Kedves Szülők!

Isten rátok bízta gyermekeitek nevelését. Őszintén kívánjátok, hogy boldogok legyenek. Ehhez pedig nemcsak a fizikai jólét, nemcsak a tudományok és művészetek ismerete és a sport szeretete tartozik hozzá, hanem – és főként – az is, hogy megtalálják helyüket a világban és Istennel minél szorosabb kapcsolatba kerüljenek. Ennek egyik eszköze az iskolai hitoktatás. Ne felejtsük el azonban, hogy egyedül az iskolai hittanra való beíratás még nem elegendő a teljes vallásos neveléshez. Szükség van a családban végzett közös imádságra. Fontos, hogy lehetőleg közösen vegyen részt a család a vasárnapi szentmisén és a gyermekek időben felkészüljenek az első gyónásra, az elsőáldozásra és a bérmálásra is. A Szentlélek segítségét kérjük mindnyájatok számára, hogy a hitoktatás új lehetősége valóban a katolikus nevelés és a keresztény élet megújulására szolgáljon

Fontos tudnivalók:

  • Az iskola által kötelezően tanított „erkölcstan” nem feltétlenül a keresztény erkölcsöt jelenti.
  • Az említett „erkölcstan” és a hit- és erkölcstan (amit Ön választott) a délelőtti órarendben, ugyan abban az időpontban van, csak másik teremben.
  • Az iskolának minden feltételt biztosítania kell a hit- és erkölcstan oktatáshoz is.
  • A hitoktatót az egyházközség (plébánia) alkalmazza, és bízza meg, és nem az iskola.
  • Az Ön gyermekét semmiféle hátrány nem érheti, ha a hit- és erkölcstant választja.
  • Akik még nem kereszteltették meg gyermeküket, ők is nyugodtan írassák be a katolikus hittanra, mert a hittan a keresztségre való felkészítést is szolgálja.
  • A jogszabályok szerint év közben nem lehet változtatni a két tantárgy vonatkozásában.
  • Ha valakiben bármilyen kérdés felmerülne, bizalommal keresse fel a plébániát, vagy bármelyik elérhetőségen keressen bennünket!