Kedves Testvérek! Az Adventi időszak kezdete és az év végének közeledte arra ösztönöz, hogy egy felhívással forduljak Hozzátok.

Mielőtt a gyakorlati teendőkre rátérnék, egy összegző véleményt idéznék XII. Piusz pápától, aki jó előre 1952-ben, a 2017-es esztendőt így határozta meg.

„Az 500 éves protestantizmus Krisztusra igent mondott, de az Egyházra nemet, a 300 éves szabadkőműves zászlóbontás Istenre igent mondott, de Krisztusra nemet, a 100 éve kirobbant kommunista forradalom pedig búcsút mondott Istennek, azt mondta Isten halott és soha nem létezett.

Mind e rossz befolyás mellett 100 éve kaptunk egy isteni segítséget Fatimában, a Szűzanya jelenések és üzenetek formájában. Ezen üzeneteknek, amit a három látnok gyermek továbbított a világ számára, történelmi léptékkel bír. Az első világháború befejezését ígérte, de elővetítette a folytatás lehetőségét is. Az üzenetek az emberiség jobbá válásának az igényével lépett fel. Napjainkra mind három titok, üzenet ismert a világ számára.

Az első titok kapcsán a Szűzanya a rózsafűzér napi gyakorisággal történő imádkozását, valamint öt egymást követő engesztelő első szombatját kéri tőlünk.

Ehhez öt dolgot kell elvégezni:

1. Rózsafűzér imádkozását 2. 15 percnyi elmélkedést a Rózsafűzér titkairól.

3. Szentgyónás elvégzése 4. Szentáldozás a mise keretében

5. Önmagunk felajánlása a Szűzanya Szeplőtelen Szívének.

E kegyes vállalás nem csak az egyénnek jelent üdvösséget, de közösségeinknek is. A Szűzanya Gobbi atyának adott üzenete szerint az Ő Szeplőtelen Szívének győzelméhez Magyarországnak is köze van. Tehát a gyakorlati kérésem és javaslatom az, hogy december első szombatjától öt hónapon keresztül a fent leírt módon teljesítsük a kérést az első szombatokon.

Ezt a vállalást természetesen minden első szombaton elkezdhetjük, de a mostani időzítésnek különös jelentősége van. A Fatimai jelenések 100. évében a felajánlást elkezdeni elvárható szép dolog, de áprilisban sok minden eldől hazánk és a világ számára is. Döntésünkben mi kevesek vagyunk, kérjük az égi Édesanyánk és Fiának hathatós segítségét, engeszteljünk!

Befejezve a Fatimai Titkok rövid ismertetését, igazán csak emlékeztetőül:

Az I. titok az előzőeken kívül a bűnök miatt lekárhozott lelkek szenvedését mutatta meg a látnok gyermekeknek.

II. titok, Oroszország megtérését és felajánlását kérte a Szűzanya

III. titok, 2000 május 13-án került nyilvánosságra,a későbbi Szent II. János Pál pápa folytán. Az üzenetek legvitatottabb részét képezi. Az előző pápák nem is hozták nyilvánosságra. Lúcia nővér látomása, hogy a katolikus egyház prominens képviselői, a hívek szenvednek és tömegével meghalnak a gonosz hatalomra jutása következtében. Az értelmezése azért nem egyértelmű, mert például a II. János Pál pápa úgy értelmezte, hogy a látottak megtörtént eseményeket mondanak el. Ő nem ismerhette napjaink történéseit, és mi sem ismerjük végkifejlődését a mai időknek. A próféciák tendenciákat és lehetőségeket mutatnak be, de nem elháríthatatlan és megváltoztathatatlan. Sokunk jóra hajló viselkedése megváltoztathatja a legrosszabb végkifejletet.

Köszönöm a meghallgatást, gondolkodjatok és imádkozzatok és beszélgessetek egymással!

A mai viselkedésetek fogja meghatározni a jövőt!

Dicsértessék a Jézus Krisztus

Százhalombatta, 2017. november 15.

Németh István
világi elnök

Illéssy Mátyás
plébános