Május 6. hétfő: Húsvéti időszak- Köznap 18:30: litánia Szent István Templom19:00: Blahó Erzsébetért és fiáért, Károlyért Szent István Templom
Május 7. kedd: Boldog Gizella07.30 Litánia Szent László Pl. Templom

08:00: Szent László Pl. Templom

19:00: +Nagy Andrásért és + Szülőkért és + Testvérekért

Szent István Templom

Május 8. szerda: Húsvéti időszak- Köznap18:30: litánia Szent István Templom

19:00: Szent István Templom

Május 9. csütörtök: Húsvéti időszak- Köznap18:30: litánia Szent István Templom

19:0 Az Elsőáldozandókért és Családtagjaikért Szent István Templ.

Május 10. péntek: Húsvéti időszak- Köznap

08:30: litánia Szent László Pl. Templom

08:00: Élő Istvánért Szent László Pl. Templom

09:00: Igeliturgia Nagyboldogasszony Kápolna

18:30: litánia Szent István Templom

19:00: +Dr. Nagypataki Gyulért Szent István Templom

Május 11. szombat: Boldog Salkaházi Sára szűz, vértanú08:00: Szent István Templom

18:30: litánia Nagyboldogasszony Kápolna

19:00: Kápolna

Május 12. vasárnap: Húsvét 7. Vasárnapja URUNK MENNYBEMENETELE

09:00: Orgonás mise

+Horváthné Dömök Ilona és Nagyszülőkért Egyházközségünk gyermekeinek elsőáldozásának ünnepe Szent István Templom

11:00: Szent László Pl. Templom

18:30: litánia Szent István Templom

19:00: +Versits János halála 10,. évfordulója alakalmából

Szent István Templom

 

Ma van a tömegtájékoztatási eszközök világnapja! Imádkozzunk, hogy a média az igazságnak megfelelően tudjon eszköze lenni Istennek az Egyházon és az emberek keresztül, hogy emberek és a családok és népek és így magának az emberiségnek a felemelkedését tudja elősegíteni. Egyben kérjük a jóistent, hogy a bomlasztó, hazug információkat közlő média megszűnjön és az ott dolgozók, illetve kizsákmányoltak Isten felé fordulva megtérjenek. Különösen imádkozzunk a gyermekekért és a fiatalokért, hogy ne legyenek média-rabszolgák.

Az Imaapostolság szándékai május hónapra:

Általános szándék: (Igazságszolgáltatás) Hogy azok, akik igazságot szolgáltatnak, mindig csorbítatlan becsületességgel és egyenes lelkiismerettel cselekedjenek.

Missziós szándék: (Szemináriumok) Hogy a szemináriumok, különösen a missziós országok szemináriumai, Krisztus szíve szerinti lelkipásztorokat képezzenek, akik teljesen az evangélium hirdetésére adják magukat.

A húsvétvasárnaptól pünkösd vasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömmel üljük meg: egyetlen ünnepnapként, sőt „nagy vasárnapként”.

 • Elsőáldozás május 12-én Urunk mennybemenetelének ünnepén lesz. Az elsőáldozásra felkészítő foglalkozásokat szombatonként tartjuk 9 – 10:30-ig. Időpontok: május 11.

 • Az iskolai hitoktatásra jelentkező első és ötödik osztályos gyermekek szülei részére április 28-án és május 5-én a 9 órai szentmise után megbeszélést tartunk.

 • Egyházmegyénkben minden templomban május 9-én, Urunk mennybemenetelének naptári szerinti napján 17-19 óra között szentségimádást tartunk.

 • Kedves Hívek!

A következő DALOLÓ VASÁRNAP időpontja május 19, Pünkösd- vasárnap 9 óra. Próba a Szent István Templomban a mise előtt 8:30 órakor. A Szent István Kórus és a szervezők szeretettel várják a résztvevőket!

 • 2014 májusában az Ercsi Római Katolikus Egyházközségbenbérmálkozás lesz. Azok a százhalombattai fiatalok, akik szeretnének a bérmálás szentségében részesülni, jelentkezzenek a Szent István Templom irodájában. Felkészítő hittan órák péntekenként 19 órától lesznek itt, a közösségi teremben.

 • A Városi Nyugdíjas klub következő összejövetele, most szerdán 16:30- tól, 18:00-ig lesz megtartva, amin az Édesanyákat és a Nagymamákat fogjuk felköszönteni. Ezen az alkalmon a Szivárvány Óvoda Óvodásai adnak elő s műsort. Minden idősebb testvérünket szeretettel várjuk.

 • Ministráns foglalkozás időpontjai: május 8, 22 (szerda) 17 órától.

 • Bogner Mária Margit Vizitációs nővér halálának évfordulójához kapcsolódó hagyományos szentmisét május 12-én (vasárnap) tarja Egyházmegyénk. A Szentmisét Spányi Antal megyéspüspök tartja, Érd-óvárosi Plébánia-templomban 17 órakor. Menjünk el minél többen!

 • A Szentlélek imaközösség keddenként 19:30-tól tartja összejöveteleit.

 • Kérjük, hogy támogassa adója 1%-ával a Magyar Katolikus Egyházat. Technikai szám: 0011. Valamint SZJA 1 %-át ajánlja fel valamilyen civil szervezetnek. Kérjük, hogy ezt az Összefogás a Magyar Családokért Országos Közhasznú Egyesületnek ajánlja, amely Adószám: 18246472-1-13.www.csaladokert.hu

 • A Szent Mónika Közösség Országos Találkozója: 2013. május 18-án 9 óra. Helyszín: Székesfehérvár, Vasútvidéki Prohászka Ottokár Templom. Programok: Rózsafűzér, Püspöki szentmise, Agapé, Beszámolók, tanúságtételek, Szentségimádás.

 • Az Egyházmegye május 20án Pünkösdhétfőn ismét megrendezi Balinkán az Egyházmegyei Napot, ahol több ezer hívőre számítanak.

 • Bosco Szent János ereklyéje egyházmegyénkben!Pünkösdvasárnap, május 19-én, Veszprémből Székesfehérvárra érkezik Bosco Szent János ereklyéje. A Prohászka-templomban déli 1 órakor fogadjuk az ereklyét. Az ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik, este 8 órakor veszünk búcsút az ereklyétől. Jelentkezés az irodában.

 • Hagyományos Máriaremetei Zarándoklatunk Szentháromság vasárnapon, május 26-án fél 11 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk. Jelentkezés az irodában.

K. Terézia., Anyák napján, anyaként

Kisgyermekként nem értettem,
mért könnyezik anyukám;
Mikor anyák napján neki
elszavaltam én sután;
Minden évben azt a verset,
melyben ő a ’Napsugár’.

Majd anyaként engemet is
átölelt négy puha kéz;
S anyák napi köszöntő szó
édesebb volt, mint a méz.
Párásodik szemem, míg e
szép emlékre visszanéz.

Felnőttek már mind a ketten,
nem ringanak ölemben;
Hűségesen jönnek hozzám,
köszöntsenek föl engem;
S lábujjhegyen ágaskodom,
nyakukat átöleljem.

Anyák napján mindkettőjük
kicsi gyermek lesz újra;
S míg köszönik életüket
karjaimba bebújva;
Gyöngéd hangon, együtt pendül
szíveinknek lágy húrja.

Büszkeség és öröm tölt el,
mikor felém hajolnak;
Biztosítják boldogságát