November 26. hétfő: Köznap

Székesfehérvár: A Bazilika-Székesegyház felszentelése

18:00: +Édesapáért                                              Szent István Templom

 

 

November 27. kedd: Köznap

08:00:                                                                  Szent László Templom

18:00: Az Erkel F. krt. 22 számú lépcsőház összes lakójáért

Szent István Templom

 

November 28. szerda: Köznap

18:00: Brondics és Mikulecz család elhunytjaiért           Szent István T.

 

 

November 29. csütörtök: Köznap

18:00:                                                                   Szent István Templom

 

 

November 30. péntek: Szent András Apostol

08:00:                                                            Szent László Pl. Templom

09:00: Igeliturgia                                     Nagyboldogasszony Kápolna

18:00: +Tóth Andor plébánosért                         Szent István Templom

 

 

December 1. szombat: Köznap, Szűz Mária szombatja

08:00:                                                                  Szent István Templom

10:00: Ovis mise                                                 Szent István Templom

18:00:                                                        Nagyboldogasszony Kápolna

 

 

December 2. vasárnap: Advent I. vasárnapja

09:00: +Édesapákért Enyedi Lajosért és Horváth Ferencért

Szent István Templom

11:00:  Főpásztor szándékára                        Szent László Pl. Templom

18:00:  +Prezenszki Józsefért, +Édesanyáért és testvérért

Szent István Templom

Szent István Templom Irodájának hivatalos órái:

hétfő, szerda, péntek 17–19 óráig illetve szentmisék előtt, után.

 

Az Imaapostolság szándékai november hónapra:

Általános szándék: (Az evangélium szolgái) Hogy a püspökök, a papok és az evangélium valamennyi szolgája bátor tanúságtételt nyújtsanak a megfeszített és feltámadt Krisztushoz való hűségről.

Missziós szándék: (Zarándok Egyház) Hogy a földön zarándokló Egyház a nemzetek világosságaként ragyogjon.

 

November 25-én, (vasárnap) Krisztus Király ünnepén a 9 órai szentmisét Százhalombattáért ajánljuk fel. A misének a keretében, Százhalombattát Jézus Szentséges Szívének és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ajánljuk fel  a HIT Évében, mint ahogy ezt tette I. Ferenc József osztrák császár és Magyarország megkoronázott Apostoli királya a Magyar Királyság felajánlásakor 1914. december 8-án, Mária Szeplőtelen Fogantatása ünnepén, az I. világháború kezdetekor. I. Ferenc József egyébként 1903-ban a krakkói érseken keresztül vétót jelentett be az egyik esélyes, szabadkőműves és franciabarát irányzatú Rampolla bíboros pápa-jelölt ellen. Az új pápa ezek után Szent X. Piusz (1903-1914) lett. Ezek után jött Trianon. Mint ahogy ezt Darvas-Kozma József csíkszeredai plébános is kifejtette. Ezzel a felajánlással csatlakozni szeretnénk a 2012 nov. 10-én történ székesfehérvári felajánláshoz, amely ünnepi szentmisén a Püspök Atya Szent István, Szent Imre és boldog Gizella számára ajánlotta fel országunkat.

Karácsonyi képeslapok, 2013 évi naptárak, kalendárium vásárolható a templomban.

December 8-án szombaton délután a Noé Bárkája zenekar adventi zenés áhítatot tart.

A Hamvas Béla Városi Könyvtárban A Magyar Szent Korona a XXI. században címmel Vesztergám Miklós tart tárogatós zenés könyvbemutatót. Időpont: december 10. hétfő 18 óra.

Ministráns foglalkozás következő időpontja: 2012. december 3, hétfő. 17:30-tól Barta Luca vagy Németh András várja az érdeklődőket.

A nagy ifjúsági programok időpontja:  hétfő, szerda este 8 óra. Vezeti:  Strausz Kálmán.

A Szentlélek imaközösség minden kedden 18:30-tól tartja összejövetelét a hittanteremben. Sok szeretettel várják az új érdeklődőket is.

Az Óvárosi Nyugdíjas klub összejöveteleit kéthetente szerdánként 16 – 18 óráig tartja. Időpontok: dec. 5. 19.  16-tól 18 óráig. Mindenkit szeretettel várunk!

Péntekenként az esti mise után várja Mátyás atya a megbérmáltakat az ifjúsági hittanra.

Imaóra következő időpontja: december 4, kedd, 20:30.

