Fotó: Gáncs Péter

“A világ Isten-szôtte szônyeg, Mi csak visszáját látjuk itt, És néha – legszebb perceinkben – A színébôl is – – valamit.” (Reményik Sándor: A szônyeg visszája-részlet 1933. február 6.)

Tisztelt Vendégeink! Kedves Gospel Rajongók!

Isten hozta Önöket a solymári Gospel Fesztiválon, amely 12 éves történelme alatt – a hazai és a külföldi gospel zenészek körében szakmailag mérvadó talál- kozóként – mára megkerülhetetlen szereplôjévé vált a magyar fesztiváléletnek. Reményik után szabadon, az Isten szôtte gospel szônyeg minden színével, minden alkotójával olyan egyedi mûfajt képvisel, leírhatatlan, sajátos hangulattal, melyet senki nem felejt el, aki csak egyszer is ellátogatott hozzánk. Visszajáró és új vendégeinket egyaránt köszönet illeti azért, hogy hívó szavunkra elzarándokolnak Solymárra, közösen ünnepelni a gospel zene hazai leg- nagyobb találkozóját, az itt föllépô, az erre az alkalomra kiemelt figyelemmel és szorga- lommal készülô együttesekkel együtt. S hogy vajon miért születik meg újra és újra min- den segítônkben, munkatársunkban valamint zenész kollégánkban az igény arra, hogy ezt a fesztivált létrehozzuk? Nos, a válasz egyszerû: mert évrôl-évre érezzük, hogy egyre nagyobb szükségünk van e közösségben megélt, hitben megerôsítô zenés találkozóra. A elembertelenedô „való világban” ugyanis mindnyájan keressük, várjuk, sôt vágyjuk a csodát, amibôl a hívô és nem hívô lélek egyaránt megérez Solymáron valamit, amit aztán rendre haza is visz magával. Ez pedig nem más, mint a pénz nélkül megszerezhetô, igaz ér- tékekben rejlô útmutatás, a szeretet, a békesség, a lelki nyugalom, az egymás felé fordulás, a jó muzsika felemelô élményével ötvözve. Az Illéssy Mátyás akkori solymári plébánossal, 12 évvel ezelôtt megálmodott legelsô gospel fesztivál óta, a néger spirituálékon át a kortárs keresztény dalokig ívelô repertoárral, szerte a világból számtalan együttest, és több ezer látogatót fogadtunk, mindeddig hamisítatlan solymári vendégszeretettel. Tudjuk persze, hogy van még tennivaló, hiszen a lélekemelô gospel zene a fogyasztói társadalomban sajnos még mindig nem „piacképes termék”. Minden évben elkel tehát a bíztatás, hogy Solymár egyik büszkesége, az immáron 12 éves Gospel fesztivál megújulva, remek fellépôkkel és számos meglepetéssel várhassa a mûfaj rajongóit. Idei egyik kiemelt programunk egy gyermekmusical lesz, a Don Bosco Gyermekmusical csapatának GODSPELL címû lát- ványos és értékes elôadása. Egy év kihagyás után megújulva jön a remek gospelruháival is ámulatba ejtô, a grazi kórusolimpián aranyfokozatot nyert Lumen Christi csapata, és a Bolyki Balázs vezette kitûnô Bolyki Soul & Gospel Kórus. Ismét velünk lesz a magával ragadó Póka Angéla, ezúttal egy professzionális trió társaságában, igazán eredeti gospel mûsorral. Idei sztárfellépônk Tyna Maria, a fehér bôrû, fekete hölgynek nevezett olasz gospel énekesnô lesz. A nyitó koncertet a csákvári Gyémánt Gospel Kórus adja, de bemu- tatkozik a gospel-popot játszó szentendrei Szabó Balázs és zenekara továbbá Balla Bettina Claudia is, aki Bolyki Andrással duettben énekli majd többek között a Knisch Gábor által komponált dalt. Ehhez a mûsorhoz kívánok Önöknek lélekben megerôsítô, tartalmas, szép fesztiválélményeket a 12. Gospel Fesztiválon!

Jeney Erzsébet Alapító-szervezô

Védnökeink:

Dr. Mádl Ferencné, Dalma asszony Dr. Beer Miklós megyés püspök

Kiemelt támogatóink:

Solymár Nagyközség Önkormányzata PEMÛ Mûanyagipari Rt. Fundamenta Lakáskassza
Auchan Magyarország Kft.
Ford Solymár
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Roland East-Europe Kft.

