Február 25. hétfő: Köznap

18:00: +Tóth Andor plébánosért Szent István Templom

 

Február 26. kedd: Köznap

08:00: Szent László Pl. Templom

18:00: A Szentlélek imaközösség betegséggel küszködő tagjaiért

Szent István Templom

Február 27. szerda: Köznap

18:00: +Kerekes Lászlóért Szent István Templom

Február 28. csütörtök: Köznap

18:00: Szent István Templom

Március 1. péntek: Köznap

08:00: Márton Béla születésének 100. évfordulójára Szent László T.

08:30: Keresztút Szent László Pl. Templom

09:00: Nagyboldogasszony Kápolna

11:00: Heszkó Sándor temetése

17:30: Keresztút Szent István Templom

18:00: A Rózsafűzértársulat élő és +tagjaiért Szent István Templom

 

Március 2. szombat: Köznap

08:00: +Baróczi Béláért Szent István Templom

10:00: Ovis mise Szent István Templom

18:00: +Sefcsik Gergelyért Nagyboldogasszony Kápolna

 

Március 3. vasárnap: Nagyböjt 3. vasárnapja

09:00: Gáborért és a Gajárszki és Szegedi család élő és +tagjaiért

Szent István Templom

11:00: Szt. László Pl. Templom

18:00: +Németh Karolinért és fiáért +Istvánért haláluk évfordulójára

Szent István Templom

Szent István Templom Irodájának hivatalos órái:hétfő, szerda, péntek 17–19 óráig illetve szentmisék előtt, után.

Az Imaapostolság szándékai február hónapra:

Általános szándék: (Elvándorló Családok) Hogy az elvándorló családok, különösen az édesanyák, nehézségekben támogatást és kíséretet kapjanak.

Missziós szándék: (Béke) Hogy azok a népek, amelyek háborúkat és összetűzéseket élnek meg, vezető szerepet kapjanak egy békés jövő építésében.

Püspök atya kérésére megfelelően a szentmisében imádkozzunk Kaszap István és Bogner Mária Margit boldoggá avatásáért:

Add, hogy Egyházunk imájára megújuljon erkölcseiben a magyar társadalom. Segíts megértenünk nemzetünk szentjeinek életpéldáját. Add, hogy Kaszap Istvánt, a magyar ifjúság példaképét, és a mindig Isten jelenlétében élő Bogner Mária Margitot mielőbb közöttük tisztelhessük.”

 • Mindazok kikre a böjti fegyelem vonatkozik hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjtöt tartanak (a hústilalom mellett ezeken a napokon 3 -szori étkezés egyszer jóllakással). A nagyböjt egyéb péntekjein hústilalommal kell megtartaniuk a böjti fegyelmet az Egyház előírása szerint.

 • Március 3-án a 9-es szentmise után a cserkészek süteményvásárt tartanak, melynek bevételét egyenpóló vásárlására fordítják.

 • Ministráns foglalkozás következő időpontja: 2013. március 4, hétfő. 17:30-tól Barta Luca vagy Németh András várja az érdeklődőket.

 • A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit.

 • Óvárosi Nyugdíjas klub Következő összejövetel február 27-én, szerdán 16-kor lesz az Óvárosi Közösségi Házban.

 • Újvárosi Nyugdíjas klub időpontja február 27-én, szerdán 16:30-kor lesz az Szt. István közösségi termében. Mindenkit szeretettel várunk.

 • Az ercsi Római Katolikus Egyházközség zarándoklatot szervez Medugorje-ba április 26 – 28-ig. Bővebb információ, jelentkezési lap az irodában.

 • Imaóra (zenés áhitat) következő időpontja febr. 19 (kedd) 20:30 óra.

 • Szentmise Óvodások részére: 2013. március 2. 10 óra

 • MEGHÍVÓ: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Százhalombattai Helyi Csoportja tisztelettel meghívja tagjait a Szent István templom hittantermébe VEZETŐSÉGVÁLASZTÓ TAGGYŰLÉSRE2013. február 25-én – hétfőn – 18 órára.

 • A Sarutlan Kármelita Nővérek „Kármelhegyi megújulás” 2013 címmel lelkigyakorlatokat szerveznek. Részletek a faliújságon található plakáton, vagy a www.karmelita.hu honlapon olvasható.

II. Zarándoklat a városért, Százhalombattáért

2013. március 16-án, a Vérrel Könnyező Győri Szűzanya emléknapját megelőző szombati napon tartja egyházközségünk zarándoklatát. Gyülekező 9 órától, indulás 9:30-kor a Szent István Templomtól.

Kedves Testvérek!

Másodszor kerül sor a százhalombattai zarándoklatra, melynek során az előző évi módon és útvonalon, a város határát követve megkerüljük a várost. A hagyomány a középkorig nyúlik vissza, amikor az év egy bizonyos napján „megkerülték” a falut vagy várost, hogy évről-évre kérjék Isten védelmét, és minden rossz távoltartását a közösségtől.

A zarándoklat kiváló alkalom és hitvallás Krisztus feltámadásának, a Húsvétnak méltó előkészítésére.

Zarándoklatunkkal a Jóistent kérjük Százhalombatta lakóinak testi és lelki jólétéért, a város üzemeiben dolgozókért, az azokat irányító szakemberekért, családjainkért, a gyermekekért, az ifjúságért, betegeinkért, öregeinkért, valamit a testi, lelki és anyagi nyomorúságban szenvedő városlakókért. Kérjük a Jóistent a teremtett és épített környezetünk fenntarthatóságáért, de jó alkalom lesz szorongatott Hazánkért való engesztelésre is.

Míg tavaly a zarándoklatunk egybeesett a Vérrel Könnyező Győri Szűzanya 315. évfordulójával, most – március 16-án – kezdődik a pápaválasztás, a „konklávé”. Egyházunk életét nagyban befolyásoló új pápánk személyének kiválasztásáért is fogunk imádkozni.

Ajánljuk föl ezt a napot Isten dicsőségére és Egyházunk javára.

Legyünk sokan az időjárástól függetlenül!