Július 21. hétfő: Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító18:15: Rózsafüzér, Jézus Vére litánia Szent István Templom

19:00: +Kerekes Lászlónéért Szent István Templom

Július 22. kedd: Szent Mária Magdolna08:00: Szent László Pl. Templom

18:15: Rózsafüzér Szent István Templom

19:00: +TestvérértSzent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom

Július 23. szerda: Szent Brigitta szerzetesnő,Európa társvédőszentje

10:00: Peszleg Györgyné temetése

18:15: Rózsafüzér, Jézus Vére litánia Szent István Templom

19:00: Szent István Templom

Július 24. csütörtök: Árpád-házi szent Kinga szűz18:15: Rózsafüzér, Jézus Vére litánia Szent István Templom

19:00: Szent István Templom

Július 25. péntek: Szent Jakab apostol08:00: Szent László Pl. Templom

18:15: Rózsafüzér, Jézus Vére litánia Szent István Templom

19:00: +Szülőkért, +Gyárfásért és +Ignácért Szt István Templom

Július 26. szombat: Szent Joakim és Szent Anna,a Boldogságos Szűz Mária szülei

17:00: Török Róbert és Milák Tímea esküvője Szt László Templom

18:00: Görög katolikusok miséje (Liturgiája) Szent István T.

18:15: Rózsafüzér, Jézus Vére litánia Szent István Templom

19:00: Az Egyházközség élő és + tagjaiért Szent István Templom

Július 27. Vasárnap: Évközi 17. vasárnap09:00: Noé Bárkája Zenekar

+Antal Lászlóért Szent István Templom

11:00: Szent László Pl. Templom

18:15: Rózsafüzér, Jézus Vére litánia Szent István Templom

19:00: Máriáért, testi és lelki egészségért Szent István Templom

Ferenc pápa kérésére imádkozzunk a Közel-Keleti és Ukrajnai események áldozataiért. Bővebb információ: https://hu.radiovaticana.va/

– Az augusztusi Adoremus és Élő Kenyér megvásárolható

Képmás családmagazin vásárolható.

– Akiknek elmaradásuk van, kérem egyházadójukat rendezzék.

Örömmel tudatjuk a kedves hívekkel, hogy mind a két hittantábor jó hangulatban, zökkenőmentesen zajlott le. A gyermekek jól érezték magukat, és jó emlékekkel tértek haza. Ezúton szeretnénk megköszönni a szervezők, és a 60 gyermek nevében, az imákat, a sok-sok támogatást és segítséget.

A táborokról készült képeket megtekinthetik a www.battaplebania.hu weboldalon, a tábori alkotásokat pedig, a hittanos hirdetőtáblánál.

HÍRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Imaóra, zenés áhitat következő időpontja: július 22.

2. A KÉSZ Helyi Csoportja hívja az I. világháború kitörésének 100. évfordulóján, július 28-án, hétfőn este 19 órakor tartandó megemlékezésre a kedves híveket a Szent László Templomba.

3. Medugorje-i zarándoklat a 25. ifjúsági imatalálkozóra 2014. július 30 – augusztus 7. között. Bővebb információ az irodában, vagy a 06-70-581-3323-as telefonszámon Szabó Nóránál.

4. 20. Gyalogos Zarándoklat 2014. augusztus 14 – 20-ig. Bővebb információ: www.ferencesek.hu/zarandoklat

Brindisi Szent Lőrinc áldozópap, egyháztanító

Ünnepe: július 21.

1559-ben született Brindisiben. 16 éves korában kapucinus lett. Velencében és Páduában tanult. A Szentírás iránti szeretet valóságos szenvedélyévé lett. 1582-ben szentelték pappá. Nemsokára már nagyon ismert szónok és a papnövendékeknek teológiát tanított. Három éven át volt rendfőnök. Irodalmi műveit és egész tudását az Egyház szolgálatába állította. Sok munkát írt a hit megvilágosítására. Szigorúság, bölcsesség, az Eukarisztia és Mária iránti szeretet voltak jellemző vonásai. Mint állandó és eredményes igehirdető bejárta Európát. 1610-ben Székesfehérvár visszafoglalásakor ő lelkesítette a török ellen harcoló keresztény katonákat. Lisszabonban halt meg 1619-ben.

