Június 17. hétfő: Köznap

11:00: Balogh Sándorné szül: Kácser Teréz temetése

12:00: Gyászmise Szent László Pl. Templom

19:00: Szent István Templom

 

Június 18. kedd: Köznap

08:00: Szent László Pl. Templom

19:00: Két család élő és +tagjaiért Szent István Templom

 

Június 19. szerda: Szent Romuald apát

19:00: Szent István Templom

 

Június 20. csütörtök: Köznap

19:00: Szent István Templom

Június 21. péntek: Gonzága Szent Alajos szerzetes

08:00: Szent László Pl. Templom

09:00: Nagyboldogasszony Kápolna 19:00: Hálából Szent István Templom

 

Június22. szombat: Nolai szent Paulinusz püspök, Fisher Szent János püspök és Morus Szent Tamás vértanúk,

Szűz Mária szombatja

08:00: Szent István Templom

19:00: Nagyboldogasszony Kápolna

 

Június 23. vasárnap: Évközi 12. vasárnap

09:00: Orgonás

Szent István Templom

11:00: Szent László Pl. Templom

19:00: Szent István Templom

 

 

Az Imaapostolság szándékai június hónapra:

Általános szándék: (Kölcsönös tisztelet) Hogy a népek között olyan kultúra érvényesüljön, amelyet párbeszéd, odafigyelés és kölcsönös tisztelet jellemez.

Missziós szándék: (Új evangelizálás) Hogy ott, ahol erősebb az elvilágiasodás befolyása, a keresztény közösségek hatékonyan tudják az új evangelizálást előmozdítani.

  • Megjelent az Élő Kenyér című gyermek misekalauz júliusi és augusztusi száma. Ára: 350 Ft/db

  • Hittantábort szervez Egyházközségünk Pilismarótra június 21 – 24 között. Érdeklődni ifj. Strausz Kálmán hitoktatónál 06-70-9496364 ill. e-mail-en: illessy.matyas.atya@gmail.com vagy a battaplebania@freemail.hu címen. (Kirándulás, játék, számháború, kézműves foglalkozás, tábortűz stb)

  • Egyházközségi napközis tábort (2-szer 5 napot) szervezünk a Szent István Templom hittan és közösségi termében, valamint egynapos programokat. Időpontok: június 24 – 28 és július 1-5 között (hétfő – péntek). Érdeklődni az Egyházközség irodájában, 06-23-359-900-as telefonon,

  • Imaóra (zenés áhitat) következő időpontja: jún. 25 (kedd) 20:30

  • A Városi Nyugdíjas Klub nyári szünet előtti utolsó összejövetele szerdán délután 17 órától 18 45-ig lesz. Mindenkit szeretettel várunk!

  • A 2013. július 24 – 28 között Rio Pécsre jön címmel Ifjúsági Világtalálkozó lesz Pécsett. Bővebben: www.hungario2013.hu

Szentségtani áttekintés

A katolikus egyház szentségeiről az Egyházi Törvénykönyvnek (fordította: Dr. Erdő Péter) a IV. könyve szól, melyet Boldog II. János Pál pápa hagyott jóvá és hirdetett ki 1983-ban. A Törvénykönyv azt a felosztást követi, hogy az Egyház tanítói feladata rész (III. könyv), melyben az igehirdetésről, hitoktatásról, missziókról, a katolikus nevelésről, iskolákról, tömegtájékoztatási eszközökről, van szó, megelőzi az Egyház megszentelői feladatáról (IV. könyv), a szentségekről szóló részt, hiszen „a hit hallásból ered” – ahogy Szent Pál írja a Rómaiakhoz írt levelében (Róm 10,17). Először hirdetni kell az Evangéliumot kisgyermek kortól kezdve, majd miután a hit megszületett, következik a szentségi életbe való meghívás és részvétel.

