Február 18. hétfő: Köznap

18:00: Élő Krisztináért és családjáért Szent István Templom

 

 

Február 19. kedd: Köznap

08:00: Szent László Pl. Templom

18:00: Szent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom

 

 

Február 20. szerda: Köznap

18:00: Szent István Templom

 

Február 21. csütörtök: Köznap

18:00: Szent István Templom

Február 22. péntek: Szent Péter Apostol székfoglalása

08:00: Szent László Pl. Templom

08:30: Keresztút Szent László Pl. Templom

09:00: Nagyboldogasszony Kápolna

17:30: Keresztút Szent István Templom

18:00: Szent István Templom

 

 

Február 23. szombat: Köznap

08:00: Szent István Templom

16:00: Váci Gergely és Pistyur Anita esküvője Szent István Templom

18:00: +Keresztszülőkért Nagyboldogasszony Kápolna

 

Február 24. vasárnap: Nagyböjt 2. vasárnapja

Gyűjtés a Katolikus iskolák javára.

09:00: Szent István Templom

11:00: +Ruzsenszki Istvánért és +Tóth M. Mártonért Szt. László PL.T.

18:00: Szent István Templom

 

Szent István Templom Irodájának hivatalos órái:hétfő, szerda, péntek 17–19 óráig illetve szentmisék előtt, után.

Az Imaapostolság szándékai február hónapra:

Általános szándék: (Elvándorló Családok) Hogy az elvándorló családok, különösen az édesanyák, nehézségekben támogatást és kíséretet kapjanak.

Missziós szándék: (Béke) Hogy azok a népek, amelyek háborúkat és összetűzéseket élnek meg, vezető szerepet kapjanak egy békés jövő építésében.

Püspök atya kérésére megfelelően a szentmisében imádkozzunk Kaszap István és Bogner Mária Margit boldoggá avatásáért:

Add, hogy Egyházunk imájára megújuljon erkölcseiben a magyar társadalom. Segíts megértenünk nemzetünk szentjeinek életpéldáját. Add, hogy Kaszap Istvánt, a magyar ifjúság példaképét, és a mindig Isten jelenlétében élő Bogner Mária Margitot mielőbb közöttük tisztelhessük.”

  • Mindazok kikre a böjti fegyelem vonatkozik hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjtöt tartanak (a hústilalom mellett ezeken a napokon 3 -szori étkezés egyszer jóllakással). A nagyböjt egyéb péntekjein hústilalommal kell megtartaniuk a böjti fegyelmet az Egyház előírása szerint.

  • Ministráns foglalkozás következő időpontja: 2013. február 18, hétfő. 17:30-tól Barta Luca vagy Németh András várja az érdeklődőket.

  • A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit.

  • Óvárosi Nyugdíjas klubKövetkező összejövetel február 27-én, szerdán 16-kor lesz az Óvárosi Közösségi Házban.

  • Újvárosi Nyugdíjas klub időpontja február 27-én, szerdán 16:30-kor lesz az Szt. István közösségi termében. Mindenkit szeretettel várunk.

  • Az ercsi Római Katolikus Egyházközség zarándoklatot szervez Medugorje-ba április 26 – 28-ig. Bővebb információ, jelentkezési lap az irodában.

  • Imaóra (zenés áhitat) következő időpontja febr. 19 (kedd) 20:30 óra.

  • Szenmise Óvodások részére: 2013. március 2. 10 óra

  • MEGHÍVÓ: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Százhalombattai Helyi Csoportja tisztelettel meghívja tagjait a Szent István templom hittantermébe VEZETŐSÉGVÁLASZTÓ TAGGYŰLÉSRE2013. február 25-én – hétfőn – 18 órára.

