KATEKÉZISEK:

Felnőtt katekézis – Éves tematika a Hitvallás jegyében

2012. NOVEMBER 8.: 1.§ HISZEK A MINDENHATÓ ISTENBEN, MENNYNEK ÉS FÖLDNEK TEREMTŐJÉBEN
2012. NOVEMBER 29.: 2.§ „ÉS JÉZUS KRISZTUSBAN ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN”
2012. DECEMBER 20.: 3.§ „FOGANTATOTT SZENTLÉLEKTŐL, SZÜLETETT SZŰZ MÁRIÁTÓL”
2013. JANUÁR 31.: 10.§ „HISZEM A BŰNÖK BOCSÁNATÁT”
2013. FEBRUÁR 28.: 4.§ „SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK”
2013. MÁRCIUS 21.: „JÉZUS KRISZTUS ALÁSZÁLLT A POKLOKRA, HARMADNAPON FELTÁMADT A HALOTTAK KÖZÜL”
2013. ÁPRILIS 25.: „HISZEM A TEST FELTÁMADÁSÁT”
2013. MÁJUS 23.: „JÉZUS FELMENT A MENNYBE, OTT ÜL A MINDENHATÓ ATYAISTEN JOBBJÁN”
2013. SZEPTEMBER 26.: „HISZEK A SZENTLÉLEKBEN”
2013. OKTÓBER 24.: „HISZEM A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZAT”
2013. NOVEMBER 28.: „ONNAN JÖN EL ÍTÉLNI ÉLŐKET ÉS HOLTAKAT”
„HISZEM AZ ÖRÖK ÉLETET”

Megosztás: