November 5. hétfő: Szent Imre Herceg, a Magyar Ifjúság Védőszentje

18:00: +Ida és +Imre lelki üdvéért Szent István Templom

 

November 6. kedd: Köznap

08:00: Szent László Templom

18:00: +Édesapáért és +Hozzátartozóikért Szent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom

 

 

November 7. szerda: Köznap

18:00: Szent István Templom

 

November 8. csütörtök: Köznap

18:00: Szent István Templom

November 9. péntek: A Lateráni Bazilika felszentelése

08:00: Szent László Pl. Templom

09:00: Igeliturgia Nagyboldogasszony Kápolna

18:00: Jankó és Tima család +tagjaiért Szent István Templom

 

 

November 10. szombat: Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító

08:00: Szent István Templom

18:00: Lendvai család élő és +tagjaiért Nagyboldogasszony Kápolna

 

November 11. vasárnap: Évközi 32. vasárnap

09:00: A Würt családért, Csabiért és Éváért Szent István Templom

11:00: +Ida és +Imre lelki üdvéért Szent László Pl. Templom

18:00: Egyházközség élő és +tagjaiért Szent István Templom

 

Szent István Templom Irodájának hivatalos órái:

hétfő, szerda, péntek 17–19 óráig illetve szentmisék előtt, után.

Az Imaapostolság szándékai november hónapra:

Általános szándék: (Az evangélium szolgái) Hogy a püspökök, a papok és az evangélium valamennyi szolgája bátor tanúságtételt nyújtsanak a megfeszített és feltámadt Krisztushoz való hűségről.

Missziós szándék: (Zarándok Egyház) Hogy a földön zarándokló Egyház a nemzetek világosságaként ragyogjon.

XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a HIT ÉVÉT

FOLYAMATOS INFORMÁCIÓK:https://www.hiteve.katolikus.hu/

 

 • A KÉSZ Helyi Csoport hirdetése: A 10 éves évfordulóra készített emlékkönyv elkészült. Minden tag ingyen kap egy példányt. Először azoknak nyújtjuk át, akik részt vesznek a  november 22-én (csütörtökön) 18 órakor tartandó könyvbemutatón. Meghívjuk Dr. Osztie Zoltán atyát, a KÉSZ országos elnökét, Dr. Aradszki András országgyűlési képviselőt, Vezér Mihály PhD polgármestert. Balpataki Katalin történész, a “Matrica” Múzeum munkatársa lesz a könyv ismertetője. Minden volt és jelenlegi tagot szeretettel várunk a többi kedves Vendégünkkel együtt. Helyszín a Hamvas Béla Városi Könyvtár. A könyv ára 1.500,- Ft lesz, a bemutatón részt vevők 1.000,- Ft-ért vásárolhatják meg.

 • November 25-én, (vasárnap) Krisztus Király ünnepén a 9 órai szentmisét Százhalombattáért ajánljuk fel. A misének a keretében, Százhalombattát Jézus Szentséges Szívének és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ajánljuk fel a HIT Évében, mint ahogy ezt tette I. Ferenc József osztrák császár és Magyarország megkoronázott Apostoli királya a Magyar Királyság felajánlásakor 1914. december 8-án, Mária Szeplőtelen Fogantatása ünnepén, az I. világháború kezdetekor. I. Ferenc József egyébként 1903-ban a krakkói érseken keresztül vétót jelentett be az egyik esélyes, szabadkőműves és franciabarát irányzatú Rampolla bíboros pápa-jelölt ellen. Az új pápa ezek után Szent X. Piusz (1903-1914) lett. Ezek után jött Trianon. Mint ahogy ezt Darvas-Kozma József csíkszeredai plébános is kifejtette.

 • Ministráns foglalkozásra hétfőnként 17:30-tól Barta Luca vagy Németh András várja az érdeklődőket. Következő időpont: nov. 5.

 • A nagy ifjúsági programok hétfőn és szerda este 8 órától elkezdődtek Strausz Kálmán vezetésével.