Támogatóink:

Audit Service Kft., Földesi Kft.
Apáczai Csere János Mûvelôdési Ház
Törcsi és Társa Bt., Éva Virágbolt, Vitamin Porta Kft. Jablonkay István Helytörténeti Gyûjtemény Solymári Településüzemeltetési Kft. Solymári 800-as sz. Cserkészcsapat
Don Bosco Családi Fagyizó és Cukrászda

Kiemelt médiatámogatóink:

Várkapu. Info internetes programajánló portál

Médiatámogatóink:

Pilis TV, Solymári Hírmondó, Solymári Magazin Magyar Katolikus Rádió, Szt. István Rádió-Eger Lánchíd Rádió, Új Ember, Reformátusok Lapja, Evangélikus Élet, Keresztény Élet,
TV2 Vallási Szerkesztôség

És mindazok, akik imájukkal, áldozatos, önkéntes munkájukkal segítették a fesztivál létrejöttét.

Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Polgármestere

Illésy Mátyás Alapító-Plébános

Pásztor Antal Református lelkész

Thurnay Béla Evangélikus lelkész

Kertész Péter Plébános, kanonok

3

A fesztivál 12 éves története:

A 12. Nemzetközi Gospel Fesztivál településünk egyik legrangosabb program- ja, évrôl évre egyre több látogatót vonz Solymárra. A kezdeményezés létjogo- sultságát bizonyítja, hogy az összes országos televízió és rádió valamint az írott sajtó is beszámolt a rendezvényrôl és fôvédnökeink, Dr. Mádl Dalma asszony és Beer Miklós püspök atya is elismerôen méltatták az ötletet. Eddigi feszti- váljainkon a mûfaj élvonalbeli képviselôit szerepeltettük, olyan márkaneveket, mint a feledhetetlen blues-gospel király, Big Daddy Wilson & The Mississippi Grave Diggers, a Bolyki Brothers, a nagyszerû Swinging Bach Singers, vagy a fossanoi (Olaszország) Trust in Jesus Gospel Kórus, a 100 fôs Golgota Gospel Kórus, a dél-afrikai Mark Zeeman irányításával, valamint a svéd Mercy Gospel és a Megasztár döntôsei, köztük Póka Angéla, – aki éveken át fesztiválunk ál- landó fellépôje volt, még az országos ismertség elôtt- aratott nagy sikert a fel- lépésével. 2006-ban sikerült Kárpátalja felé is nyitnunk, egy nagyszerû csapat, a Credo lépett fel nálunk óriási sikerrel. 2005-ben világhírû operaénekesnônk, Miklósa Erika vállalkozott egy gospel ôsbemutatójára a mi színpadunkon, osz- tatlan sikerrel. Föllépett nálunk az egzotikus, szurinami énekesnô, Angelique, a holland Joany&The More Gospel és Karen Carroll amerikai gospel énekesnô is elbûvölte a közönséget, akik profi, afro-amerikai, vérbeli fekete gospellel, hozzá illô megjelenéssel és hangszeres kísérettel külön-külön majd egy órás fergeteges mûsort mutattak be nálunk. Üdvözölhettünk német nyelvterületrôl gospel kórust, a Heilige Familie Kirche Gospel Kórusát Innsbruckból és itt- honról a nagyszerû Sopron Gospelt a leghûségesebb városból. A Bolyki Brothers pedig – fesztiválunk egyik törzsfellépôje – néhány éve Kínából kül- dött videóüzenettel köszöntötte a fesztivál résztvevôit. 2009-ben és 2011-ben lengyel földrôl érkezett sztárvendégünk a remek Sienna Gospel Kórus, akik fergeteges mûsorukkal a késôi órát feledtetve énekeltették-táncoltatták a fá- radhatatlan közönséget.

Jeney Erzsébet

Alapító-szervezô

Telefon: +36-70 450-0119 vagy +36-30-977-8470 Honlap: www.gospelfesztival.hu E-mail: erzsebet.jeney@gmail.com

4

Godspell – musical keresztmetszet – Budapest

A Szentírás és a musical találkozása Solymáron. Stephen Schwartz – David Greene – John Michael Tebelak mûve Endrôdi Ágnes adaptálásában, a Don Bosco Gyermek Musical fiatal tehetségeinek nagysikerû, arany okleveles elôadása.

