Február 3. hétfő: Szent Balázs püspök és vértanú, Szent Anszgár (Oszkár) püspök

18:00:  Balázskáért, Testvérekért, Nagymamáért, Nagyszülőkért és a nagycsaládért Szent István Templom

Február 4. kedd: Köznap

08:00: Mécsest gyújtó adakozók szándékára Sz László Templom

18:00: Szabó Károlyné szül: Hadnagy Máriáért, Testvéreiért: Hadnagy Jenőért, Hadnagy Terézért és szüleikért. Szabó Károlyért és testvériért: szabó Jenőért, Szabó Annáért és Szabó Istvánért és szüleikért Szent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom

Február 5. szerda: Szent Ágota szűz és vértanú

13:00: Winkler János temetése

18:00:  Igeliturgia Szent István Templom

Február 6. csütörtök: Miki Szent Pál és társai, japán vértanúk Elsőcsütrötök, Imádkozzunk a papi és a szerzetesi hivatásokért

13:00: Marosán Ibolya temetése

18:00: Szent István Templom

Február 7. péntek: Elsőpéntek

08:00: Szent László Templom

15:00:  Páhoki Lászlóné szül: Szénássy Teréz temetése

16:00:  Gyászmise Szent István Templom

18:00: A Rózsafűzértársulat élő és +tagjaiért Szent István Templom

Február 8. szombat: Emiliáni Szent Jeromos, Bakhita Szent Jozefina szűz, Szűz Mária szombatja

17:00:  Görög katolikusok miséje (Liturgiája)    Sz István Templom

18:00: Szent István Templom

Február 9. vasárnap: Évközi 5. vasárnap

09:00:  Noé Bárkája zenekar +Hegyi Tímeáért Szent István Templom

11:00: Szent László Pl. Templom

18:00: Szent István Templom

Az Imaapostolság szándékai február hónapra:

Általános szándék: (Idősek) Hogy az idős emberek bölcsességét és tapasztalatát elismerjük az Egyházban és a társadalomban.

Missziós szándék: (Együttműködés az evangelizálásban) Hogy papok, szerzetesek és világiak nagylelkűen együttműködjenek az evangelizációs küldetésben.

 

Ma Urunk templomban történő bemutatását ünnepeljük. ajánljuk fel mi is családtagjainkat, szeretetteinket, ránk bízottakat, a ránk bízott és vállalt feladatainkkal együtt Szűz Máriával, szent Józseffel Jézus Krisztus által a Szentlélekkel eltelve a Mennyei Atyának!

Ma szentmisék végén Balázs áldásban részesülnek a Kedves testvérek. Kérjük mennyei közbenjárását a betegségben és a torokbajban szenvedőkért. Az áldást bárki felveheti.

Ma van a szerzetesi hivatások világnapja. Imádkozzunk, hogy elkötelezett szerzetesek imájukkal, caritatív, tanítói, szervező,  misszionáriusi szolgálatukkal hitelesen tudjanak mind több embert Jézushoz segíteni.

Imádkozzunk: https://www.magyarkurir.hu/print/hirek/lehet-e-misszionarius-egy-gyerek

Február 11-én van a betegek világnapja (a Lourdes-ban megjelent Szűz Mária ünnepe). A betegek szentségét minden lelki és testi betegségben lévő testvérünk felveheti, ha kegyelem állapotában van. Gyónási és ezzel kapcsolatos kérdésfeltevés lehetősége misék előtt és után Mind többen vegyük fel ezen erőt adó szentséget, akik betegek. A szentséget évente többször fel lehet venni, ha a beteg állapota rosszabbra fordul.

Hirdetések:

 • A Szent László Templom részére miseruhákat szeretnénk vásárolni. Kérjük a kedves híveket, aki ezt adományával szeretné támogatni, a Szent László Templomba kihelyezett perselybe, vagy a Szent István Templom irodájában adhatja le adományát.
 • Akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni kérjük jelentkezzenek az irodában.
 • Kedves Hívek! Akik szeretnék a skapulárét felvenni, jelentkezzenek az irodában.
 • Szeretnénk egyházközségünkben ifjúsági és felnőtt focicsapatot szervezni. Jelentkezni e-mail-ban vagy személyesen az irodában lehet.
 • Kisgyermekek és családjaik számára szentmisét tartunk február 22-én szombaton 10 órától a Szent István Templomban.
 • Ifjúsági hittant – közösségi foglalkozást (játékot, beszélgetést a korosztályt érdeklő témákban) szervezünk a 15 – 18 éves korosztály számára szombatonként 19 órától a közösségi teremben. A bérmálkozásra való felkészítés is itt történik. Első alkalom: február 1.
 • A ministráns foglalkozások időpontjai az elkövetkező hónapokban a következők: január 27, február 10, 24, március 10, 24.
 • Vasárnap, a reggeli 9-es mise után kakaózásra várjuk a gyerekeket szeretteikkel, hozzátartozóikkal együtt.
 • Imaóra (zenés áhítat) időpontja: Február 4. (kedd) 20:30.
 • Hétfőnként 19 órától, felnőtt hittant tartunk a Szent István Templom hittan termében. Várjuk azokat a felnőtteket is, akik nincsenek megkeresztelve.
 • Élő Rózsafüzér láncot szeretnénk indítani. Bővebb információ a Szent István templom hirdetőtábláján, vagy a honlapunkon.
 • Óvodás, játékos hittanra az alábbi telefonszámon lehet jelentkezni: 0670/625-94-30. A csoportokat vezeti: Strauszné Kollár Andrea
 • Plébániai gyerekfoglalkozás a Szent István templomban. Minden csütörtökön 16:00-17:30-ig várjuk a gyermekeket. Bővebb információ:  0670/625-94-30. A csoportokat vezeti: Strauszné Kollár Andrea
 • A Szentlélek Imaközösség keddenként 18:30-kor tartja    összejöveteleit.
 • Az Összefogás a Magyar Családokért Egyesület, melyet én      vezetek, használtruha gyűjtő konténert helyezett ki a CBA     Damjanich és Erkel F utcai sarkához. Az oda bedobott ruha         feldolgozásából a partnercég az egyesület céljait támogatja.   Várjuk szíves adományaikat! Bármilyen állapotú ruha, cipő, paplan. 
 • Február 21-én pénteken 18 órától A magyar lélek ereje a jövő építéséhez címmel Dr. Papp Lajos szívsebész professzor tart előadást a Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Belépődíj: 500 Ft.
 • 2 gyermekét egyedül nevelő édesapa számára gyűjtünk gyermek és felnőtt (férfi) ruhákat. A gyermekek 1 és 3 évesek. Érdeklődhetnek és az adományokat leadhatják az irodában vagy a sekrestyében.
 • Az Ave Kurzus 3 alkalomból álló hétvége sorozatot szervez elváltaknak és egyedül álló szülőknek. Bővebb információ a www.avelap.hu vagy 06-30-454-0939-es telefonszámon.
 • Aláírásgyűjtés Magyarországot érintő Trianoni-békeszerződés revíziója miatt. A nemzetközi joggyakorlat, valamint a Nürnbergi Nemzetközi Bíróság határozataira figyelemmel kérem az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nemzetközi Bíróságát, hogy az egyenlő elbírálás elvének alapján mentesítse a Magyar Népet az I. világháborúban való részvétele miatt kiszabott kollektív büntetés és annak következményei alól. Internetes aláírásgyűjtés:

https://www.peticiok.com/a_magyarorszagot_erint_trianoni bekeszerzdes_revizioja