Június 3. hétfő: Lwanga Szent Károly és társai vértanúk

19:00: Szent István Templom

 

Június 4. kedd: Köznap

08:00: Szent László Pl. Templom

19:00: +özv Blaskó Jenőnéért Szent István Templom

 

Június 5. szerda: Szent Bonifác püspök és vértanú

19:00: Szent István Templom

 

Június 6. csütörtök: Szent Norbert püspök

19:00: Szent István Templom

Június 7. péntek: Jézus Szentséges Szíve

08:00: +Erki Istvánné Erzsébetért Szent László Pl. Templom

09:00: Nagyboldogasszony Kápolna

19:00: A Rózsafűzértársulat élő és +tagjaiért Sz István Templom

 

Június 8. szombat: A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen Szíve

08:00: Szent István Templom

19:00: Nagyboldogasszony Kápolna

 

Június 9. vasárnap: Évközi 10. vasárnap

09:00: Szent István Templom

10:00: Tuboly Csaba keresztelője Szent István Templom

11:00: +Szülőkért Kecskeméti Istvánért és feleségéért

Szent László Pl. Templom

12:00: Paulusz Gábor – Tóth Katalin esküvője

12:30: Paulusz Zsombor keresztelője

19:00: Szent István Templom

 

 

Az Imaapostolság szándékai június hónapra:

Általános szándék: (Kölcsönös tisztelet) Hogy a népek között olyan kultúra érvényesüljön, amelyet párbeszéd, odafigyelés és kölcsönös tisztelet jellemez.

Missziós szándék: (Új evangelizálás) Hogy ott, ahol erősebb az elvilágiasodás befolyása, a keresztény közösségek hatékonyan tudják az új evangelizálást előmozdítani.

Június 2-án, Úrnapja vasárnap, világméretű szentségimádást hirdetett meg és vezet Ferenc pápa a hit évének egyik központi eseményeként. Rómában, a Szent Péter-bazilikában délután 5 és 6 óra között tartják a szentségimádást, világszerte minden székesegyházban és templomban ehhez igazítják az időpontot. Magyarországon valamennyi egyházmegye csatlakozik a kezdeményezéshez. Mindhárom Templomunkban ez időben Szentségimádási óra lesz!!!

 • A KÉSZ Helyi Csoportja június 4-én, kedden, a trianoni döntés 93. évfordulóján megemlékezést tart. Gyülekezés 17:30-kor a Szent István templom előtt. Vonulás az Országzászlóhoz. Megemlékezés 18 órakor kezdődik. Beszédet mond: Dörömbözi János filozófus.

 • A Szentlélek imaközösség keddenként 19:30-tól tartja összejöveteleit.

 • A Szentlélek imaközösség a nyári szünet előtti utolsó összejövetele június 10-én lesz.

 • A városi nyugdíjas klub következő összejövetelét június 5-én, szerdán fogjuk tartani. Délután fél 3 órakor indulunk a Szent István Téri parkolóból autókkal az érdi Ciszter Nővérekhez, ahol előadást hallgathatunk meg a nővérek életéről, majd gyónási lehetőség, fél 5 órakor szentmisével fogjuk zárni a találkozónkat. Visszaérkezés előre láthatólag 6 óra körül. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. Kérjük jelentkezzenek az irodába!

 • A Ministráns foglalkozás következő időpontja: június 5 (szerda) 17 óra.

 • Egyházmegyei Családi Találkozót (CsaTak) szerveznek a hit évében 2013. június 16-án 10 órától Sárbogárdon. Bővebb információ: katolikuscsaladok.hu honlapon

 • Hittantábort szervez Egyházközségünk Pilismarótra június 21 – 24 között. Érdeklődni ifj. Strausz Kálmán hitoktatónál 06-70-9496369 ill. e-mail-en: illessy.matyas.atya@gmail.com vagy a battaplebania@freemail.hu címen. (Kirándulás, játék, számháború, kézműves foglalkozás, tábortűz stb). Aki támogatni szeretné, kérjük, hogy a kihelyezett perselybe helyezze adományait, vagy az irodában adja le. Támogatásukat előre is köszönjük.

 • Egyházközségi napközis tábort (2-szer 5 napot) szervezünk a Szent István Templom közösségi termeiben, valamint egynapos programokkal, 2013. június 24-28. (hétfőtől péntekig) és július 1-5. között (hétfőtől péntekig). Érdeklődni az Egyházközség irodájában, 06-23-359-900-as telefonon, vagy az illessy.matya.atya@gmail.com címen.

 • Év végi hálaadó szentmisét, Te Deumot, június 16-án tartunk a 9 órai szentmise keretén belül, amelyre a jelenlegi hittanosainkat illetve a következő tanévre beíratott gyermekeket is várjuk

 • 2014 májusában az Ercsi Római Katolikus Egyházközségben bérmálkozás lesz. Azok a százhalombattai fiatalok, akik szeretnének a bérmálás szentségében részesülni, jelentkezzenek a Szent István Templom irodájában. Felkészítő hittan órák péntekenként 19 órától lesznek itt, a közösségi teremben.

 • Imaóra (zenés áhitat) következő időpontja: jún. 11 (kedd) 20:30

 • Az Emmausz Hivatástisztázó Ház bentlakásos programokat szervez 20-35 év közötti dolgozó vagy tanuló nőknek. Programjaikról bővebben: www.sjc.hu

 • Jézus Szíve Társasága tábort szervez 13-16 éves lányoknak 2013. július 30 – augusztus 5 között. Helyszín: Tahi, Szív Lelkiségi Központ. Jelentkezni: Balla Erika testvérnél lehet a tahi.lanyprogram@sjc.hu vagy tel: 06-26-387-162-es

 • A 2013. július 24 – 28 között Rio Pécsre jön címmel Ifjúsági Világtalálkozó lesz Pécsett. Bővebben: www.hungario2013.hu

 • Kedves testvérek ajánlom a metropolita.hu weboldalról „A Jézus vére vérvizsgálat eredménye című 4 perces kisfilmet, melynek témája a mai ünnepünkhöz kapcsolódik.

A Magyar Püspöki Konferencia egyházi hozzájárulásról szóló rendelete:

Az Egyházi Törvénykönyvnek, melyet Boldog II. János Pál pápa hagyott jóvá és hirdetett ki 1983-ban, az „Egyház anyagi javai” részben, az 1262. kánon a hívők anyagi hozzájárulásáról szól: „A hívők járuljanak hozzá az Egyház szükségleteinek fedezéséhez a kért támogatással és a püspöki konferencia által kiadott szabályok szerint.”

Ehhez a kánonhoz a Magyar Püspöki Konferencia kiegészítő szabályainak 12. cikkelye (1994-ben) a következőképpen rendelkezik: „Magyarországon a hívők önkéntes hozzájárulás útján vesznek részt az Egyház anyagi szükségleteinek a fedezésében. Erre a hozzájárulásra nézve az az irányelv, hogy ez a kereső tagok évi átlagkeresetének 1 %-a legyen.” Ez nem azonos a személyi jövedelemadó bevallásánál az 1 %-kal, melyről külön rendelkezünk, mert ez utóbbit központilag a Magyar Katolikus Egyház kapja.