A darab múltja:

A rendszerváltás óta folyamatosan nô a vallási témát
feldolgozó musicalek száma hazánkban is. Korábban
azonban ritkaság számba ment még az olyan világsiker,
mint az 1973-as Oscar-díjra jelölt musicalfilm, a Jézus
Krisztus Szupersztár hazai bemutatója is a mozikban.
A Godspell a musicaltörténet egyik nagy öregje, melynek
ôsbemutatója több, mint 40 éve, 1971-ben volt. Magyaror-
szágon kezdetben csak hanglemezen vált ismertté a mû
zenéje. A komponistát, Stephen Schwartzot ez a musical
tette világhírûvé. Nagysikerû hazai elôadásokat láthattunk
már a Godspellbôl, az egykori Nemzeti Színházban Iglódi
István rendezésében, a székesfehérvári Vörösmarty Szín-
házban, vagy Zsámbékon a Romtemplomnál a Nagyváradi
Színház elôadásában, de idén húsvétkor a Szentimrevárosi
Egyesület Húsvéti programjában is szerepelt, éppen a
Don Bosco Gyerektársulat elôadásában. Azon szerencsé-
sek, akik egykoron a Várszínházban tekinthették meg az elôadást sosem felejtik a halhatatlan szí- nészóriás, Bubik István alakítását, akit Júdás szerepében láthattunk.

A mûrôl:

A darab Jézus példabeszédeibôl és életének kiemelkedô eseményeibôl tevôdik össze, és kiváló koreográfiákkal, zenei betétekkel párosul a Don Bosco Társulat gyermekeinek elôadásában, mellyel a 2012-es Országos Drámafesztivál arany oklevelét szerezték meg. A címe egy szójáték: a God Istent, a spell betûzést, írást, igét, de bûvöletet is jelent. Sokan fesztiválunk névadó zenei mûfaját, a gospelt sejtik a darab címe mögött, mely egyszerûen fogalmazva a négerek által énekelt vallási jellegû dal, de egyben az evangéliumot is jelenti. A mûben és az elôadásban a dramaturgia lényege a csopor- tos jelleg. Témája a Máté szerinti evangélium, ennek idézeteire épül a mû. A darab a tanításokat, példabeszédeket tréfásan, gyakran eredeti értelmébôl kiforgatva, profán módon láttatja. Egyszerre emlékeztet a középkori passiójátékra, de a diáktréfákra is. Éppen ezáltal közelít mindennapjaink- hoz, bár bibliai történetet dolgoz fel. Már az elôadást indító groteszk, gúnyos ének összekapcsoló- dik a filozófiával: jelzésszerûen felvonul a világtörténelem csaknem valamennyi ideológiája. A ma felnövekvô embereket így, vagy úgy megérintik a filozófiai áramlatok, melyek hol ellentmondanak, hol felelnek egymásnak. Ám megkerülhetetlen, hogy vissza kell jutnunk az emberi mûveltség alap- jáig, az alapmûig, a Biblia üzenetéig. Több évtizedes ostobaság, hogy a felnövekvô nemzedék elôtt letagadták a Bibliát, hiszen nem érthetô meg nélküle sem a mûvészet sem a filozófia. Irodalmi ér- telemben ez nem dráma. A közösség, a darab résztvevôi – akik sokféle szerepet játszanak – a bohóc, a naiv ember szemével ismerik meg Jézus tanait. Jézusnak elôször ôket kell meggyôznie igazáról. Ez sok játékkal, rögtönzéssel történik. De végül a játéknak, a tréfának vége van, el kell vállalni a Golgotát. A darabban felnô egy új nemzedék, amelyik hisz és elkötelezi magát az erkölcsi alapelvek mellett.

Kapcsolat:

Endrôdi Ágnes Don Bosco Gyermekmusical Mobil: +36-20-490-6036

5

Gyémánt Gospel Kórus Csákvár

A csákvári illetôségû Gyémánt Gospel Kórus célja, hogy a gospel mûfaji sajátosságait, stílusje- gyeit és eredetét minél szélesebb körben megismertesse, a mûfajjal kapcsolatos ismeretterjesz- tést szervezettebbé téve színesítse a kulturális életet. Céljaik között szerepel továbbá a határon túli és hazánkban lévô kóruskapcsolatok kialakításában és ápolásában való együttmûködés. A kórus megálmodója és alapítója Palkóné Hufnágel Éva, aki e zenei mûfaj iránti elhivatottsá- gából fakadóan hozta össze a kórust, így nyilatkozott az idei fesztiválmeghívásról: „Megtisztelô érzés, hogy ötödik alkalommal is elutazhatunk és megmutathatjuk mennyit fejlôdtünk a kez- detek óta, bár kisebb létszámmal, de annál nagyobb lelkesedéssel készülünk évrôl évre, hogy méltón képviseljük a gospel mûfajt és községünket ezen a rangos eseményen. Azért is köszö- nettel tartozunk a lehetôségért, mert bár nem képzett énekesek lévén, mégis valami egyedit alkottunk azzal, hogy teljesen átlagos, hétköznapi emberekbôl énekesek váltak azáltal, hogy a zene szeretetével és gyógyító erejével energiát és idôt nem sajnálva szeretnénk átadni a közön- ségnek a bennünk rejlô zeneszeretetet.

A kórus a Gospel fesztivál mellett számos más zenei rendezvényen, fesztiválokon, vigasságo- kon, egyházi ünnepségeken, még esküvôkön is fellép. A Heilige Familie Kirche Gospel Kórus meghívására néhány éve Tirolban járt a Gyémánt Gospel, hogy a világhírû Kelly Family front- emberével, Kathy Kellyvel, európai koncertkörútjának egyik állomásán Innsbruckban közösen adjon koncertet.

Kapcsolat:

Honlap: www.gyemantgospel.mindenkilapja.hu Mobil: +36-20-581-8767 E-mail: szanisziszi@citromail.hu

6

Balla Bettina Claudia és Bolyki András Budapest

Balla Bettina Claudia

1987-ben született Budapesten. Zenei tanulmányait nyolcéves korában kezdte a Szent Ist- ván Király Zenemûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben zongora fô tanszakon dr. Domjánné Kiss Adél tanárnônél. A zeneiskolai évek alatt ját- szott a Bartók Rádió Márványtermében, és a zeneiskola a Millennium tiszteletére rende- zett háziversenyén elsô helyezést ért el, mely verseny zsûrijének elnöke Baranyay László zongoramûvész volt. A Fazekas Mihály Fôvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium hat évfolyamos speciális matematika tagozatán történô kitûnô érettségije után megkezdte magánének tanulmányait Hornokné Németh Lujza énekmûvésznél a Kôbányai Zeneisko- lában, majd Hormay József énekmûvésznél folytatta a Szent István Király Zenemûvészeti Szakközépiskolában. Nyolcéves kora óta ír könnyûzenei dalokat, a komoly és könnyû mûfaj szeretete végigkísérte pályáját, végül az utóbbi diadalmaskodott, így a konzervató- riumi berkeket elhagyva Szatmári Orsinál képezte magát tovább, és jazz zongorát tanult Neumann Balázs és Esze Jenô zongoramûvészeknél. 2012 júniusában általános orvosi dip- lomát szerzett a Semmelweis Egyetemen.

Bolyki András az ismert és kedvelt Bolyki Brothers tagja, aki visszajáró fellépôje a feszti- válnak. Most azonban új szerepben ismerhetjük meg ôt Balla Bettina Claudia duett-part- nereként.

Kapcsolat:

Balla Bettina Claudia Telefon: +36-30-501-8853 Honlap: www.facebook.com/bettinaclaudiaballa www.soundcloud.com/bettinaclaudia E-mail: bettinaclaudia@gmail.com

