Október 15. hétfő: A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító.

17:30: Októberi rózsafüzér imádság

18:00:  +Baroczi Béláért                                     Szent István Templom

Október 16. kedd: Szent Hedvig szerzetesnő, Alacoque Szent Margit Mária szűz.

08:00:                                                                  Szent László Templom

17:30: Októberi rózsafüzér imádság

18:00:                                                                   Szent István Templom

Október 17. szerda: Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú

17:30: Októberi rózsafüzér imádság

18:00:  +Nagymamáért                                       Szent István Templom

Október 18. csütörtök: Szent Lukács evangélista

17:30: Októberi rózsafüzér imádság

18:00:                                                                   Szent István Templom

Október 19. péntek: De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópapok és társaik, észak-amerikai vértanúk.

Keresztes Szent Pál áldozópap

08:00:                                                            Szent László Pl. Templom

09:00: Igeliturgia                                      Nagyboldogasszony Kápolna

13:00: Gyászmise                                          Szent László Pl. Templom

14:00: Katona Lászlóné sz: Hardi Gizella temetése

17:30: Októberi rózsafüzér imádság

18:00:                                                                  Szent István Templom

Október 20. szombat:  Szűz Mária szombatja

08:00:                                                                  Szent István Templom

17:30: Októberi rózsafüzér imádság

18:00:                                                        Nagyboldogasszony Kápolna

Október 21. vasárnap: Évközi 29. vasárnap, Missziós gyűjtés

09:00:  +Édesanyáért, +Nagyszülőkért, +Nagybácsikért    Sz. István T.

11:00:                                                            Szent László Pl. Templom

17:30: Októberi rózsafüzér imádság

18:00:  Németh Lőrinc és Törő Klára szülőkért              Szent István T.

Az Imaapostolság szándékai október hónapra:

Általános szándék: (Új evangelizálás) Az új evangelizálás kibontakozásáért és előrehaladásáért a régi időktől fogva keresztény országokban.

Missziós szándék: (A missziós világnap) Hogy a missziós világnap megünneplése alkalmául szolgáljon az evangelizálásban való megújult elköteleződéshez.

 

XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50.

évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24.,

Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a HIT ÉVÉT

FOLYAMATOS INFORMÁCIÓK:

 HYPERLINK “https://www.hiteve.katolikus.hu/” https://www.hiteve.katolikus.hu/

 

A jövő vasárnap Missziós Vasárnap lesz. Imádkozzunk a missziókért és azért, hogy mi magunk is Jézus misszionáriusaiként tudjunk élni. A templomi gyűjtést a missziók javára tartjuk ás továbbítjuk.

 

Nagyon sok üres miseszándék hely van. Ajánljunk  fel szentmisét szeretteinkért, közügyekért.

Csütörtökön 19:31-tól Egyházközségi Képviselő Testületi ülés lesz a közösségi teremben.

Ovis misére kéthetente szombaton de 10 órára várja Norbert atya a kisgyermekeket és szüleiket. Következő időpont: október 20.

Kérjük a kedves híveket, hogy rendezzék az egyházadó befizetésüket: irodai időben, vagy misék előtt és után az irodában. Gitáros misék előtt és után Németh Andrásnál a templom belső bejáratánál.

Hitoktatás órarendje külön lapon, illetve az egyházközség honlapján lapon olvasható.

Péntekenként az esti mise után várja Mátyás atya a megbérmáltakat az ifjúsági hittanra.

A nagy ifjúsági programok hétfőn és szerda este 8 órától elkezdődtek  Strausz Kálmán vezetésével.

Felnőtt hittan indult október 1-én hétfőn 19 órától.

