November 19. hétfő: Árpád-házi Szent Erzsébet

18:00: +Tóth-Kelemen Józsefért halálának 5. évfordulójára                  .                                                                            Szent István Templom

 

November 20. kedd: Köznap

08:00:                                                                  Szent László Templom

18:00: +Édesanyáért                                            Szent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhitat)                                Szent István Templom

 

November 21. szerda: Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban

18:00: +Gál Ibolykáért                                        Szent István Templom

 

November 22. csütörtök: Szent Cecília szűz és vértanú

18:00:                                                                   Szent István Templom

 

November 23. péntek: Szent I. Kelemen pápa és vértanú, Szent Kolumbán apát

08:00:                                                            Szent László Pl. Templom

09:00: Igeliturgia                                     Nagyboldogasszony Kápolna

18:00: A Kürti és a Nagypataki család +tagjaiért           Szent István T.

 

November 24. szombat: Szent Dung-Lac András áldozópap és társai, vietnami vértanúk

08:00:                                                                  Szent István Templom

18:00:                                                        Nagyboldogasszony Kápolna

 

November 25. vasárnap: Krisztus, a Mindenség Királya, Évközi 34. vasárnap (Bővebben lásd hirdetésben!)      Karitász gyűjtés

09:00: Százhalombattáért                                    Szent István Templom

10:00: Simon Lukács keresztelője

11:00:  +Ida és +Imre lelki üdvéért               Szent László Pl. Templom

18:00:  +Dr Kovács Lászlóért és a Kovács család +tagjaiért

Szent István Templom

Az Imaapostolság szándékai november hónapra:

Általános szándék: (Az evangélium szolgái) Hogy a püspökök, a papok és az evangélium valamennyi szolgája bátor tanúságtételt nyújtsanak a megfeszített és feltámadt Krisztushoz való hűségről.

Missziós szándék: (Zarándok Egyház) Hogy a földön zarándokló Egyház a nemzetek világosságaként ragyogjon.

 

November 25-én, (vasárnap) Krisztus Király ünnepén a 9 órai szentmisét Százhalombattáért ajánljuk fel. A misének a keretében, Százhalombattát Jézus Szentséges Szívének és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ajánljuk fel  a HIT Évében, mint ahogy ezt tette I. Ferenc József osztrák császár és Magyarország megkoronázott Apostoli királya a Magyar Királyság felajánlásakor 1914. december 8-án, Mária Szeplőtelen Fogantatása ünnepén, az I. világháború kezdetekor. I. Ferenc József egyébként 1903-ban a krakkói érseken keresztül vétót jelentett be az egyik esélyes, szabadkőműves és franciabarát irányzatú Rampolla bíboros pápa-jelölt ellen. Az új pápa ezek után Szent X. Piusz (1903-1914) lett. Ezek után jött Trianon. Mint ahogy ezt Darvas-Kozma József csíkszeredai plébános is kifejtette. Ezzel a felajánlással csatlakozni szeretnénk a 2012 nov. 10-én történ székesfehérvári felajánláshoz, amely ünnepi szentmisén a Püspök Atya Szent István, Szent Imre és boldog Gizella számára ajánlotta fel országunkat.

Karácsonyi képeslapok, 2013 évi naptárak, kalendárium vásárolható a templomban.

Ministráns foglalkozás következő időpontja: 2012. nov. 19 hétfő. 17:30-tól Barta Luca vagy Németh András várja az érdeklődőket.

A nagy ifjúsági programok időpontja:  hétfő, szerda este 8 óra. Vezeti:  Strausz Kálmán.

A Szentlélek imaközösség minden kedden 18:30-tól tartja összejövetelét a hittanteremben. Sok szeretettel várják az új érdeklődőket is.

Az Óvárosi Nyugdíjas klub összejöveteleit kéthetente szerdánként 16 – 18 óráig tartja. Időpontok: nov.  21, dec. 5. 19.  16-tól 18 óráig. Mindenkit szeretettel várunk!

Péntekenként az esti mise után várja Mátyás atya a megbérmáltakat az ifjúsági hittanra.

Ovis mise következő időpontja december 1. szombat, 10 óra.

Az Idősek Klubja Városi Csoportja Székesfehérvárra félnapos zarándoklatot szervez. Időpont dec. 5-én szerdán, kb. 10-17 óra  között, utazás külön busszal. Az útiköltség a létszámtól függ. Székesfehérváron megtekintjük az első Szent Magyar Család Ereklyéit (Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre) és felajánljuk családunkat, családtagjainkat és magyar hazánkat. Ezen kívül a Püspökségen belüli adventi udvart is megnézzük és Székesfehérvár belvárosát. Mindenkit szeretettel várunk. Jelentkezni az irodában lehet.

