Január 28. hétfő: Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító18:00: Szent István Templom

 

Január 29. kedd: Köznap08:00: Szent László Pl. Templom

18:00: +Édesanyáért Szent István Templom

 

Január 30. szerda: Köznap18:00: Szent István Templom
Január 31. csütörtök: Bosco Szent János áldozópap

18:00: Szent István Templom

Február 1. péntek: Köznap

08:00: Szent László Pl. Templom

09:00: Nagyboldogasszony Kápolna

18:00: A Rózsafűzértársulat élő és +tagjaiért Szent István Templom

 

Február 2. szombat: Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony)08:00: Szent István Templom

10:00: Ovis mise Szent István Templom

18:00: Élő Róbertért és családjáértNagyboldogasszony Kápolna

 

Február 3. vasárnap: Évközi 4. vasárnap

09:00: +Lenkei Ernőért Szent István Templom

11:00: +Lantos Gyuláért Szent László Pl. Templom

18:00: Szent István Templom

 

 

Az Imaapostolság szándékai január hónapra:

 

Általános szándék: (A keresztények hite) Hogy a hitnek ebben az évében a keresztények elmélyíthessék Krisztus misztériumának ismeretét, és örömmel tanúsíthassák a benne való hit ajándékát.

 

Missziós szándék: (Közel-keleti keresztények) Hogy a Közel-Kelet keresztény közösségei, melyeket gyakran hátrányosan megkülönböztetnek, a Szentlélektől megkapják a hűség és az állhatatosság kegyelmét.

 

 

Püspök atya kérésére megfelelően a szentmisében imádkozzunk Kaszap István és Bogner Mária Margit boldoggá avatásáért:

 

Add, hogy Egyházunk imájára megújuljon erkölcseiben a magyar társadalom. Segíts megértenünk nemzetünk szentjeinek életpéldáját. Add, hogy Kaszap Istvánt, a magyar ifjúság példaképét, és a mindig Isten jelenlétében élő Bogner Mária Margitot mielőbb közöttük tisztelhessük.”

 

 

A jövő vasárnap tartjuk Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét. Kérem a kedves híveket, hogy gyertyát hozzanak magukkal.

 

 

 

 • A Marianum Általános Iskola felvételt hirdet a 2013/14-es tanévben induló első évfolyamára. Bővebb információ: www.marianum.hu

 • A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit.

 • Óvárosi Nyugdíjas klub időpontja megváltozott! Következő összejövetel január 30-án, szerdán 16-kor lesz az Óvárosi Közösségi Házban.

 • Újvárosi Nyugdíjas klub időpontja január 30-án, szerdán 16:30-kor lesz az Szt. István közösségi termében. Mindenkit szeretettel várunk.

 • Azok a jegyespárok, akik az idén szeretnének házasságot kötni mielőbb jelentkezzenek az irodában.

 • Cserkész Bál lesz az Óvárosi Közösségi Házban. Időpont: 2013. február 9. 19 óra. Belépő: 1000 Ft.

 • Péntekenként az esti mise után várja Mátyás atya a megbérmáltakat az ifjúsági hittanra.

 • Ministráns foglalkozás következő időpontja: 2013. február 4, hétfő. 17:30-tól Barta Luca vagy Németh András várja az érdeklődőket.

 • A nagy ifjúsági programok időpontja: hétfő, szerda este 8 óra. Vezeti: Strausz Kálmán.

 • Az imaóra (zenés áhitat) következő időpontja február 5 (kedd) 20:30 óra.

 • 2012. február 5-én 18 órától Csomor Lajos A Szent Korona misztériuma és törvénye címen előadást tart a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.

 • A KÉSZ helyi csoportja Kézimunkakört szeretne indítani az egyházközségben korhatár nélkül. Eleinte havonta  egyszeri alkalommal, pénteki napon, 16-és 18 óra között tartanánk. Cél: a kellemes együttlét, imádkozás, éneklés, zenehallgatás munka közben. Az egyházközségi textíliák javítása, és keresztelő ingecskék elkészítése új fogások, technikák megismerése egymástól. Érdeklődni lehet: Lengyák Brigittánál:

 

tel. o6-30/9132295 vagy 70/3299898.

 

 • Kérjük a Kedves Híveket, hogy rendezzék az egyházadó befizetésüket az irodában, vagy gitáros misék előtt és után Németh Andrásnál a templom belső bejáratánál. Amennyiben postai csekken fizetik be számlánkra, kérjük a közlemény rovatban jegyezzék meg: egyházadó! Egyházadó összege a kereset 1%-a.

 

 • Megjelent a KÉSZ helyi szervezetének 10 évét bemutató könyve. Ára 1500 Ft.

 

 

Az őszi küldöttgyűlésen elhangzott, hogy a KÉSZ csatlakozik az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület aláírásgyűjtőkezdeményezéséhez, melynek célja, hogy a fogantatástól kezdve minden embert illessen meg az élethez, a méltósághoz és az integritáshoz való jog az Európai Unió illetékességébe tartozó ügyekben. Erdő Péter bíboros úr megkérte a KÉSZ-t, hogy aktívan vegyen részt ebben az akcióban. Ügyintéző: Lengyák Brigitta

 

 • Kedves Hívek! A Szent István Kórus a kottái, emléktárgyai és jelmezei számára tágas, zárható, polcos szekrényt keres. A kórus kéri azokat a híveket, akiknek otthonában van ilyen felesleges szekrény és szeretnének megválni tőle, hívják a kórus karnagyát, Strauszné Könözsi Verát a 70/9412-442-es mobilszámon!A szekrény szállítását a kórus vállalja. Segítségüket előre köszönjük!

 

 • Bibliaórák a Hit évének keretében Székesfehérvárott. Az I. félév (6 alkalom) témája: Üdvöségközvetítők az Ószövetségben. Jelentkezni január 10-én 16:30-tól az első előadáson lehet.

 • Egyházmegyei Ifjúsági Farsang 2013. február 2-án Törökbálinton. Részletek: facebook.com/ifjusag

 • Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Székesfehérvári Egyházmegye sajnálattal tudatja, hogy Vigyázó Miklós kanonok, e. esperes, plébános életének 70., Sikos Antal ny. plébános életének 87. évében elhuny.