Január 21. hétfő: Szent Ágnes szűz és vértanú

18:00: Szent István Templom

19:00: Szent István Templom

 

Január 22. kedd: Boldog Batthyány-Strattmann László, Szent Vince diakónus és vértanú

08:00: Szent László Pl. Templom

18:00: Szent István Templom

19:00: Református Templom

20:30: Imaóra, Zenés áhitat Szent István Templom

 

Január 23. szerda: Köznap

18:00: Szent István Templom

19:00: Szent István Templom

 

Január 24. csütörtök: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító

18:00: Szent István Templom

19:00: Református Templom

Január 25. péntek: Szent Pál Apostol megtérése

08:00: Szent László Pl. Templom

09:00: Nagyboldogasszony Kápolna

18:00: Szent István Templom

19:00: Szent István Templom

 

Január 26. szombat: Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök

08:00: Szent István Templom

18:00: Nagyboldogasszony Kápolna

19:00: Református Templom

Január 27. vasárnap: Évközi 3. vasárnap

09:00: Szent István Templom

11:00: Szent László Pl. Templom

18:00: +Keresztmamáért Németh Máriáért Szent István Templom

Szent István Templom Irodájának hivatalos órái:hétfő, szerda, péntek 17–19 óráig illetve szentmisék előtt, után.

Az Imaapostolság szándékai január hónapra:

Általános szándék: (A keresztények hite) Hogy a hitnek ebben az évében a keresztények elmélyíthessék Krisztus misztériumának ismeretét, és örömmel tanúsíthassák a benne való hit ajándékát.

Missziós szándék: (Közel-keleti keresztények) Hogy a Közel-Kelet keresztény közösségei, melyeket gyakran hátrányosan megkülönböztetnek, a Szentlélektől megkapják a hűség és az állhatatosság kegyelmét.

Ökumenikus imahét alkalmai és igehirdetői

(2013. január 21.-26.)

Hétfő Rk. templom Sárosi Gábor

Kedd Ref. templom Illéssy Mátyás

SzerdaRk. templom Sárosi Gábor

CsütörtökRef. templom Labosa Péter

Péntek Rk. templomSárosi Mária

Szombat Ref. templom Illéssy Mátyás

Az este 7 órakor kezdődő alkalmakra mindenkit szeretettel várunk!

 • A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit.

 • Óvárosi Nyugdíjas klub időpontja megváltozott! Következő összejövetel január 30-án, szerdán 16-kor lesz az Óvárosi Közösségi Házban.

 • Péntekenként az esti mise után várja Mátyás atya a megbérmáltakat az ifjúsági hittanra.

 • Ministráns foglalkozás következő időpontja: 2013. január 21, hétfő. 17:30-tól Barta Luca vagy Németh András várja az érdeklődőket.

 • A nagy ifjúsági programok időpontja: hétfő, szerda este 8 óra. Vezeti: Strausz Kálmán.

 • Ovis mise következő időpontja február 2 (szombat) 10 óra.

 • 2012. február 5-én 18 órától Csomor Lajos A Szent Korona misztériuma és törvénye címen előadást tart a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.

 • A KÉSZ helyi csoportja Kézimunkakört szeretne indítani az egyházközségben korhatár nélkül. Eleinte havonta  egyszeri alkalommal, pénteki napon, 16-és 18 óra között tartanánk. Cél: a kellemes együttlét, imádkozás, éneklés, zenehallgatás munka közben. Az egyházközségi textíliák javítása, és keresztelő ingecskék elkészítése új fogások, technikák megismerése egymástól. Érdeklődni lehet: Lengyák Brigittánál:

tel. o6-30/9132295 vagy 70/3299898.

 • Kérjük a Kedves Híveket, hogy rendezzék az egyházadó befizetésüket az irodában, vagy gitáros misék előtt és után Németh Andrásnál a templom belső bejáratánál. Amennyiben postai csekken fizetik be számlánkra, kérjük a közlemény rovatban jegyezzék meg: egyházadó! Egyházadó összege a kereset 1%-a.
 • Megjelent a KÉSZ helyi szervezetének 10 évét bemutató könyve. Ára 1500 Ft.

Az őszi küldöttgyűlésen elhangzott, hogy a KÉSZ csatlakozik az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület aláírásgyűjtőkezdeményezéséhez, melynek célja, hogy a fogantatástól kezdve minden embert illessen meg az élethez, a méltósághoz és az integritáshoz való jog az Európai Unió illetékességébe tartozó ügyekben. Erdő Péter bíboros úr megkérte a KÉSZ-t, hogy aktívan vegyen részt ebben az akcióban. Ügyintéző: Lengyák Brigitta

 • Kedves Hívek! A Szent István Kórus a kottái, emléktárgyai és jelmezei számára tágas, zárható, polcos szekrényt keres. A kórus kéri azokat a híveket, akiknek otthonában van ilyen felesleges szekrény és szeretnének megválni tőle, hívják a kórus karnagyát, Strauszné Könözsi Verát a 70/9412-442-es mobilszámon!

A szekrény szállítását a kórus vállalja. Segítségüket előre köszönjük! Szent István Kórus

 • Bibliaórák a Hit évének keretében Székesfehérvárott. Az I. félév (6 alkalom) témája: Üdvöségközvetítők az Ószövetségben. Jelentkezni január 10-én 16:30-tól az első előadáson lehet.

 • Egyházmegyei Ifjúsági Farsang 2013. február 2-án Törökbálinton. Részletek: facebook.com/ifjusag