 • A Szentlélek imaközösség keddenként tartja összejövetelét a hittanteremben. 2012. november 6-án keddenfél héttől Tegzes Katalin s.a. nővér a Segítő Nővérek Kongregációjának szerzetese a Szentlélek imaközösség összejövetelén elmélkedést tart az imáról és bemutatja közösségüket. Szeretettel várunk minden testvérünket. Ez egyben a városi nyugdíjas klub kéthetenkénti összejövetelének soron következő alkalma is. Várjuk szeretettel idősebb testvéreinket is!

 • Ezt követően, November 6-án, kedden kb. 20:30-tól imaóra lesz a Szent István Templomban, szokás szerint ez 2 hetente van.

 • Az Óvárosi Nyugdíjas klub összejöveteleit kéthetente szerdánként 16 – 18 óráig tartja. Időpontok: nov. 7, 21, dec. 5. 19. 16-tól 18 óráig. Mindenkit szeretettel várunk!

 • Péntekenként az esti mise után várja Mátyás atya a megbérmáltakat az ifjúsági hittanra.

 • A Szent István Kórus szeretettel várja az énekelni szerető új tagokat!Bővebb információ:Strauszné Könözsi Vera karnagy,tel: 70/9412-442

 • Az Mise óvodás korú gyerekek részére, következő időpontja november 17. szombat 10 óra.

 • December 8-án szombaton délután a Noé Bárkája zenekar adventi zenés áhítatot tart.

 • A 2013/14-es tanévtől az általános iskolák első és ötödik osztályában kötelezően bevezetik a hittan vagy etika oktatást. Kérem azoknak az elkötelezett és hitüket gyakorló pedagógusoknak a jelentkezését, akik a megfelelő képzés elvégzése után a hittan vagy etika oktatásban részt tudnának vállalni.

 • Kérjük a Kedves Híveket, hogy rendezzék az egyházadó befizetésüket: irodai időben, vagy misék előtt és után az irodában. Gitáros misék előtt és után Németh Andrásnál a templom belső bejáratánál. Amennyiben az újságos polcra kitett postai csekken fizetik be számlánkra, kérjük a közlemény rovatban feltétlenül jegyezzék meg: egyházadó! Egyházadó összege a kereset 1%-a.

 • Az Adventi találkozás alkalmából egyházközségünk és a Szent István Kórus szeretné vendégül látni Kárpátaljáról a magyarok lakta Nevetlenfalu település Művészeti Iskolájából érkező tanárokat és diákokat. A vendéglátás ideje: 2012. december 13-16. A vendéglátás a korábbi hagyományainknak megfelelően a szállás és az étkezés biztosítását jelenti, a programokat a Szent István Kórus szervezi és irányítja. Kérjük a kedves híveket, hogy aki szeretne és tudna határon túli magyar vendéget/vendégeket fogadni, jelentkezzen Nagy Annamáriánál!  A jelentkezéseket követően megbeszélést tartunk, ahol a részletekről tájékoztatjuk a vendéglátókat.

Nagy Annamária: mobil: 20/571-9219, e-mail: nagyanami@msn.com

 • Ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe a Noé Bárkája zenekar honlapját: www.noezenekar.hu.

 • Megjelent a KÉSZ helyi szervezetének 10 évét bemutató könyve. Ára 2500 Ft. Vásárolni az irodában lehet.

 • A Prohászka imaszövetségbe várják az új tagok jelentkezését, akik a papi és szerzetesi hivatásokért elkötelezetten imádkoznak. Részleteket olvashatnak a Székesfehérvári Egyházmegye honlapján: www.szfvar.katolikus.hu,ahol megtalálhatják az aktuális hírlevelet is.

 • Ajánlott honlapok: www.katolikus.hu, www.magyarkurir.hu, www.katradio.hu,www.mariaradio.hu, www.virtualisplebania.hu

 • A hit évében a Székesfehérvári Egyházmegye szervezésében „Prohászka Akadémia” néven keresztény felnőttképzés indul. A képzés keretében biblikus, teológiai és egyháztörténeti előadásokat hallgathatnak az érdeklődők 2012 októberétől 2013 júniusáig. Részletes program a plakáton, vagy a polcra kitett szórólapon olvasható.

 • Figyelem! Az Adventi angyalok első énekes próbája november 8-án csütörtökön 17:30-18:00 óra között lesz a közösségi teremben. 

Szeretettel várom a gyerekeket! Strauszné Könözsi Vera mobil: 70/9412-442