Ferenc pápa március 22-én az Úrangyala imádság után ezt a felhívást tette közzé:

„Kedves fivéreim és nővéreim!

A megpróbáltatás mostani napjaiban, miközben az emberiséget a világméretű járvány rengeti meg, minden keresztényt arra szeretnék kérni, hogy egyesülten kiáltsunk az Ég felé. Arra hívom az egyházak vezetőit, a keresztény közösségek vezetőit s felekezettől függetlenül minden keresztényt, hogy hívjuk segítségül a Magasságbelit, a mindenható Istent, s imádkozzuk egyszerre azt az imádságot, amelyet a mi Urunk, Jézus Krisztus tanított nekünk. Arra hívok tehát mindenkit, hogy imádkozza ezt naponta többször is, de mindnyájan együtt imádkozzuk el a Miatyánkot jövő szerdán, március 25-én délben – mindnyájan együtt! Azon a napon, amikor sok keresztény arra emlékezik, hogy Szűz Máriának meghirdették az Ige Megtestesülését. Hallgassa meg az Úr minden tanítványának egy lélekkel mondott imáját, akik a Föltámadt Krisztus győzelmének ünneplésére készülnek!

Ugyanezzel a szándékkal jövő pénteken, március 27-én 18 órakor egy imaalkalmat vezetek a Szent Péter-bazilikának az üres térre nyíló bejáratától. Már most arra hívok mindenkit, hogy vegyen részt lélekben a kommunikációs eszközökön keresztül. Meghallgatjuk majd Isten Igéjét, fölemeljük kérésünket és imádjuk a Legszentebb Oltáriszentséget, majd végül Urbi et Orbi áldást adok, melyhez kapcsolódik a teljes búcsú elnyerésének lehetősége.

A vírus világméretű járványára az imádság, az együttérzés és a gyöngédség egyetemességével akarunk válaszolni. Maradjunk egyek! Éreztessük meg közelségünket a legmagányosabb és legnagyobb nehézségekkel küzdő emberekkel: álljunk az orvosok, az egészségügyi dolgozók, az ápolók, az ápolónők és az önkéntesek mellé! Álljunk a hatóságok mellé, akiknek kemény intézkedéseket kell bevezetniük, ám mindezt a mi érdekünkben! Álljunk a rendőrök, a katonák mellé, akik az utakon próbálják fönntartani a rendet, hogy mindnyájunk érdekében megtegyük azokat a dolgokat, amelyeket a kormány kér tőlünk!”

Forrás: https://www.facebook.com/mokibolygo/videos/10219141079495375/