Az Idősek Klubja Városi Csoportja Székesfehérvárra félnapos zarándoklatot szervez. Időpont: dec. 5, szerda, 10-17 óra  között, utazás külön busszal. Az útiköltség a létszámtól függ. Székesfehérváron megtekintjük a Magyar Szent Család Ereklyéit (Szt István, Boldog Gizella, Szt Imre) és felajánljuk családunkat, családtagjainkat és magyar hazánkat. Ezen kívül a Püspökségen belüli adventi udvart is megnézzük és Székesfehérvár belvárosát. Mindenkit szeretettel várunk. Jelentkezni az irodában lehet.

A 2013/14-es tanévtől az általános iskolák első és ötödik osztályában kötelezően bevezetik a hittan vagy etika oktatást. Kérem azoknak az elkötelezett és hitüket gyakorló pedagógusoknak a jelentkezését, akik a megfelelő képzés elvégzése után a hittan vagy etika oktatásban részt tudnának vállalni.

Kérjük a Kedves Híveket, hogy rendezzék az egyházadó befizetésüket  az irodában, vagy gitáros misék előtt és után Németh Andrásnál a templom belső bejáratánál. Amennyiben  postai csekken fizetik be számlánkra, kérjük a közlemény rovatban  jegyezzék meg: egyházadó! Egyházadó összege a kereset 1%-a.

Kedves Hittanosok! Kedves Gyerekek!

Várunk benneteket a fáklyás felvonulásra dec. 14-én pénteken 18:00 órára a VII. ADVENTI TALÁLKOZÁS gyermekprogramjára.

Hittancsoportotokkal vegyetek részt a Luca-napi táblák elkészítésének versenyében! A verseny és a díjazás részleteit megtudhatjátok a hitoktatóktól. Luca-napi népszokások felelevenítésével, kézműves, foglalkozásokkal, gasztronómiai meglepetésekkel várunk benneteket. Vegyetek részt a “Szeretetet adtam – piros szívet hoztam” versenyben! Készítsetek karácsonyfadíszeket, hozzatok mosolyt ábrázoló képeket, rajzokat!

A Luca-napi játékhoz hozzatok magatokkal 1 db. műanyag poharat és egy marék földet!

Keresünk egy bátor 10-12 éves kislányt, aki jelmezbe beöltözve részt venne a Luca-napi alakoskodás nevű népi játékban.

December 15-én a Táncházba is várunk benneteket!

Érdeklődni:  Strauszné Könözsi Vera, mobilom: 70/9412-442

Az Adventi találkozás alkalmából egyházközségünk és a Szent István Kórus szeretné vendégül látni Kárpátaljáról a magyarok lakta Nevetlenfalu település Művészeti Iskolájából érkező tanárokat és diákokat. A vendéglátás ideje: 2012. december 13-16. A vendéglátás a korábbi hagyományainknak megfelelően a szállás és az étkezés biztosítását jelenti, a programokat a Szent István Kórus szervezi és irányítja. Kérjük a kedves híveket, hogy aki szeretne és tudna határon túli magyar vendéget/vendégeket fogadni, jelentkezzen Nagy Annamáriánál!  A jelentkezéseket követően megbeszélést tartunk, ahol a részletekről tájékoztatjuk a vendéglátókat.

Nagy Annamária: mobil: 20/571-9219,  e-mail:  HYPERLINK “javascript:fm.eMailClicked.raise(‘nagyanami@msn.com’);” nagyanami@msn.com

Ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe a Noé Bárkája zenekar honlapját:  HYPERLINK “https://www.noezenekar.hu” www.noezenekar.hu

Megjelent a KÉSZ helyi szervezetének 10 évét bemutató könyve. Ára 1500 Ft. Vásárolni az irodában lehet.

Székesfehérváron a Püspöki Palota kertjében december 1-jén 10 órakor nyílik a hagyományos „Adventi udvar”.

Ajánlott honlapok:  HYPERLINK “https://www.katolikus.hu” www.katolikus.hu,  HYPERLINK “https://www.magyarkurir.hu” www.magyarkurir.hu,  HYPERLINK “https://www.katradio.hu” www.katradio.hu,  HYPERLINK “https://www.mariaradio.hu” www.mariaradio.hu,  HYPERLINK “https://www.kepmas.hu” www.kepmas.hu

A 25 éves „Matrica” Múzeum 2012. nov. 26-án tartja jubileumi születésnapi ünnepségét. 13 órától interaktív délután, 15 órától jubileumi ünnepség, beszédet mond: Vezér Mihály PhD polgármester.