7

Fotó: Láng Andrea

Lumen Christi Gospel Kórus Budapest

A hazai fekete gospel zene egyik képviselôje, a Lumen Christi Gospel Kórus elôadásában többek között az Apácashow I-II címû filmek betétdalai, illetve tradi- cionális afro spirituálék átiratai, valamint díjnyertes számok csendülnek fel a kortárs gospel világából. Külön csemegének számít a világhírû gospel énekes-zeneszerzô, Kirk Franklin néhány dala a repertoárjukban. A Lumen Christi Gospel Kórus, melyet fiatal amatôr énekesek és zenészek alkotnak, már 1997 óta mûködik. Idôközben 4 lemezük jelent meg, és számos helyen adtak koncertet. A 2011-ben megjelent leg- újabb lemezük egy stúdió felvétel, melynek címe JOY, egyúttal a hitvallásuk is. Néger spirituálék alapjára építkezô dalaikat jellegzetesen egyéni felfogásban adják elô: saját ötleteikkel gazdagítják, színesítik, így formálják a maguk képére; így alakul ki saját, egyéni zenei világuk. A megtalált zene és az új utak keresésének öröme az, ami a koncertjeiken mosolyukból felénk árad. Rendkívül vidám, lendületes és energikus produkció. „Gospel kórusunk budapesti kötôdésû: székhelyünk a Rákospalota MÁV- telepi Jézus Szíve Plébánia. A plébánia Közösségi Házában tartjuk heti rendszeresség- gel a próbáinkat. 2008-ban a Grazi Kórusolimpián ezüst diplomát szereztünk. 2009 ôszén Olaszországban a Canto sul Garda nemzetközi kórusversenyen igen értékes ezüst diplomát nyertünk. Az idén újabb számokkal bôvült a repertoárunk, amelyeket örömmel bemutatunk a Gospel fesztivál közönségének valamint játszunk a tavalyi, legújabb lemezünk dalaiból is.„

A Lumen Christi Gospel Kórus vezetôje: Gergó Lajos.

8

Kapcsolat:

Mobil: +36-20-598-9192 Honlap: www.lumenchristi.hu

Szabó Balázs és Zenekara Szentendre

A Zenekar 2010 második félévében mondta ki magáról, hogy „megalakult”. Az év közepén egy lemez felvételére állt össze az egymást korábbról már jól ismerôzenészek, énekesek társasága. A stúdió munkálatok során több felkérést is kapott a Zenekar, így egyértelmû volt, hogy folytatják a közös munkát, zenélést.

A Zenekar gospel stílusú zenét játszik – bár ez alatt nem kifejezetten a színes bôrû gospel együttesek jellegzetességét értik elsôsorban- , hanem a zene szövegvilágát, tartalmát. Gospel, funky, pop-rock jegyek ötvözôdése adja a zenekar egyedi ízvilágát, melyben a vokál témák is fontos szerepet kapnak a zenei betétek mellett.

A Zenekar tagjait összeköti a zene szeretetén kívül az Istenbe vetett hitük – templomba, gyülekezetbe járó emberek alkotják az együttest.

A Csapat fôcélja, hogy az Evangéliumban rejlô Örömhírt minél szélesebb körben megoszthassa hallgatóságával, teszi mindezt számos saját szerzeménnyel és a gospel körökben is jól ismert dalokkal kombinálva. A Zenekar szabadtéren, és zárt helyen, templomokban, egyházi és egyházon kívüli rendezvényeken, eseményeken is megszólal (bizonyítja ezt, hogy a 2011-es Jazzy dalversenyen az elsô 30-ban végzett az együttes, a rádió pedig játssza a versenyre nevezett dalukat).

Kapcsolat:

Telefon: +36-20-886-8434 Honlap: https://szabobalazs.hu E-mail: info@szabobalazs.hu