A megszentelői feladatot az Egyház különösképpen a szent liturgia által teljesíti. A szent liturgiában Jézus Krisztus titokzatos teste, tudniillik a Fő és a tagok, Isten teljes értékű, nyilvános tiszteletét gyakorolja. A liturgikus cselekmények nem magáncselekmények, hanem maga az Egyház ünnepli őket közös ünnepléssel. Az Egyház más módokon is gyakorolhatja a megszentelői feladatot, akár imádságok útján, akár a bűnbánat és a szeretet cselekedetei útján, melyek hozzájárulnak a világ üdvösségéhez.

A szentségeket Jézus Krisztus alapította és bízta az Egyházra, jelek és eszközök, melyek kifejezik és erősítik a hitet, kegyelmeket közvetítenek, Istennek megadják a tiszteletet és megszentelik az embert, és így a legnagyobb mértékben hozzájárulnak az egyházi közösség kialakításához.

A papok nem tagadhatják meg a szentségek kiszolgáltatását azoktól, akik megfelelően kérik őket, kellőképpen felkészültek rájuk, és nincsenek eltiltva a felvételüktől.

Mivel a keresztség, a bérmálás és az egyházi rend szentsége eltörölhetetlen jegyet hagy, ezért ezek a szentségek nem ismételhetők, és csak egyszer szolgáltathatók ki bárki számára életében.

Keresztség: a szentségek ajtaja, az első a kiszolgáltatás sorrendjében, általa megszabadulunk az áteredő és a bocsánatos bűnöktől, Isten gyermekeivé születünk újjá, Krisztushoz hasonlóvá válva az Egyház tagjai leszünk.

A jog előírja, hogy minden felnőtt a saját plébániáján, a gyermek pedig a szülei saját plébániáján legyen megkeresztelve, ahol élnek. Ha valaki más helyen akarja a gyermekét megkereszteltetni, akkor a saját területileg illetékes plébánosától egy engedélyt kell kérnie, hogy a másik plébánia területén akarja megkereszteltetni gyermekét. Ezt az engedélyt a plébános nem tagadhatja meg a kérelmezőtől.

Keresztelési oktatáson mindenképpen részt kell venni a szülőknek, keresztszülőknek. Keresztszülő a 16. életévét betöltött, megkeresztelt, megbérmált és elsőáldozott katolikus, példás életű hívő lehet. Más keresztény közösséghez tartozó (aki nem katolikus) csak keresztelési tanú lehet.

A gyermekkeresztség esetében figyelembe kell venni, van-e megalapozott remény a szülők Egyház melletti elkötelezettségnek konkrét megvalósulására, a gyermek katolikus nevelésére. Amennyiben erre remény nem mutatkozik, a szentség kiszolgáltatását halasszák el (a halálveszély esete kivétel).

Bérmálás: A bérmáláshoz szükséges, hogy valaki meg legyen keresztelve. Bérmáláskor a Szentlélek ajándékaival telik el a megbérmált, és küldetést kap az Evangéliumról való tanúságtételre a világban, élete minden területén. A keresztény nagykorúság szentsége.

Fiatalok bérmálásához egy-két év felkészítő hitoktatás és az Egyházközség életében való aktív részvétel szükséges.

Házasság szentsége: A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte. A házasság lényegi tulajdonságai az egység és a felbonthatatlanság.

A házasságot a jogképes felek – azaz semmilyen, a házasságot önmagában érvénytelenítő (semmisségi) akadály (pl. gyermek kizárása, színlelés, kényszer) nem áll fenn a házasságkötés pillanatában akár csak az egyik félnél is – az egyház képviselője előtt kinyilvánított beleegyezése hozza létre.

Nálunk 4 alkalmas jegyes oktatás szükséges. Katolikus fél püspöki engedély birtokában köthet nem katolikussal, kereszteletlennel is házasságot.

Felnőtt korúaknál a keresztség, elsőáldozás és bérmálás szentsége az ókeresztény hagyományra visszanyúlva egyazon alkalommal szolgáltatódik ki.