Kedves Szülők!

Egyházközségünkben hagyomány, hogy a 3. osztályos, (vagy annál nagyobb) gyermekek Urunk Mennybemenetelének ünnepén első szentáldozáshoz járulnak.
Ebben a szentségben megnyílik gyermeke felé a keresztény élet teljessége, melyben találkozik az Istennel, aki értünk emberré lett és köztünk él.
Elsőáldozás időpontja: 2016. 05. 08.
Az elsőáldozáshoz járulás feltételei:
• keresztség
• rendszeres szentmisén való részvétel: (Minimum havi 2 szentmise, amit a misenaplóval kell igazolni)
• hittanórákon való aktív részvétel
• áprilistól kezdődő intenzív felkészítőkön való részvétel (az időpontról időben értesítünk minden jelentkezőt)
Jelentkezési határidő:
• 2015. október 4.
A későbbi jelentkezéseket nem tudjuk fogadni, csak a következő évi jelentkezőkével, azaz aki október 4. után jelentkezik, csak 2017-ben lehet elsőáldozó.
Jelentkezni lehet:
• A jelentkezési lapok kitöltésével, melyeket a hitoktatóknál kérhetnek és adhatnak le a hittanórákon, vagy a szentmisék végén.
Szeretettel hívjuk és várjuk az egész családot a szentmiséinkre! 
 
 
Szeretettel: Mátyás atya, Marika néni, Kriszti néni és Kálmán bácsi