December 8-án szombaton délután a Noé Bárkája zenekar adventi zenés áhítatot tart.

A 2013/14-es tanévtől az általános iskolák első és ötödik osztályában kötelezően bevezetik a hittan vagy etika oktatást. Kérem azoknak az elkötelezett és hitüket gyakorló pedagógusoknak a jelentkezését, akik a megfelelő képzés elvégzése után a hittan vagy etika oktatásban részt tudnának vállalni.

Kérjük a Kedves Híveket, hogy rendezzék az egyházadó befizetésüket: irodai időben, vagy misék előtt és után az irodában. Gitáros misék előtt és után Németh Andrásnál a templom belső bejáratánál. Amennyiben  postai csekken fizetik be számlánkra, kérjük a közlemény rovatban  jegyezzék meg: egyházadó! Egyházadó összege a kereset 1%-a.

Kedves Hittanosok! Kedves Gyerekek!

Várunk benneteket a fáklyás felvonulásra december 14-én pénteken 18:00 órára a VII. ADVENTI TALÁLKOZÁS gyermekprogramjára.

Hittancsoportotokkal vegyetek részt a Luca-napi táblák elkészítésének versenyében! A verseny és a díjazás részleteit megtudhatjátok a hitoktatóktól.

Luca-napi népszokások felelevenítésével, kézműves, foglalkozásokkal, gasztronómiai meglepetésekkel várunk benneteket.

Vegyetek részt a “Szeretetet adtam-piros szívet hoztam” versenyben! Készítsetek karácsonyfadíszeket, hozzatok mosolyt ábrázoló képeket, rajzokat!

A Luca-napi játékhoz hozzatok magatokkal 1 db. műanyag poharat és egy marék földet!

Keresünk egy bátor 10-12 éves kislányt, aki jelmezbe beöltözve részt venne a Luca-napi alakoskodás nevű népi játékban.

December 15-én a Táncházba is várunk benneteket!

Kérdéseitekre szívesen válaszolok. Strauszné Könözsi Vera mobilom: 70/9412-442

Az Adventi találkozás alkalmából egyházközségünk és a Szent István Kórus szeretné vendégül látni Kárpátaljáról a magyarok lakta Nevetlenfalu település Művészeti Iskolájából érkező tanárokat és diákokat. A vendéglátás ideje: 2012. december 13-16. A vendéglátás a korábbi hagyományainknak megfelelően a szállás és az étkezés biztosítását jelenti, a programokat a Szent István Kórus szervezi és irányítja. Kérjük a kedves híveket, hogy aki szeretne és tudna határon túli magyar vendéget/vendégeket fogadni, jelentkezzen Nagy Annamáriánál!  A jelentkezéseket követően megbeszélést tartunk, ahol a részletekről tájékoztatjuk a vendéglátókat.

Nagy Annamária: mobil: 20/571-9219,  e-mail:  HYPERLINK “javascript:fm.eMailClicked.raise(‘nagyanami@msn.com’);” nagyanami@msn.com

Ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe a Noé Bárkája zenekar honlapját:  HYPERLINK “https://www.noezenekar.hu” www.noezenekar.hu

Megjelent a KÉSZ helyi szervezetének 10 évét bemutató könyve. Ára 2500 Ft. Vásárolni az irodában lehet.

A hit évében a Székesfehérvári Egyházmegye szervezésében „Prohászka Akadémia” néven keresztény felnőttképzés indul. A képzés keretében biblikus, teológiai és egyháztörténeti előadásokat hallgathatnak az érdeklődők 2012 októberétől 2013 júniusáig. Részletes program a plakáton, vagy a polcra kitett szórólapon olvasható.

November 24-én szombaton 16 órától Dr. Tarján Gábor etnográfus Szerves építészet nálunk és a világban – Emlékek Makovecz Imréről címmel előadást tart a Szent István Templom hittan termében. Előtte, 15:30-tól a templom megtekinthető. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága kezdeményezésére csatlakozni lehet az „Egészségügy vasárnapja”-hoz nov. 18-án. Imádkozzunk az egészségügyben szolgálatot teljesítőkért.

Székesfehérváron a Püspöki Palota kertjében december 1-jén 10 órakor nyílik a hagyományos „Adventi udvar”.

Ajánlott honlapok:  HYPERLINK “https://www.katolikus.hu” www.katolikus.hu,  HYPERLINK “https://www.magyarkurir.hu” www.magyarkurir.hu,  HYPERLINK “https://www.katradio.hu” www.katradio.hu,  HYPERLINK “https://www.mariaradio.hu” www.mariaradio.hu, www.kepmas.hu