lehetőség közösségünk építésére. Felajánljuk az időt, a fáradtságot, imáinkat szeretteinkért, hazánkért, a világért és önmagunkért. Már két zarándoklat mögöttünk van és tudjuk, hogy mindegyik más körülmények között zajlik és más-más a súlypontja mindegyiknek.  Első alkalommal  2012-ben  zarándoklatunk az Írországból hazánkba került kegykép a Vérrel Könnyező Győri Szűzanya emléknapjára esett, aki 315 évvel  azelőtt 1697. március 17-én Szent Patrik ünnepén vérrel könnyezett Cromwellnek az ír katolikusokat irtó hadjárata miatt. Tavaly a télben járva örvendtünk Ferenc pápa megválasztásának. Idén pedig a természet zöld pompájában járhatjuk utunkat a város határain, egy nappal az országos választás előtt.  Az idén a kulcsszó az ENGESZTELÉS kell hogy legyen. Adjunk hálát azokért a jó dolgokért, amik az elmúlt évben velünk és szeretteinkkel történtek, ugyan akkor mondjuk el Jézusnak bajainkat, fájdalmainkat és kéréseinket, hogy fizikailag is érezzük érdemes  „zörgetnünk” és kérnünk. Hiszen bebocsátást nyerünk és kéréseink meghallgatásra találnak. De ezt hittel és gyermeki bizalommal kell gyakorolnunk. Ezért kérjük írjátok fel egy papírra mind hálátokat valamiért, mind pedig kéréseiteket, hogy ezek meghallgatásra találjanak. E papírokat végig hordozzuk zarándoklatunkon és a végállomásnál a Szent László templom előtt ezeket elégetjük, hogy mint áldozati füst kéréseink a felhőkig hatoljanak és meghallgatásra találjanak.
Zarándoklatunkon  bárki részt vehet, aki őszintén hiszi, hogy a világban nem csak az anyagi javak döntik el a jelent és a jövőt, de imádságos lélekkel az egyes  ember is képes a Mindenhatóval összefogva az eseményeket jó irányba fordítani mind az egyén, a Város, az Ország és a Világ számára!
A zarándoklatot rossz idő esetén is megtartjuk.
A zarándoklat kb. 27 km hosszú. Gyülekező a Szent István templomban 8,30 órakor. Aki teheti vegyen részt az itt, 8,00 órakor kezdődő szentmisén.
A Szent László templomba 17 óra körül érkezünk, ahol ünnepélyes misével zárjuk a zarándoklatot.
Aki nem tud a teljes útvonalon részt venni, útközben bárhol csatlakozhat. A csatlakozó helyre segítünk gépkocsival eljutni. Ez ügyben a következő telefonszámokon kérhet segítséget: 20/537-4800. Egyéb kérdésekben érdeklődhet a 20/513-2305 telefonszámon.
Pihenőhelyek: 1. MOL bejárat vonalában a 6-os út melleti füves terület, 2. volt szarvasmarha telep, 3. Tóth lovas tanya, 4. Téglagyár feletti kereszt.
Adj egy napot az Úrnak!

Ha az Úr eljön dicsőségben és elfoglalja uralmát a Földön, szeretne egy megtisztított várost találni, ahonnét ez a tisztulás tovább terjed, kisugárzik hazánkra, majd az egész Kárpát-medencére. Vegyünk részt ebben az engesztelő előkészítésben böjttel, imádsággal és zarándoklattal.

Százhalombatta, 2014. március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén
Illéssy Mátyás plébános
Németh István világi elnök

„Urunk, segíts együttműködnünk veled abban,
hogy a Szentlélek átjárja a világot és így a földi társadalom
igazságosságban, szeretetben és békében céljához érjen!
Urunk, Szentlelked által újíts meg minket!”