Január 14. hétfő: Köznap

18:00: Bodor Józsefért, feleségéért és +gyermekeikért

Szent István Templom

 

 

Január 15. kedd: Remete Szent Pál

08:00: Szent László Pl. Templom

18:00: Szent István Templom

 

 

Január 16. szerda: Köznap

18:00: Élő Péterért, fiáért Petikéért és keresztfiúért születésnapjuk alkalmából Szent István Templom

 

 

Január 17. csütörtök: Szent Antal apát

18:00: Szent István Templom

Január 18. péntek: Köznap

08:00: Szent László Pl. Templom

09:00: Nagyboldogasszony Kápolna

18:00: +Bánfai Ádámné és Ádámért, +Reiter Jánosné és Jánosért és +Kondor Dezsőné és Dezsőért Szent István Templom

 

 

Január 19. szombat: Köznap, Szűz Mária szombatja

08:00: Szent István Templom

10:00: Ovis mise Szent István Templom

18:00: Nagyboldogasszony Kápolna

 

Január 20. vasárnap: Évközi 2. vasárnap

09:00: Szent István Templom

11:00: +Lajos édesapáért Szent László Pl. Templom

18:00: +Rozália édesanyáért és +Mihály édesapáért

Szent István Templom

 

Szent István Templom Irodájának hivatalos órái:hétfő, szerda, péntek 17–19 óráig illetve szentmisék előtt, után.

Az Imaapostolság szándékai január hónapra:

Általános szándék: (A keresztények hite) Hogy a hitnek ebben az évében a keresztények elmélyíthessék Krisztus misztériumának ismeretét, és örömmel tanúsíthassák a benne való hit ajándékát.

Missziós szándék: (Közel-keleti keresztények) Hogy a Közel-Kelet keresztény közösségei, melyeket gyakran hátrányosan megkülönböztetnek, a Szentlélektől megkapják a hűség és az állhatatosság kegyelmét.

Püspök atya kérésének megfelelően a szentmiséken imádkozzunk Kaszap István és Bogner Mária Margit boldoggá avatásáért:
Add, hogy Egyházunk imájára megújuljon erkölcseiben a magyar társadalom. Segíts megértenünk nemzetünk szentjeinek életpéldáját. Add, hogy Kaszap Istvánt, a magyar fiatalok példaképét, és a mindig Isten jelenlétében élő Bogner Mária Margitot mielőbb közöttük tisztelhessük

 

 

 • A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit.

 • Óvárosi Nyugdíjas klub következő összejövetele január 15-én, kedden 16-kor lesz az Óvárosi Közösségi Házban.

 • Városi Nyugdíjas Klub január 16-án, szerdán 16-tól a Szent István templom közösségi termében tartja összejövetelét. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

 • Péntekenként az esti mise után várja Mátyás atya a megbérmáltakat az ifjúsági hittanra.

 • Árpád-házi Szent Margit ünnepe alkalmából – a hagyományokhoz híven – a margitszigeti szabadtéri oltárnál 2013. január 20-án, vasárnap 11 órától ünnepi szentmisét mutat be Erdő Péter bíboros úr. Szeretettel várják a plébániákról a zarándokokat.

 • Ministráns foglalkozás következő időpontja: 2013. január 21, hétfő. 17:30-tól Barta Luca vagy Németh András várja az érdeklődőket.

 • A nagy ifjúsági programok időpontja: hétfő, szerda este 8 óra. Vezeti: Strausz Kálmán.

 • Imaóra (zenés áhitat) következő időpontja január 22 (kedd) 20:30 óra.

 • Kérjük a Kedves Híveket, hogy rendezzék az egyházadó befizetésüket az irodában, vagy gitáros misék előtt és után Németh Andrásnál a templom belső bejáratánál. Amennyiben postai csekken fizetik be számlánkra, kérjük a közlemény rovatban jegyezzék meg: egyházadó! Egyházadó összege a kereset 1%-a.

 • Megjelent a KÉSZ helyi szervezetének 10 évét bemutató könyve. Ára 1500 Ft.

Az őszi küldöttgyűlésen elhangzott, hogy a KÉSZ csatlakozik az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület aláírásgyűjtőkezdeményezéséhez, melynek célja, hogy a fogantatástól kezdve minden embert illessen meg az élethez, a méltósághoz és az integritáshoz való jog az Európai Unió illetékességébe tartozó ügyekben. Erdő Péter bíboros úr megkérte a KÉSZ-t, hogy aktívan vegyen részt ebben az akcióban. Ügyintéző: Lengyák Brigitta

 • Kedves Hívek! A Szent István Kórus a kottái, emléktárgyai és jelmezei számára tágas, zárható, polcos szekrényt keres. A kórus kéri azokat a híveket, akiknek otthonában van ilyen felesleges szekrény és szeretnének megválni tőle, hívják a kórus karnagyát, Strauszné Könözsi Verát a 70/9412-442-es mobilszámon!

A szekrény szállítását a kórus vállalja. Segítségüket előre köszönjük! Szent István Kórus

 • Bibliaórák a Hit évének keretében Székesfehérvárott. Az I. félév (6 alkalom) témája: Üdvöségközvetítők az Ószövetségben. Jelentkezni január 10-én 16:30-tól az első előadáson lehet.

 • Egyházmegyei Ifjúsági Farsang 2013. február 2-án Törökbálinton. Részletek: facebook.com/ifjusag

68 évvel ezelőtt, 1945. január 6-án a megszálló szovjet hadsereg érdi parancsnoksága elrendelte Érd – Százhalombatta – Diósd – Tárnok – Sóskút 18-60 év közötti lakossága számára, hogy munkavállalói igazolás kiadása miatt jelenjen meg az érdi piactéren. Majd a megjelenteket nem engedték el, azzal húzva az időt, hogy egységesen Ercsibe kell átmenni szovjet kísérettel, ahol ezt az igazolást megkapják.

Ercsiben egyértelművé vált, hogy fogságba estek.

Ercsiből gyalog Bajára, onnan Szegedre kerültek, majd Temesvárra, ahol kitört a tífusz. Az életben maradottak egy része visszakerült Szegedre, és aki ezt is túlélte, az újból ment a határokon kívül eső több tíz és százezres gyűjtőlágerekbe és onnan elosztásra kerültek szerte a szovjetunió területén működő munkalágerekbe. Voronyezs – Kaukázus – Donyec vidékére. Kb 60 %-uk ért haza, megszenvedve az embertelen körülményeket, az elhurcoltak többsége katona sem volt, és nem vettek részt harci cselekményekben. A kegyetlen fogság szenvedéseit végig élt személy, aki még életben lenne nincs közöttünk, de azok családtagjai, leszármazottai itt élnek és nem felejtenek. Szóljon a mise értük, és könyörögjünk Jézus Urunkhoz, fogadja be Országába ezen elhunytak lelkét, tekintse Őket élő áldozatnak értünk, ma élő utódokért.