9

Tyna Maria és triója Olaszország

Fesztiválunk látogatói már megszokhatták,
hogy a Gospel fesztivál minden évben bemu-
tatja egy Európában, vagy a tengerentúlon is-
mert külföldi sztárfellépô mûsorát. Idén trió-
jával Itáliából érkezik egy kitûnô olasz gospel
énekesnô Tyna Maria, aki 6 évesen kezdte
zenei tanulmányait, de hamar kitûnt egyedi
hangjával, mely alapján a fehér bôrû, fekete
hölgynek nevezték el rajongói. Színpadi meg-
jelenése, és karizmája több fontos verseny
díjazottjává avatta, de rangos nemzetközi sze-
mináriumok hallgatója és elôadója is . 1993-
ban megalapította Black On White kórusát,
mellyel II. János Pál pápa tiszteletére is éne-
kelhettek és olyan mûvészekkel dolgozhattak
együtt, mint Rev.K. Davis, Shawnn Monteiro,
vagy Cheryl Porter. 1997 és 2002 között Lon-
donban többször is részt vett a város legfonto-
sabb baptista templomai által szervezett mes-
terkurzusokon, köztük a világhírû London
Community Gospel Choir és vezetôjük Bazil
Meade tiszteletes által szervezett szakmai képzéseken. Azóta már iskolát is alapított, sôt Európában, de talán a világon is egyedüliként használja terápiás célra a gospel zenét. Tyna Mariát a legjobb kortárs keresztény gospel énekesként és karnagyként tartják számon Itáliában, hatalmas kritikai elismerés övezte GOSPEOPLE GENERATION néven ismertté vált projectjét, mely egyesíti a Kortárs Gospel életerejét, az általa köz- vetített vitalitást, energiákat és a break tánc mûvészetének kreatívitását. Salentoban ehhez hasonló kísérletre korábban sosem volt példa. Tyna és a gospel kultúra viszonya önként választott követendô példa Salentoban kórusok és olyan fiatalok számára, akik új alapokra szeretnék helyezni a belsô, lelki életükkel való kapcsolatukat. Ô maga így foglalja össze arc poetica-ját: „ Az utazásom sosem ér véget, mivel tudásunk az Ember belsô, lelki életérôl végtelen az Ember pedig nem más, mint Jézus.

Kapcsolat:

Just4Jesus management E-mail: info@just4jesus.it

10

Póka Angéla és triója Budapest

1974-ben született Budapesten. Tizennégy éves volt, amikor a Los Angeles County School for the Performing Arts középiskolában felvették az intézmény fôiskolai karának gospel szakára. Középiskolai tanulmányai mellett végezte a fôiskolát, 1992-es évben neki ítélték az „Outstanding achievement for vocal performance in music” díjat. 1992-ben gospel szakon diplomázott. 2006-ban a Megasztár 3-ban harmadik helyezést ért el. A mûsorban általa énekelt Szomorú vasárnap címû dal, az Emmanuel Finkiel: NULLE PART TERRE PROMISE címû francia mûvészfilm egyik betétdala lett. Nagy Szabolccsal (zongora) és Szabó Tamással (száj- harmonika) trióként 2007 óta muzsikálnak együtt.

Maga így nyilatkozott a solymári meghívásról: „Régóta szerettem volna egy gospel mûsort élô muzsikával, de a zenészek elfoglaltsága és az érdeklôdés hiánya miatt ez elég nehezen ment. Végül tavaly májusban, a zongoristám, Nagy Szabolcs hívott fel, hogy Salgótarjánban a Di- xieland Fesztivál keretein belül szeretnének egy egy órás gospel koncertet, így összeraktuk a mûsort, amely nagy többségében olyan számokat tartalmaz, melyek Mahalia Jackson által váltak ismertté Európában is. Szerencsére azóta is adódott néhány alkalom amikor lehetôség nyílt ezt a mûsort elôadni (a teljesség igénye nélkül: Kunpuszta Gasztronómiai és Zenés Na- pok, Kecskemét Nagytemplom). Nagy öröm számomra, hogy annyi év után végre azt a mûfajt is csinálhatom, amiben hiszek és, amit nagyon szeretek és mindezt két fantasztikus zenésszel tehetem: Nagy Szabolcs (zongora), Szabó Tamás (szájharmonika). Bár egyelôre még mindig elenyészô az érdeklôdés, de legalább most már akad olyan felkérés, ahol kifejezetten ezt kérik tôlünk. Nagyon örülök, hogy visszajöhettem a solymári Gospel Fesztiválra bemutatni a trión- kat.”

Kapcsolat:

E-mail: chieffoundation@gmail.com

11

Bolyki Soul & Gospel Kórus Budapest

A több, mint egy éves múltra visszatekintô Bolyki Soul&Gospel Kórust Bolyki Balázs azzal a szándékkal alapította, hogy a magyar és nemzetközi gospel és soul zenei színpadokon új hangzást és minôséget képviselve, saját oktatási rendszerét megvalósítva még több rajongót szerezzen e mûfajoknak. Bolyki Balázs egyedi módszertannal oktatja és vezeti a kórustagokat. A kórus a nyilvánosság elôtt elôször az tavalyi Múzeumok Éjszakáján, majd a Csillagpont nevû rendezvény sajtótájékoztatóján lépett fel, ezt követôen pedig a 2011-es Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál keretein belül mutatkozott be. A kórus a kezdeti tizenöt fôbôl, mára ötven tagú együttessé nôtte ki magát. A tagok többségének nincs zenei elôélete, se képzettsége, hanem a Bolyki Balázs által oktatott elôadói technikának köszönhetôen válnak profi elôadókká.

