Tisztelt Szülők!

A Magyar Katolikus Egyház több mint 1000 éve végez Magyarország területén hitoktatást. Az évszázadok során fontos szerepe volt abban, hogy ezen a területen még él a magyarság, hogy családok sokasága elkötelezett módon él hívő életet az egyház és a nemzet javára. A hitoktatás formái, lehetőségei sokat változtak az idők során.

A legutolsó jelentős változást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény hozta, mely a 2013/2014. tanévtől az állami fenntartású iskolákban új tantárgyként felmenő rendszerben bevezette az erkölcstan/hit-és erkölcstan tantárgyat. A törvény szerint lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló fakultatív hitoktatásban, illetve hit-és erkölcstan oktatáson vehessen részt. A hit-és erkölcstan oktatás a tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedik.

A hitoktatásra való jelentkezést az egyházi jogi személy az iskolával közösen bonyolítja le. A hitoktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és a foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata.

A hitoktatásra történő jelentkezés módját a nevelési intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza. Miután az egyházi jogi személy tájékoztatást adott a hitoktatásról, az iskola március 16 – 31. között nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit-és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és ennek tényéről értesíti az egyházat.

Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő a hit-és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy hit-és erkölcstan oktatást vagy erkölcstan oktatást kér gyermeke számára. A hit-és erkölcstan választása esetén arról is dönt, hogy az iskola gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi személynek átadja. Beiratkozáskor az egyházi jogi személy képviselője jelen lehet és a szülőknek tájékoztatást nyújthat a hitoktatással kapcsolatosan.

A hit-és erkölcstan órákat elsősorban az erkölcstan órák számára az órarendben meghatározott időben kell megtartani. Az iskola tanév közben nem változtathatja meg a hit-és erkölcstan csoport beosztását. A hit-és erkölcstan minősítése az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik.

A hit-és erkölcstan választása minimum egy évre szól, az iskolának minden évben május 20-ig fel kell mérnie, hogy a tanuló a következő tanévben erkölcstan vagy hit-és erkölcstan órán kíván-e részt venni. A szülők minden év május 20-ig módosíthatják a következő tanévre vonatkozóan szándékukat. Ez azt jelenti, hogy azok, akik az előző évben elmulasztották gyermekük hit-és erkölcstan oktatásra való jelentkezést, azok ezt az idén pótolhatják és így a 2015/2016. tanévben 2. és 3. ill. 5., 6. és 7. osztálytól bekapcsolódhatnak a hittan oktatásba. A jelenlegi 4. osztályosok közül eddig sokan nem vettek részt fakultatív hitoktatáson, most nekik is lehetőségük nyílik arra, hogy 5. osztálytól a hit-és erkölcstant válasszák.

Általános iskolai beiratkozás időpontjai:

  1. április 16-án (csütörtök)
  2. április 17-én (péntek)

 

Tisztelt Szülők!

 

Egyházmegyénkben jelen tanévben 215 általános iskolában és 35 tagintézményben folyik hit-és erkölcstan oktatás 1.,2. és 5.,6. évfolyamon, a hitoktatáson a fenti évfolyamok tekintetében 7856 gyermek vesz részt. Abban a reményben fordulunk Önökhöz, hogy az idén még az eddiginél is többen tartsák majd fontosnak gyermekük lelki fejlődését és azt a katolikus hit-és erkölcstan választásával is elő kívánják segíteni.

 

 

Szalma István

EHF