A SERRA Közösség szeretné a hit évét olyan módon megélni és megünnepelni, hogy az egész év minden napja imádsággal, megélt és cselekvő szeretettel teljen. Ezért a Hit Évéhez egy imafelhívással csatlakoznak.

A SERRA közösség a Rózsafüzér titkainak imádkozása alapján szeretné naponta imádkozni, átelmélkedni és életté váltani a Hitvallás szavait. Ehhez segítségül kérik papok és szerzetesek napi bevezető gondolatait, és sok imádságot ajánlanak. A Hitvallást a hét napjainak megfelelően hét gondolat köré csoportosítják és imádkozzák minden nap, az Imaév végéig.
Imakezdeményezésüket szeretnék minden imádkozó személy és közösség számára ajánlani. Várják a közösségek és magánszemélyek csatlakozását, akik nemcsak egy tematikus évet szeretnénk megélni, hanem a Szentháromságos Egy Istenhez, az Anyaszentegyházhoz tartozásunkat, a keresztségünket megélve és folytonosan megújítva.
A csatlakozási szándékot a www.serra.hu honlapon megjelölt e-mail címen lehet jelezni. Az elmélkedéseket elektronikus úton, vagy kiadvány formájában juttatják el az imádkozni szándékozóknak.

Megosztás: