November 12. hétfő: Szent Jozafát püspök és vértanú

13:00: özv. Zentai Lászlóné szül: Tóth Margit temetése

14:00: gyászmise                                                 Szent István Templom

18:00:                                                                   Szent István Templom

 

November 13. kedd: Magyar szentek és boldogok

08:00:                                                                  Szent László Templom

18:00: Egy család élő és +tagjaiért                      Szent István Templom

 

November 14. szerda: Köznap

18:00:                                                                   Szent István Templom

 

November 15. csütörtök: Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító

18:00:                                                                   Szent István Templom

 

November 16. péntek: Skóciai Szent Margit

08:00:                                                            Szent László Pl. Templom

09:00: Igeliturgia                                     Nagyboldogasszony Kápolna

18:00: Futó család +tagjaiért                               Szent István Templom

 

November 17. szombat: Nagy Szent Gertrúd szűz, Szűz Mária szombatja

08:00:                                                                  Szent István Templom

10:00: Ovis mise                                                 Szent István Templom

15:30: Tamás Boglárka keresztelője

18:00: +Édesanyáért                                 Nagyboldogasszony Kápolna

 

November 18. vasárnap: Évközi 33. vasárnap

09:00: +Édesapáért és +Nagyszülőkért               Szent István Templom

10:00: Láng Márk keresztelője

11:00:  +Ida és +Imre lelki üdvéért               Szent László Pl. Templom

18:00:  +Szülőkért és testvérért                           Szent István Templom

Az Imaapostolság szándékai november hónapra:

Általános szándék: (Az evangélium szolgái) Hogy a püspökök, a papok és az evangélium valamennyi szolgája bátor tanúságtételt nyújtsanak a megfeszített és feltámadt Krisztushoz való hűségről.

Missziós szándék: (Zarándok Egyház) Hogy a földön zarándokló Egyház a nemzetek világosságaként ragyogjon.

 

 

Karácsonyi képeslapok, 2013 évi naptárak, kalendárium vásárolható a templomban.

November 25-én, (vasárnap) Krisztus Király ünnepén a 9 órai szentmisét Százhalombattáért ajánljuk fel. A misének a keretében, Százhalombattát Jézus Szentséges Szívének és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ajánljuk fel  a HIT Évében, mint ahogy ezt tette I. Ferenc József osztrák császár és Magyarország megkoronázott Apostoli királya a Magyar Királyság felajánlásakor 1914. december 8-án, Mária Szeplőtelen Fogantatása ünnepén, az I. világháború kezdetekor. I. Ferenc József egyébként 1903-ban a krakkói érseken keresztül vétót jelentett be az egyik esélyes, szabadkőműves és franciabarát irányzatú Rampolla bíboros pápa-jelölt ellen. Az új pápa ezek után Szent X. Piusz (1903-1914) lett. Ezek után jött Trianon. Mint ahogy ezt Darvas-Kozma József csíkszeredai plébános is kifejtette. Ezzel a felajánlással csatlakozni szeretnénk a 2012 nov. 10-én történ székesfehérvári felajánláshoz, amely ünnepi szentmisén a Püspök Atya Szent István, Szent Imre és boldog Gizella számára ajánlotta fel országunkat.Ministráns foglalkozás következő időpontja: 2012. nov. 19 hétfő. 17:30-tól Barta Luca vagy Németh András várja az érdeklődőket.

A nagy ifjúsági programok időpontja:  hétfő, szerda este 8 óra. Vezeti:  Strausz Kálmán.

A Szentlélek imaközösség minden kedden 18:30-tól tartja összejövetelét a hittanteremben. Sok szeretettel várják az új érdeklődőket is.

A városi nyugdíjas klub 2012. november 14-én szerdán 16:30 – 18 óráig tartja következő összejövetelét. Mindenkit szeretettel várnak.

Az Óvárosi Nyugdíjas klub összejöveteleit kéthetente szerdánként 16 – 18 óráig tartja. Időpontok: nov.  21, dec. 5. 19.  16-tól 18 óráig. Mindenkit szeretettel várunk!

Péntekenként az esti mise után várja Mátyás atya a megbérmáltakat az ifjúsági hittanra.

November 20-án kedden este 20:30-tól imaóra lesz a Szent István Templomban.

December 8-án szombaton délután a Noé Bárkája zenekar adventi zenés áhítatot tart.

A 2013/14-es tanévtől az általános iskolák első és ötödik osztályában kötelezően bevezetik a hittan vagy etika oktatást. Kérem azoknak az elkötelezett és hitüket gyakorló pedagógusoknak a jelentkezését, akik a megfelelő képzés elvégzése után a hittan vagy etika oktatásban részt tudnának vállalni.

Kérjük a Kedves Híveket, hogy rendezzék az egyházadó befizetésüket: irodai időben, vagy misék előtt és után az irodában. Gitáros misék előtt és után Németh Andrásnál a templom belső bejáratánál. Amennyiben az újságos polcra kitett postai csekken fizetik be számlánkra, kérjük a közlemény rovatban feltétlenül jegyezzék meg: egyházadó! Egyházadó összege a kereset 1%-a.

Az Adventi találkozás alkalmából egyházközségünk és a Szent István Kórus szeretné vendégül látni Kárpátaljáról a magyarok lakta Nevetlenfalu település Művészeti Iskolájából érkező tanárokat és diákokat. A vendéglátás ideje: 2012. december 13-16. A vendéglátás a korábbi hagyományainknak megfelelően a szállás és az étkezés biztosítását jelenti, a programokat a Szent István Kórus szervezi és irányítja. Kérjük a kedves híveket, hogy aki szeretne és tudna határon túli magyar vendéget/vendégeket fogadni, jelentkezzen Nagy Annamáriánál!  A jelentkezéseket követően megbeszélést tartunk, ahol a részletekről tájékoztatjuk a vendéglátókat.

Nagy Annamária: mobil: 20/571-9219,  e-mail: nagyanami@msn.com

Ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe a Noé Bárkája zenekar honlapját: www.noezenekar.hu

Megjelent a KÉSZ helyi szervezetének 10 évét bemutató könyve. Ára 2500 Ft. Vásárolni az irodában lehet.

A Prohászka imaszövetségbe várják az új tagok jelentkezését, akik a papi és szerzetesi hivatásokért elkötelezetten imádkoznak. Részleteket olvashatnak a Székesfehérvári Egyházmegye honlapján:  HYPERLINK “https://www.szfvar.katolikus.hu” www.szfvar.katolikus.hu,ahol megtalálhatják az aktuális hírlevelet is.

Ajánlott honlapok:  www.magyarkurir.hu, www.katradio.hu, www.mariaradio.hu,  www.virtualisplebania.hu

A hit évében a Székesfehérvári Egyházmegye szervezésében „Prohászka Akadémia” néven keresztény felnőttképzés indul. A képzés keretében biblikus, teológiai és egyháztörténeti előadásokat hallgathatnak az érdeklődők 2012 októberétől 2013 júniusáig. Részletes program a plakáton, vagy a polcra kitett szórólapon olvasható.

November 24-én szombaton 16 órától Dr. Tarján Gábor etnográfus Szerves építészet nálunk és a világban – Emlékek Makovecz Imréről címmel előadást tart a Szent István Templom hittan termében. Előtte, 15:30-tól a templom megtekinthető. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága kezdeményezésére csatlakozni lehet az „Egészségügy vasárnapja”-hoz nov. 18-án. Imádkozzunk az egészségügyben szolgálatot teljesítőkért.

Székesfehérváron a Püspöki Palota kertjében december 1-jén 10 órakor nyílik a hagyományos „Adventi udvar”.