Kapcsolat:

E-mail: probaenekles@brothersmusic.hu Honlap: www.facebook.com/bolykisoulandgospel

12

Fotó: Kálló Péter

XII. Nemzetközi Gospel Fesztivál mûsora 2012. augusztus 25. 16.00-22.00.

16.00 Ünnepélyes megnyitó km: Szente Kálmán polgármester úr, Jeney Erzsébet alapító-szervezô, Csûrös Csilla mûsorvezetô. Mûsorvezetô felvezeti a Godspell címû musical keresztmetszetét a darab rendezôjével, Endrôdi Ágnessel

16.15 Godspell – musical keresztmetszet – gyermekszínészek elôadásában

17.15 A mûsorvezetô a Polgármester úrral átadja a Civil Támogatói díjat és néhány szóban bemutatja a jutalmul fölajánlott torta készítôjét a Don Bosco Cukrászatot, majd beszélgetés Palkóné, Hufnágel Évával a Gyé- mánt Gospel vezetôjével

17.30 A Csákvári Gyémánt Gospel mûsora
18.00 Rövid áldások. Beer Miklós püspök atya és 3 helyi felekezet lelkészei 18.10 Beszélgetés a Lumen Christi vezetôjével
18.15 A Lumen Christi mûsora
18.45 Beszélgetés Balla Bettinával, Bolyki Andrással és Knisch Gáborral 18.50 Balla Bettina Claudia mûsora km: Bolyki András és Knisch Gábor 19.10 Beszélgetés Szabó Balázzsal
19.15 Szabó Balázs és Zenekarának mûsora
19.45 Beszélgetés Tyna Maria-val. Tolmács: Magyar Márta
19.50 Tyna Maria es triójának mûsora
20.25 Beszélgetés Póka Angélával
20.30 Póka Angéla és triójának mûsora
21.00 Beszélgetés Bolyki Balázzsal
21.05 Bolyki Soul & Gospel Kórus mûsora

A mûsorváltozás jogát a szervezôk fönntartják.

Véleményüket, észrevételüket szeretettel várjuk:

Gospel Fesztivál Iroda

2083 Solymár Árpád u.10. mobil:70/4500-119 e-mail: info@gospelfesztival.hu erzsebet.jeney@gmail.com

Az együttesekrôl és a fesztiválról bôvebb információ: a www.gospelfesztival.hu honlapon

A jegyvásárlással a sérült gyermekeket támogató Solymári Csodatücsök Alapítvány munkáját segíti.

A Csodatücsök közhasznú alapítvány támogatni kívánja a testileg, szellemileg sérült solymári gyerekek és fiatalok gyógykezelését, rehabilitációját, oktatását, nevelését,
a társadalomba való beilleszkedését az esélyegyenlôség érdekében.

Számlaszám: 65700062-10136795

A Gospel Fesztivál alapító-szervezôjeként köszönetet mondok mindazoknak, akik se- gítették rendezvényeinket az elmúlt években anyagi támogatásukkal, vagy tevékenyen részt vállalva a lebonyolításban, a szervezésben, a vendéglátásban, a helyszínbiztosítás- ban, a fuvarozásban, továbbá a dekorációban. Minden ötlet, minden segítség pótolhatat- lan volt és hozzásegített ahhoz, hogy helyi fesztiválból nemzetközi rangú rendezvénnyé, megkerülhetetlen zenei programmá nôhette ki magát e nyárvégi gospel rangadó. Kü- lön köszönet családomnak a türelemért, megértésért, a bíztatásért, a különbözô médi- umokban dolgozó kedves kollégáimnak a híradásokban nyújtott nagylelkû segítségért. Hangosító kollégáimnak és mûsorvezetô kolléganômnek a kimagasló színvonalú munkáért, és mindenkinek, aki jó szívvel gondolt-gondol a solymári Gospel fesztiválra.

Jeney Erzsébet

Az idei Civil Támogatói díjat
a Don Bosco Családi Fagyizó és Cukrászda ajánlotta föl a Solymári 800-as számú Cserkészcsapat számára.