Április 22. hétfő: Köznap

18:00: Blahó Erzsébetért és fiáért Károlyért Szent István Templom

 

Április 23. kedd: Szent Adalbert püspök és vértanú

08:00: Szent László Pl. Templom

19:00: Blahó Erzsébetért és fiáért Károlyért Szent István Templom

 

Április 24. szerda: Szent György vértanú, Sigmaringeni Szent Fidél áldozópap és vértanú

19:00: Édesanyáért és gyermekeiért Szent István Templom

 

Április 25. csütörtök: Szent Márk evangélista

19:00: Szent István Templom

Április 26. péntek: Köznap

08:00: Szent László Pl. Templom

09:00: IGELITURGIA Nagyboldogasszony Kápolna

14:00: Hoffmann József temetése

15:00: gyászmise Szent István Templom

19:00: Blahó Erzsébetért és fiáért Károlyért Szent István Templom

 

Április 27. szombat: Köznap

08:00: Szent István Templom

19:00: +Mikulecz György és felesége Dubecz Rozáliáért és gyermekeikért Nagyboldogasszony Kápolna

Április 28. vasárnap: Húsvét 5. Vasárnapja

09:00: Bánkuti nagyszülőkért, Pityuért és Gyuláért Szent István T.

10:00: Győri Szófia keresztelője

11:00: Szent László Pl. Templom

12:00: Domaföldi Lilla keresztelője

19:00: Blahó Erzsébetért és fiáért Károlyért Szent István Templom

 

 

Az Imaapostolság szándékai április hónapra:

Általános szándék: (A liturgia mint életforrás) Hogy a hit nyilvános és imádságos megünneplése életforrás legyen a hívek számára.

Missziós szándék: (Missziós egyházak) Hogy a missziós területek részegyházai remény és feltámadás jele legyenek.

 • A mai napi perselygyűjtésa székesfehérvári egyházmegye iskolai hitoktatás személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztésére történik.

 • A katolikus hitoktatásra 2013. őszétől az 1. osztályba megtörténtek a beiratkozások: 1. sz. általános iskola: 21 fő, Eötvös iskola: 23 fő, Arany János iskola: 18 fő, Körösi Iskola: 21 fő. Összesen: 83 fő.

 • Ebben az évben az elsőáldozás május 12-én Urunk mennybemenetelének ünnepén lesz, melyre eddig 21 gyermek jelentkezett. Kérem azokat a szülőket akik szeretnék, hogy gyermekük elsőáldozó legyen, vagy azok a felnőttek akik szeretnének elsőáldozók lenni jelentkezzenek az irodában. A Felkészítő foglalkozásokat szombatonként tartjuk 9–10:30-ig. Időpontok: április 27., május 4., 11.

 • Az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek ápr. 27-én szombaton 10:30-tól szülői értekezletet tartunk.

 • Az iskolai hitoktatásra jelentkező első osztályos gyermekek szülei részére április 28-án és május 5-én a 9 órai szentmise után megbeszélést tartunk.

 • 2014 májusában, az egyházmegyei Százhalombatta-Ercsi lelkipásztori körzetben, Ercsiben lesz megtartva a bérmálkozás. Azok a százhalombattai fiatalok, akik szeretnének a bérmálás szentségében részesülni, jelentkezzenek a Szent István Templom irodájában. Felkészítő hittan órák péntekenként 19 órától lesznek itt, a közösségi teremben.

 • A Szentlélek imaközösség keddenként 19:30-tól tartja összejöveteleit.

 • A Városi Nyugdíjas Klub következő összejövetele szerdán délután 5 órakor lesz.

 • Az egyházközség képviselő testülete lefogadta a 2012 évi zárszámadást és a 2013 évi költségvetést.

A Szent László Templom tetőszerkezetével kapcsolatban újabb szakértői véleményeket kértem be. Ezek figyelembe vételével kívánjuk megkezdeni a felújítást az Emberi Erőforrás Minisztérium pályázatán nyert 4 millió forintból (melynek elszámolási határideje augusztus 31-re módosult), és az Önkormányzattól kapott 1,7 milliós támogatásból. Ezekhez a forrásokhoz szeretnénk még újabb támogatásokat találni.

Az Önkormányzattól ebben az évben 2,8 millió Ft működési támogatást kap Egyházközségünk.

