2023 Húsvétjának előkészületei február 22-én, a hamvazószerdai igeliturgiával illetve szentmisével és hamvazkodással kezdődtek.

A böjt szent 40 napjának fontos része volt a pénteki keresztutak imádkozása, amelyek egy részét idén újszerű módon egy-egy plébániai közösség vezette, melynek alkalmai a következők voltak:

 • február 24 – Wéber Tamás lelkipásztori munkatárs vezetésével
 • március 3 – hittanosok (Orosz-Kántor Zsófia, Gyarmati Mónika) vezetésével
 • március 10 – cserkészek vezetésével
 • március 17 – családok keresztútja a Családos közösség vezetésével
 • március 24 – Szent László plébániatemplomban Wéber Tamás és Németh András vezetésével
 • március 31 – Caritas (Várnagyné Dávid Zsuzsa) vezetésével

Ezek az imaalkalmak 17 órakor kezdődtek a Szent István templomban, s 17:30-tól pedig a Szent László plébániatemplomban Tamási József atya vezetésével mondtunk keresztutat.

A lelki felkészülésünket két lelkigyakorlat is segítette:

 • március 16.-án és 17.-én, a Szent István templomban a szentmisét Takács Géza atya mutatta be és lelkigyakorlatos beszédet tartott
 • március 30.-án és 31.-én a Szent László plébániatemplomban Tamási József atya mutatott be szentmisét, melyen a lelkigyakorlatos beszédet Mojzer György Érd-Tusculanumi plébános atya tartotta

A lelki felkészülést az atyák gyóntatása is segítette.

A nagyböjti készületeink különleges élménye volt az 1000 Üdvözlégy elimádkozása március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének előestéjén a Szent István templomban. Aki részt vett benne – ha csak rövid időre is – az megtapasztalhatta, hogy az ilyen imádságban nem a mennyiség, hanem sokkal inkább az imádság lelkülete és az imádságra szánt idő a fontos. Ez alkalommal érezhetően Istenhez emeltük lelkünket és felajánlottuk hazánkat, Magyarországot. Imádkoztunk Krisztus békéjéért mind hazánkban, mind a világban, mind pedig saját közösségünkben, lelkünkben. A közös imádság 14 órakor kezdődött és 21 óra körül be is fejeződött. Köszönet Németh Istvánnak, aki immár sok éve kezdeményezi és vezeti ezeket az alkalmakat!

Virágvasárnap előtti napon (április 1), immár 12. alkalommal szerveztük meg a Zarándoklatot városunkért. 9 órakor egy rövid imádsággal, énekelve indultunk útra a Szent István templomból, hogy a várost végigjárva kicsit Istenhez emeljük, s közösen imádkozzunk lelki gyarapodásáért, fejlődéséért. A Dunafüredi gáton haladva, az első megállónk a Széll büfénél volt, ahol Németh István beszélt Jézus rokonairól, szüleiről. Kis pihenő után tovább indulva az erőmű mellett elhaladva érkeztünk meg a Mokány lovasklub lovardájába, ahol szíves fogadtatásban részesültünk, a pihenő és elemózsia falatozása mellett forró tea, kávé fogyasztására is lehetőség nyílt. Köszönjük Kovácsné Hasznosi Brigittának! Lelki gondolatokkal Mikulásik Gábor szolgált, aki egy kedves történettel gazdagított minket. Innen tovább haladva, a következő megállónk a Régészeti parkban volt, ahol Tamási József atya várt minket néhány felemelő gondolattal. Innen a szokásos útvonalon közelítettük meg a kálvária végénél lévő keresztet, ahol a korábbi évekhez hasonlóan közösen imádkoztunk városunk vezetőiért, iskoláinkért, orvosainkért, közösségeinkért, betegeinkért, hajléktalan, magányos testvéreinkért és mindenkiért. Innen utunk az egykori téglagyár területén keresztül, a Szent László úton vezetett a Szent László plébániatemplomba, ahol Tamási József atya mutatta be a hálaadó szentmisét (16 óra körül). Köszönjük Szamosvölgyi Máténak a kántori szolgálatot és a kedves híveknek azt a sok finomságot, mellyel elhalmoztak minket.

Ugyanezen a napon 16 órai kezdettel különleges élményben lehetett részünk a Nagyboldogasszony kápolnában, ahol gitáros keresztúti áhítatot vezetett Pávó Gyula és az egykori “Domi” kórus tagjai.