Ministráns foglalkozásra Október 15-én hétfőn 17:30-tól várja Barta Luca vagy Németh András az érdeklődőket. (Következő időpont: nov. 5)

A Szent István Kórus szeretettel várja az énekelni szerető új tagokat! Bővebb információ: Strauszné Könözsi Vera karnagy, tel: 70/9412-442

VII. Adventi találkozások: Az ez évi programban is fontos szerepet szánunk az Adventi angyalok bevonulásának. A szereplés időpontja: dec. 14-15. 18:00 óra. Kérem a múlt évi szereplőket, hogy jelentkezzenek Strauszné Könözsi Veránál mobil: 70/9412-442, e-mail:  HYPERLINK “javascript:void(0)” veronika@ars-musica.info

A VII. Adventi találkozások szervezői, segítői részére megbeszélést tartunk 2012. okt. 16-án kedden 18:00 órakor a közösségi teremben. Információ: Strauszné Könözsi Vera mobil: 70/9412-442

A Szentlélek imaközösség keddenként tartja  összejövetelét a hittanteremben. 2012. november 6-án kedden fél héttől Tegzes Katalin s.a. nővér a Segítő Nővérek Kongregációjának szerzetese a Szentlélek imaközösség összejövetelén elmélkedést tart az imáról és bemutatja közösségüket. Szeretettel várunk mindentestvérünket.

Ifjú házasok részére beszélgetés sorozat indul október 16-án (kedden) 20 órától a Hittan teremben.

Okt. 23-án 20:30-tól imaóra lesz a Szent István Templomban.

A Városi Nyugdíjas Klub első összejövetelét október 17-én  szerdán tartja 16 órától 17:30-ig a Szent István Templom közösségi termében, ahol Giricz László „Itt élned, halnod kell” címen zenés, képes előadást tart.

Az Óvárosi Nyugdíjas klub összejöveteleit kéthetente szerdánként 16 – 18 óráig tartja. Időpontok: okt. 24, nov. 7, 21, dec. 5. 19.  16-tól 18 óráig. Mindenkit szeretettel várunk!

Ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe a Noé Bárkája zenekar honlapját:  HYPERLINK “https://www.noezenekar.hu” www.noezenekar.hu

A Prohászka imaszövetségbe várják az új tagok jelentkezését, akik a papi és szerzetesi hivatásokért elkötelezetten imádkoznak. Részleteket olvashatnak a Székesfehérvári Egyházmegye honlapján:  HYPERLINK “https://www.szfvar.katolikus.hu” www.szfvar.katolikus.hu ahol megtalálhatják az aktuális hírleveleket is.

A Szeretetláng zarándoklatot szervez Medjugorje-be 2012. okt. 21 – 27-ig. Ár: 19 000 Ft + 62 euro. Jelentkezés: Tolvaj Endréné: 06-1-405-10-39 (Részletes információ az irodában)

Ez az a nap! címen hálaadó és dicsőítő napot tartanak 2012. október 20-án Budapesten a Sportarénában.  HYPERLINK “https://www.ezazanap.hu” www.ezazanap.hu

Mindszenty emléknap: 2012. okt. 25-26. Program: csütörtökön 17.30-tól előadások, pénteken 17 órától Koltay Gábor: Mindszenty – A fehér vértanú című film vetítése. Helyszín: Székesfehérvár, Szent István Művelődési Ház.

Ajánlott honlapok:  HYPERLINK “https://www.katolikus.hu” www.katolikus.hu,  HYPERLINK “https://www.magyarkurir.hu” www.magyarkurir.hu,  HYPERLINK “https://www.katradio.hu” www.katradio.hu, HYPERLINK “https://www.mariaradio.hu” www.mariaradio.hu, www.virtualisplebania.hu

Elhunyt Linde László esperes kerületünk Szigetszentmiklós város plébánosa. 46 évesen váratlanul szólította magához a Jóisten. Temetésének időpontja még nem ismert. Imádkozzunk lelki üdvösségéért, valamint a papi és szerzetesi hivatásokért. Kérjük a Jóistent, hogy az egyes embereket s az egyházközségeket készítse fel, hogy a növekvő paphiány közepette minden szempontból készek legyenek a tanúságtevő krisztusi életre.