A Szent István Templom parkolójával kapcsolatosan a terület kialakításához kiviteli terveket készíttetünk, a testületi döntés értelmében.

 • Imaóra (zenés áhitat) következő időpontja: április 30 (kedd) 20:30

 • Szentmise óvodás korú gyerekeknek és családtagjaiknak következő időpontja: május 4 (szombat) 10:00.

 • Kérjük, hogy támogassa adója 1%-ával a Magyar Katolikus Egyházat. Technikai szám: 0011. Valamint SZJA 1 %-át ajánlja fel valamilyen civil szervezetnek. Kérjük, hogy ezt az Összefogás a Magyar Családokért Országos Közhasznú Egyesületnek ajánlja, amely Adószám: 18246472-1-13.www.csaladokert.hu

 • A Szent Mónika Közösség Országos Találkozója: 2013. május 18-án 9 óra. Helyszín: Székesfehérvár, Vasútvidéki Prohászka Ottokár Templom. Programok: Rózsafűzér, Püspöki szentmise, Agapé, Beszámolók, tanúságtételek, Szentségimádás.

 • Kedves Hívek! 

Köszönjük az önkénteseknek, hogy az első DALOLÓ VASÁRNAP szentmisén részt vettek az éneklésben, zenei szolgálatukkal bátorították a híveket a közös éneklésre.

Az első DALOLÓ VASÁRNAP önkéntesei voltak: Bukovinszki Réka, Bukovinszki Petra, Bukovinszki Szilvia, Leveles Ibolya, Kalácska Mónika, Kedvesné Kürti Virág, Köllő Ibolya, Pintér Piroska, Csordásné Hirsch Ágnes, Váci Anita, Kovács Béla, Mikulásik Levente

Itt hívjuk fel híveink figyelmét arra, hogy minden hónap harmadik vasárnapján kerül sor a DALOLÓ VASÁRNAP szentmisére.

Próba minden esetben a mise előtt 8:30 órakor kezdődik.

A következő DALOLÓ VASÁRNAP szentmise időpontja: május 19. 9:00 óra Pünkösdvasárnap Várjuk az önkéntesek jelentkezését! 

 • Az Egyházmegye május 20-án, Pünkösdhétfőn ismét megrendezi Balinkán az Egyházmegyei Napot, ahol több ezer hívőre számítanak. Jelentkezési határidő április 25.

 

Húsvét 4. vasárnapja hagyományosan a papi hivatások világnapja. Az 50. világnap üzenetét még XVI. Benedek pápa tette közzé tavaly októberben A hivatások a hitre épülő remény jelei címmel.

 

Kedves Testvéreim!

A hivatások 50. világnapján, amelyet 2013. április 21-én, húsvét 4. vasárnapján tartunk, ennek a témának az elmélyítésére hívlak titeket: „A hivatások a hitre épülő remény jelei”. Nagyon jól beleillik ez a Hit évébe és a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulójába. Isten szolgája VI. Pál a zsinat alatt vezette be ezt a világnapot egybehangzó fohászként Istenhez, az Atyához, hogy továbbra is küldjön munkásokat Egyháza számára (vö. Mt 9,38). „A probléma, hogy van-e elegendő pap, közelről érint minden hívőt – hangsúlyozta akkor a pápa – nemcsak azért, mert a keresztény társadalom jövőjének vallási mivolta függ tőle, hanem azért is, mert ez a probléma pontos és megkerülhetetlen mutatója a hit és a szeretet elevenségének az egyes plébániai és egyházmegyei közösségekben, és tanúbizonysága a keresztény családok erkölcsi egészségének. Ahol számos papi és szerzetesi hivatás fakad, ott nagylelkűen élnek az evangélium szerint” (VI. Pál, rádióüzenet 1964. április 11.).

Ezekben az évtizedekben a különböző egyházi közösségek világszerte lelkileg egyesültek minden évben húsvét 4. vasárnapján, hogy kérjék Istentől a szent hivatások ajándékát, és újra és újra felhívják a figyelmet, hogy sürgetően fontos válaszolni az isteni hívásra. Ez az évente visszatérő jelentős esemény valóban elősegítette azt a határozott törekvést, hogy a papi és megszentelt életre szóló hivatások fontosságát egyre inkább a lelkiség, a lelkipásztori tevékenység és a hívek imáinak középpontjába állítsák.