Másnap Virágvasárnappal megkezdődött a Húsvét ünneplése. Mindkét templomban a szentmisében szereposztásban olvastuk fel Máté passiójának szövegét. Köszönet a résztvevőknek és külön köszönet Atillás Győzőnek és Németh Andrásnak a szervezésért!

Húsvétra nem csak a lelkünket, hanem templomunkat is rendbe kellett tennünk, ki kellett takarítanunk. Ezért egy lelkes kis csapat összegyűlt április 3-án, Nagyhétfőn 16 órától, hogy kitakarítsa a Szent István templomot. Olyan jó, amikor magunkénak érezzük Isten házát és vállaljuk, hogy teszünk is érte valamit. Most épp takarítjuk. A lelkes csapat tagjait szeretném név szerint is megemlíteni: Eperjesi Mónika, Gyulai Lilla, Hopp Natália Brigitta, Kedves Virág, Lengyák Brigitta, Magyar Jánosné, Németh András, Reiner László és Wéber Tamás. Köszönet munkájukért!

És így elérkeztünk a Szent Háromnaphoz, melynek liturgiáit Hesz Árpád Attila pálos atya tartotta 17 órától. A korábbi évektől eltérően idén a Nagycsütörtöki szertartás (2023.04.06) a Szent László plébániatemplomban volt , a Nagypénteki szertartás (2023.04.07) és a Húsvéti vigília (2023.04.08) a Szent István templomban. A szertartások alatt Tamási József atya vállalta a gyóntatás végzését, így talán mindenki kellő lehetőséget kapott a teljes lelki felkészülésre.

Különleges élmény volt a nagycsütörtöki virrasztás, melyet Gyarmati Mónika hitoktató és Lengyák Brigitta szervezett. A virrasztás első részében felidéztük az utolsó vacsorát egy széder vacsora elfogyasztásával, mely hasonló lehetett ahhoz, amit Jézus korában is ettek. Ezt követően  Krisztus kereszten kimondott 7 szaváról elmélkedtünk és beszélgettünk, közben imádságokat mondva. A virrasztás péntek hajnali 3 óráig tartott, s köszönet Várnagyné Dávid Zsuzsának, Németh Istvánnak, Darabos Ádámnak és Pallaginé Lenkei Andreának a gondolatébresztő szavakért!

Voltak már megszokott liturgián kívüli programjaink is, mint a nagypénteki éjszakai keresztút-járás, de voltak különleges, új alkalmak is, mint az emmausz járás és a húsvéti locsolkodás. Köszönet mindegyik szervezéséért, bonyolításáért!

A teljesség igénye nélkül végül szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját:

 • Akik részt vettek az előkészítésben, a lelkigyakorlatok, imaalkalmak szervezésében, lebonyolításában.
 • Akik a templomok takarítását, díszítését, a virágok előkészítését akár munkával, akár anyagi hozzájárulással segítették.
 • Akik ministráltak bármelyik szertartáson, misén. Az Oltáriszentség szolgálata különleges ajándék számukra, s általa Ők is segítették lelkünk felemelkedését.
 • Akik áldoztattak a szentmiséken illetve Nagypénteken.
 • Akik a kántori szolgálatot ellátták az ünnepi liturgiák alkalmával: Szamosvölgyi Máté, Tamás Vince, Noé Bárkája zenekar. Külön köszönet a Szkóla nagypénteki szép, felemelő szolgálatáért és a János passió elénekléséért.
 • Akik az énekek vetítését vállalták a szentmiséken.
 • Akik segítettek a szertartások közvetlen előkészítésében.
 • Külön köszönet jár a sekrestyési szolgálatot végzőknek! Isten fizesse meg munkájukat:  Szauerván Marika néni, Kanicsár Ági néni, Lantos Marika néni (aki balesetet is szenvedett az ünnepek előtt, imádkozzunk érte!)
 • Külön köszönet az atyák munkájáért: plébánosunknak, Bódai József atyának, Tamási József atyának és Hesz Árpád Attila pálos atyának.
 • Mindazoknak, akik részt vettek a szertartásokon és velünk együtt imádkoztak (de azoknak is, akik nem tudtak valamiért közöttünk lenni, de lélekben velünk voltak).
 • Köszönöm azoknak is, akik esetleg most kimaradtak e felsorolásból, mert figyelmetlen voltam, vagy épp valamiért megfeledkeztem róluk! Elnézést érte, igyekszem pótolni, ha tudomást szerzek róla!

És végül KÖSZÖNET ISTENNEK, aki folyamatosan, érezhetően jelen volt, közöttünk volt a felkészülés heteiben és ezekben az ünnepi napokban is!