 

 

 

Szent Brigitta szerzetesnő

Ünnepe: július 23.

Brigitta a családjáról való gondoskodás mellett egészen Istennek szentelte magát és például szolgált kortársai számára. Kérjük Isten kegyelmét, hogy mi is életünk példájával tegyünk tanúságot Isten szeretetéről.

Svédországban született 1303-ban. Kislányként adták férjhez. Nyolc gyermeket hozott a világra, akiket nagy gonddal nevelt. Szent Ferenc Harmadik Rendjébe lépett. Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult. Ekkor alapította a róla elnevezett szerzetesrendet. 1349-ben Rómában telepedett le, és mindenki példájául szolgált kiváló erényeivel. 1372-ben penitencia gyanánt szentföldi zarándokutat vállalt. Több művet írt, ezekben az általa megtapasztalt misztikus élményeket beszélte el. Rómában halt meg 1373. július 23-án.

 

 

Árpádházi Szent Kinga szűz

Ünnepe: július 24.

Kinga az imádságban, a szegények szolgálatában tűnt ki királynéként is, szerzetesként is. Példája nyomán erősödjön imaéletünk, és keressük azt a módot, ahogy ma az igazáén rászorulókat megtalálhatjuk, és őket segíthetjük.

IV. Béla imádsága termést hozott gyermekeiben. Isten, aki kiválaszt, és aki eltervezi életutunkat. Ezt az Isteni akaratot keresem minden napomon, ezt az Isteni akaratot akarom beteljesíteni életemmel.

IV. Béla és Laszkarisz Mária legidősebb leánya. Boldog Jolán, Boldog Konstancia és Szent Margit nővére. 1224. március 4-én született. Már szüzességi fogadalmat tett, amikor szülei államérdekre hivatkozva 1239-ben eljegyezték Boleszláv krakkói herceggel. Hatására férje szintén örök tisztaságot fogadott a krakkói székesegyházban, a nép ezért “szemérmes Boleszlávnak nevezte el. Élete királynéként is imádságban és a szegények, betegek ápolásában telt el. Férje halála (1279) után testvérével, Jolánnal az ószandeci klarisszák közé lépett, és ott is halt meg, mint főnöknő, 1292. július 24-én. Sírja búcsújáróhely lett. VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá, XII. Ince pápa 1695-ben Lengyelország védőszentjei közé iktatta, XI. Kelemen pápa 1715-ben Lengyelország és Litvánia védőszentjévé nyilvánította. II. János Pál pápa 1999 június 16-án avatta szentté.

2014. július 25.

Szent Jakab apostol

 

Jakab János apostol testvére, és az első az apostolok közül, aki életét adja Krisztusért. Szeretnénk figyelni az apostolokra, és utódaikra, püspökeinkre. Imádkozzunk, hogy püspökeink jó pásztorként vezessék a rájuk bízottakat.

 

 

Szent Joakim és Szent Anna, Szűz Mária szülei

Ünnepe: július 26.

Anna és Joakim csendes, észrevétlen életet éltek. Életüket gyümölcséről, a Szűzanyáról lehet felismerni. Ma is szükség van csendben szolgáló, szerető emberekre, akik Isten szeretetét élik és tanúsítják.

Szent Anna talán nem is sejtette, kit bízott gondjaira Isten, amikor Mária édesanyja lett. Becsülettel tette dolgát, hitre, imádságra nevelte lányát. Sokszor mi is csak később vesszük észre, milyen nagy dolgot tett velünk az Isten. Legyünk mindig hálásak Istennek.

Jézus Krisztus test szerinti nagyszüleinek, Szent Joakimnak és Szent Annának emléknapját tarja az Egyház. Az ő gyermekük volt a Boldogságos Szűz Mária. A II. századig visszamenő hagyomány nevezi meg a Boldogságos Szűz Mária szüleit. Szent Annát már a VI. századtól tisztelték Keleten, kultusza Nyugaton a X. században terjedt el. Szent Joakim tisztelete az újkorban fejlődött ki.