Az alábbi információk Szakál Ferenc Pál által tartott tájékoztatón hangzottak el. A bekezdésekbe gyűjtött információk a szülők számára lehet fontos.

  • a hit-és erkölcstan a kötelező tanórai foglalkozások része.
  • Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot , továbbá, ha az egyházi jogi személy a hit- és erkölcstanoktatást nem vállalja, az iskola a tanuló számára erkölcstanoktatást szervez.
  • Amennyiben az egyházi jogi személy az erkölcstan órával egyidejűleg a hit- és erkölcstan órát nem tudja megtartani , az érintett szülők írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján az igazgató és az egyházi jogi személy képviselője írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és erkölcstan órákat az egyházi jogi személy más időpontban vagy más időpontban az iskola épületén kívül tartja meg.
  • Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az hit- és erkölcstanoktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást.
  • Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan, vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban kell közölnie az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.
  • A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az Nkt. 54.§ (2)-(3) vagy (4) bekezdésének megfelelően az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. Az iskola tanügyi dokumentumaiban az „Erkölcstan/Hit- és erkölcstan” megnevezést használja
  • Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan, vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban kell közölnie az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.
  • Az egyházi jogi személy, egyeztetve az igazgatóval eldönti, hogy kell-e az érintett tanulónak különbözeti vizsgát tennie, és ha igen, akkor mi annak a tartalma.
  • Ha a diák tanév közben költözés vagy más okokból iskolát kell váltson (mivel év közben új csoport nem szervezhető), erkölcstant fog tanulni