Március 24. hétfő: Köznap
18:00:  +Éváért Szent István Templom
Március 25. kedd: Főünnep: Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony
08:00: Mécsest gyújtó adakozók szándékára   Sz. László Templom
15:00: Tóth Viktor temetése
16:00: gyászmise Szent László Pl. Templom
18:00: +Nagy Andrásért, +Szülőkért és +TestvérekértSzent István Templom
Március 26. szerda: Köznap
18:00:  Liturgia szentségimádással és szentáldozással Szent István Templom
Március 27. csütörtök: Köznap
18:00: Szent István T.
Március 28. péntek: Köznap
07:30: Szent László Templom
08:00:
Keresztút Szent László Templom
17:30: Keresztút Szent István Templom
18:00: Szent István Templom
Március 29. szombat: Köznap
17:00:  Görög katolikusok miséje (Liturgiája) Szent István T.
18:00: Szent István Templom
Március 30. vasárnap: Nagyböjt 4. vasárnapja
09:00: Orgonás Hálából Szent István Templom
11:00: Szent László Pl. Templom
18:00: +Mikulásik Lászlóért Szent István Templom

Az elkövetkező időben csak elsőszombaton lesz reggel 8 órakor szentmise a Szent István Templomban

A Nagyböjti idő:

Március 5-én, hamvazószerdával kezdődött a húsvéti ünnepkör, ezen belül is a nagyböjt. A nagyböjt kezdőnapja először vasárnap volt. Az őskeresztények vasárnap nem böjtöltek, ezért a VII. századtól a római liturgiában néhány nappal korábban, szerdán kezdték a nagyböjti időt. A „hamvazó” melléknevet azért kapta ez a nap, mert a vezeklőruhák megáldásakor a bűnbánók hamuval hintették meg magukat. Ez a gyakorlat – a hamvazás – mindmáig megmaradt bűnbánatunk külső jeleként.

 

Az Imaapostolság szándékai február hónapra:

Általános szándék: (Tisztelet a nők iránt) Hogy valamennyi kultúrában tartsák tiszteletben a nők jogait és méltóságát.

Missziós szándék: (Hivatások) Hogy számos fiatal fogadja el az Úr arra szóló hívását, hogy életüket az evangélium hirdetésének szenteljék.

 

Örömünkre a Halom TV rendszeresen felveszi és szerkesztett formában közvetíti a Szent István Templomból a vasárnapi szentmiséket. Ez egy nagyon jó eszköz a város evangelizálásához. Terveink és reményeink szerint Húsvét után már az orgonás-énekkaros miseközvetítések is lesznek. 2014. március 9-én felvett szentmise megtekinthető a Halom Tv-ben: 2014. március 28, péntek 19:15, március 30. vasárnap 8:30.www.halomtv.hu oldalon is megtekinthetők a szentmisék.

 

Hirdetések:

 1. A ministráns foglalkozás következő időpontjai: márc. 24., ápr. 7, május 5, 19.
 1. Kaszap István boldoggá avatásáért szentmisét mutatnak be márc. 25-én (kedd)17 órától, a székesfehérvári Prohászka templomban.
 2. A Congregatio Jesu (régen Angolkisasszonyok) szerzetesrendje által fenntartott Budapesti Ward Mária Gimnázium színjátszó körének tagjai 2014. március 30-án 17.30 perckor bemutatják Gerald Durrell Istenek kertje című novellája alapján írt darabjukat az Óvárosi Zenálkó Etel Közösségi Házban, amelyre sok szeretettel hívják és várják az Egyházközség tagjait. A darabot egyházközségünk egyik tagja rendezi. A belépő 500 Ft. Számítunk megjelenésükre!
 3. Ünnepség Prohászka Ottokár emlékére április 2-án 16:30-tól Budapesten a Központi Papnevelő Intézetben.
 1. Imaóra (zenés áhítat) időpontja: Április 1. (kedd) 20:30.
 1. III. Zarándoklat a városért, Százhalombattáért időpontja: 2014. április 5. szombat. A nagyböjti időszakban kiváló alkalom a zarándoklat az engesztelésre, alkalom a hálánk és kéréseink közvetítésére, lehetőség közösségünk építésére.
 2. Szentmise kicsiknek következő időpontja: 2014. április 12.
 3. Templomunkban Urunk mennybemenetele ünnepe utáni vasárnap, június 1-én lesz az elsőáldozás. A felkészítés Húsvét után, április 26-án kezdődik. Az elsőáldozásig minden szombaton 9 – 10 óra között tartjuk a foglalkozásokat.
 4. Egyházmegyei Ministráns Találkozó lesz 2014. május 17-én Székesfehérváron.

 

 1. Áprilisi Adoremus és Élő Kenyér  kapható.
 2. Képmás családmagazin vásárolható.
 3. Vasárnap, a reggeli 9-es mise után kakaózásra várjuk a gyerekeket szeretteikkel, hozzátartozóikkal együtt.
 4. Hétfőnként 19 órától, felnőtt hittant tartunk a Szent István Templom hittantermében. Várjuk azokat a felnőtteket is, akik nincsenek megkeresztelve.
 5. A Szentlélek Imaközösség keddenként 18:30-kor tartja összejöveteleit.
 6. Plébániai gyerekfoglalkozás a Szent István templomban csütörtökönként 16:00-17:30-ig. Bővebb információk a hirdetőtáblán kihelyezett plakátokon és a szórólapokon találhatók.
 7. Ifjúsági hittant – közösségi foglalkozást (játékot, beszélgetést a korosztályt érdeklő témákban) szervezünk a 15 – 18 éves korosztály számára, szombatonként 19 órától a közösségi teremben. A bérmálkozásra való felkészítés is itt történik.
 8. Akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni, kérjük jelentkezzenek az irodában.
 9. A Szent László Templom részére miseruhákat szeretnénk vásárolni. Kérjük a kedves híveket, aki ezt adományával szeretné támogatni, a Szent László Templomba kihelyezett perselybe, vagy a Szent István Templom irodájában adhatja le adományát.
 10. Szeretnénk egyházközségünkben ifjúsági és felnőtt focicsapatot szervezni. Jelentkezni e-mailban vagy személyesen az irodában lehet.

 

 1. Hitoktatók hirdetései:

Az elkövetkezendő időben több gyermek és családi programot fogunk szervezni, amelyekre szeretettel várjuk a gyermekeket, és szüleiket. Ezek lebonyolításához segítők jelentkezését. Előre is köszönjük: Andrea és Kálmán

Óvodás, játékos hittanra lehet jelentkezni.

2014. május 17-én rendezésre kerül egy egyházközségi-jótékonysági bál, melynek bevételét a gyermekek táboroztatására fogjuk fordítani. A megvalósításhoz segítők jelentkezését várjuk!

Jelentkezni lehet: Strauszné Kollár Andreánál és Strausz Kálmánnál
Tel.: /+36-70/625-9430;+36-70/949-6364!”

k.andrea.me@gmail.com