2023 április 1-jén szombaton 16 órai kezdettel gitáros keresztúti áhítatot tartunk a Nagyboldogasszony kápolnában a 17 órai igeliturgia előtt.

Az áhítatot vezeti és gitáron közreműködik Pávó Gyula. Közreműködnek továbbá az egykori “Domi” kórus törzstagjai.