Az Európai Püspöki Konferenciák elnökei zágrábi plenáris ülésének bevezető előadásában Erdő Péter bíboros Európa helyzetéről, a boldogságkeresésről és a családról beszélt.

A bíboros bevezetőjében először Európa helyzetéről szólt. Mint mondta, Európa ma identitásválságban van, amely nemcsak az egyes országokat érinti, hanem az egyesült Európa tervét is. Kontinensünknek szüksége van Istenre, hogy ne egyéni vélemények és rövid életű megegyezések határozzák meg a társadalmi életet – hangsúlyozta. Örömmel jelentette be, hogy létrejött egy megfigyelő szervezet (Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe), melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az európai keresztényekkel szemben tapasztalt intolerancia és hátrányos megkülönböztetés eseteire. E fórum a modern evangelizáció, ugyanakkor az egyenlőségen alapuló igazi demokrácia és a vallásszabadság biztosítéka, elősegítője kíván lenni.

Erdő Péter ezután XVI. Benedek pápát idézte, aki angliai látogatása alkalmával azt mondta: mindenki boldog akar lenni, sokan mégis boldogtalanok, mert rossz helyen keresik a boldogságot, ami egyedül Istenben van. A bíboros rámutatott: A mai ember azonban örök kamasz módjára függetlenedni próbál, és mindenben maga akar dönteni, remélve, hogy ha a boldogságot nem is, legalább néhány boldog pillanatot átélhet. Ám az ilyen élet széteső, felelősségérzet és tartós boldogság nélküli zsákutca. Ezért van óriási szükség az új evangelizációra; s hogy erről a Szentatya sem vélekedik másként, azt igazolja a nemrég létrehozott dikasztérium felállítása.

Az evangelizáció igazi lehetősége, területe a család, amelyre különös figyelmet kell fordítanunk – folytatta Erdő Péter. „Egy férfi és egy nő egymás iránti, életre szóló, gyermekek elfogadását és felnevelését is vállaló szeretete mindig Isten legszebb képmása volt és marad”. A mai társadalom azonban nem tudja ebben a távlatban szemlélni a valóságot, s ezért sokszor nem tud igent mondani az életre. A családot érintő gazdasági és társadalmi nehézségek közül a legsúlyosabb a kulturális válság: a pillanatnak élő ember ugyanis elveszíti a kapcsolatot a jövővel és a teremtés egészével. Fontosak tehát a családok konkrét igényeit szolgáló intézkedések, ám az igazi megoldást az jelenti, ha a családok rátalálnak arra lelkesedésre, arra az energiára, amelyet Isten ad a benne élőknek. Az ilyen emberben megszületik a derű, a remény, a felelősségérzet, a mások javáért vállalt munka és az életigenlés – mutatott rá a bíboros.

Beszéde végén Erdő Péter az elmúlt pasztorális esztendőre visszatekintve fontos eseményként emelte ki a papság éve rendezvényeit, az ökumenikus találkozókat, a médiáért felelős püspökök vatikáni találkozóját, a bevándorlásról szóló malagai kongresszust, valamint az Esztergom-mariazelli teremtésvédelmi zarándoklatot.

Magyar Kurír