Konklávé 2013. Március 16-tól

Honlap a pápaválasztó bíborosok neveivel, adataival

https://www.catholic-hierarchy.org/event/c2013.html

A konklávé (a lat. clavis, ‘kulcs’ szóból) az új pápa megválasztásának a külvilágtól elzárt helye. De jelenti egyúttal a testület nevét is, mely a pápát megválasztja. Az 1983-ban kiadott Egyházi Törvénykönyv a 332. kánon 2 §-ban így szabályoz: „Ha úgy adódik, hogy a római pápa lemond hivataláról, az érvényességhez szükséges, hogy a lemondás szabadon, annak kijelentése pedig szabályosan történjék, de nem szükséges, hogy bárki is elfogadja azt.” Azaz a lemondáshoz senkinek a jóváhagyása nem szükséges, mert a pápa felett a földön senki sem áll. A pápaválasztást a pápa halála vagy lemondása miatt megüresedett legfőbb egyházi hivatal betöltése érdekében tartják. Szent Péter után a pápát eleinte a római klérus, a római hívek és szomszédos püspökök választották, majd idővel csak a bíborosok választották.

A pápaválasztás hatályos rendjétBoldog II. János Pál pápa 1996. II. 22-én keltrendelkezése szabályozza. E szerint a pápaválasztók, a konklávé tagjai, a 80 évnél fiatalabb bíborosok, és számuk nem haladhatja meg a 120 főt. Sem Egyetemes Zsinat vagy Püspöki Szinódus nem választhat pápát, csak a Konklávé. Attól a naptól számítva, melyen az Apostoli Szék törvényesen megüresedett (jelen esetben a lemondás hatályba lépésekor: 2013. február 28.), a Rómában lévő választó bíborosoknak 15 teljes napig várniuk kell a távollévőkre. Ezért kezdődik a pápaválasztás most 2013. Március 16-án. A választó bíborosok kötelesek megjelenni a kijelölt helyen, kivéve, ha betegek vagy más súlyok ok akadályozza őket.

A Konklávé a Vatikánváros területén, idegenek elől elzárt épületekben zajlik. A bíborosok az újonnan épített Szent Márta Házban laknak. A választás a Sixtus-i kápolnában folyik teljes titoktartásban, a nyilvánosság kizárásával, a külvilággal semmilyen formában nem lehet érintkezniük. Néhány fős segédszemélyzet áll a választók rendelkezésére, akik ugyanúgy titoktartási esküt tesznek. A bíborosoknak tartózkodniuk kell szövetségektől, megegyezésektől, ígéretektől és mindenféle elkötelezettségtől, melyek arra kényszeríthetnék őket, hogy egyik vagy másik jelöltre adják, vagy megtagadják tőlük szavazatukat.

Az érvényes megválasztáshoz a jelenlévők szavazatainak 2/3-a szükséges. Ha a választások nem eredményesek, akkor délelőtt és délután 2-2 szavazást tartanak. Szavazólapokra a pápajelölt nevét írják rá, majd az oltár előtt a bíboros hangosan elmondja az esküformulát: „Tanúnak hívom az Úr Krisztust, aki ítélni fog felettem, hogy szavazatomat arra adtam, akit Isten akarata szerint megválasztandónak tartok.” A szavazócéduláját a tálcára teszi és ezzel dobja az urnába. Meghajol az oltár előtt, és visszatér a helyére.

A számláló egyenként felolvassa a cédulákat, lejegyzik az eredményeket, majd tűvel átszúrja és fonálra fűzi. A szavazatszámlálás végén a cédulákat elégetik. Ha senki nem érte el a 2/3-os többséget 3 eredménytelen szavazási nap után, legföljebb 1 napra föl kell függeszteni a szavazást, hogy időt kapjanak az imádságra, egymás közti megbeszélésre és egy rövid buzdító elmélkedésre, melyet az egyik idősebb bíboros tart. Újrakezdve ezt a ciklust kétszer ismételhetik meg. 2007. VI. 29-én XVI. Benedek pápaúgy határozott, hogy eredménytelen választások esetén már csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt között lehet választani minősített többséggel. A két jelölt, ha jelen van, nem szavazhat. Az új pápa megválasztáskor kikérik a beleegyezését. A legidősebb bíboros kihirdeti a várakozó népnek a pápaválasztás eredményét és az új pápa nevét, aki mindjárt ezután Urbi et Orbi” áldást ad a vatikáni Bazilika erkélyéről. Ha a megválasztott a Vatikánvároson kívül tartózkodnék, Rómába kell hívni.

Azt ajánlja Boldog II. János Pál pápa, hogy miközben a pápaválasztás folyik, a hívek az első keresztény közösség mintájára egy szívvel-lélekkel imádkozzanak az új pápáért.