November 3. hétfő: Porres Szent Márton szerzetes

11:00: Draskovich Rudolf temetése

17:15: Rózsafüzér imádság Szent István Templom

18:00: Futó család +tagjaiértSzent István Templom

November 4. kedd: Borromeo Szent Károly püspök

08:00: Szent László Pl. Templom

17:15: Rózsafüzér imádság Szent István Templom

18:00: Szent István Templom

November 5. szerda: Szent Imre herceg

17:15: Rózsafüzér imádságSzent István Templom

18:00: Liturgia szentségimádással és szentáldozással Sz István T.

November 6. csütörtök: Köznap

17:15: Rózsafüzér imádság Szent István Templom

18:00: +ÉdesapáértSzent István Templom

November 7. péntek: Köznap

08:00: Szent László Pl. Templom

17:15: Rózsafüzér imádság Szent István Templom

18:00: A Rózsafűzértársulat élő és +tagjaiértSzent István Templom

November 8. szombat: Köznap, Szűz Mária szombatja

17:00: Görögkatolikus mise (liturgia)Szent István Templom

18:00: Ismeretlen jótevőkértSzent István Templom

November 9. Vasárnap: Évközi 32. vasárnap, A Lateráni Bazilika felszentelése

09:00: Noé Bárkája Zenekar

+Mária és István szüleiért, gyermekeiért és + Barnabás édesapáért

Szent István Templom

11:00: Markgruber Béla halálának első évfordulójára és barátja Lyahov Miklós lelki üdvéértSzent László Pl. Templom

17:15: Rózsafüzér imádság Szent István Templom

18:00: +Dr Kovács Lászlóért és élő és + családtagokért

Szent István Templom

Az imaapostolság szándékai november hónapra:

Általános: (Magányos emberek) Hogy azok a személyek, akik a magánytól szenvednek, megtapasztalják Isten közelségét és a testvérek támogatását.

Missziós: (Kispapok és szerzetesek nevelői) Hogy a fiatal szeminaristáknak, férfi és női szerzeteseknek legyenek bölcs és jól felkészült nevelőik.

Miserend változás!

A Szent István Templomban az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek.

A Szent László Templomban a péntek reggeli szentmisék időpontja visszakerült 8 órára.

A novemberi Adoremus megérkezett. Átvehető az irodában vagy a sekrestyében.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit, melyre minden testvérünket szeretettel várják.

2. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: november 11, kedd, 20:30.

3. Beszélgetés a hitről címmel ministráns foglalkozás lesz 2014. november 3-án 16 – 17 óra között a hittan teremben.

4. A KÉSZ 2014. november 4-én Nemzeti Gyásznapunkon 19 órától megemlékezést tart a Szent István téren lévő kopjafánál.

5. A Szent László Király cserkészcsapat november 9-én a 9-es mise után sütivásárt tart. A befolyt összegből a padjaikat szeretnék lecserélni.

6. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Százhalombattai Csoportjának alapító elnökét Magyar Jánost az országos elnökség Csanád Béla Díjjal tüntette ki. Ebből az alkalomból november 15-én szombaton a 18.00 órai szentmise után a Szent István templom Közösségi termében a KÉSZ Százhalombattai Csoportjának történetéről megemlékező beszélgetést tartunk, amelyre meghívjuk a csoport minden régi és jelenlegi tagját házastársával együtt. Szeretettel hívjuk és várjuk tagjainkat!

7. Hétfő-pénteki napokon előre láthatólag hosszútávon ingyenes egy tál meleg ételosztás lesz a Szent István Templomunk oldalajtajánál kb. 14-15 óra között, azon rászorult százhalombattaiaknak, akik más, szociális rászorultság miatt, ehhez hasonló támogatásban nem részesülnek. Akik ezt a szolgáltatást igénybe szeretnék venni, illetve mások részére kívánják elvinni, egy kb. fél és egy liter, meleg étel befogadására alkalmas, zárható, tiszta edénnyel jöjjenek, illetve küldjék el azt a személyt, aki nekik el tudja vinni. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy ebben az igény felmérésben, szervezésben segítsenek! Az ételt ideszállító, illetve főző cég 2-300 ételadaggal számol. Az ételosztás finanszírozását a Magyar Állam végzi. Kérem továbbá, hogy aki szeretne segíteni ebben a karitatív munkában, jelentkezzen az irodában mielőbb! (illessy.matyas.atya@gmail.com, telefonon 06-30-991-9991, krisznegro@gmail.com telefonon: 06-30-491-55-02)

8. A Szent László Templom és a szomszéd ház, Patóék volt háza közötti kerítést vagy újjáépíteni, vagy felújítani szeretné még idén az Egyházközségünk. Ehhez várjuk a hívek adományát.

9. Kérjük azon egyházközségi tagjainkat, akik még nem rendezték 2014 évi egyházadójukat, irodaidőben, vagy szentmisék előtt vagy után rendezni szíveskedjenek.

10. November 1-től Gedő Attila Ercsi plébánost Tatabányára helyezte püspök atya. Helyére Kallós Péter atyát nevezte ki.

HITOKTATÓK HIRDETÉSEI:

· Ezentúl, ha bármilyen kérdésük, kérésük van a hitoktatással, programokkal kapcsolatban, az alábbi új e-mail címen érhetnek el bennünket: batta.hittan@gmail.com

· Kupakgyűjtés a hittanosok javára! Két gyűjtőt is kihelyeztünk, a Szent István templomban. Az egyik a főbejáratnál található, a másik az udvaron. A kupakokat beváltjuk, és a befolyó összegből finanszírozzuk az elkövetkezendő gyereknapok költségeit! Köszönjük a támogatást!

· Szeretettel várunk minden gyermeket, 2014. november 8-án /9:00-15:00/, a Szent István templom közösségi termében tartandó gyermeknapra. Belépés díjtalan! Üdítőt és rágcsálnivalót szívesen fogadunk! A részvételért 2 pont jár a hittanversenyen! Napunk témája: A MUSTÁRMAG CSODÁJA– Minden kicsi jótett számít!

Programunk: tábortánc, játék, kézműveskedés, csocsóbajnokság, ebéd…

Versenyek: Lányoknak: süteménysütő verseny (otthon kell elkészíteni)

Fiúknak: barkácsverseny – mustárfa készítés (otthon kell elkészíteni)

EGYHÁZMEGYEI HIRDETÉSEK:

  • Családjaink a magyar Szent Család oltalmában ünnepség november 8-án 10 órakor kezdődik szentmisével a székesfehérvári Székesegyházban.

EGYÉB HIRDETÉSEK:

1. A Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimná-zium felvételt hirdet a 2015-16-os tanévre. Bővebb információ: www.szentbenedekiskola.hu

2. A Ferences Rend Szentföldi Zarándoklatot szervez dec. 1-7-ig, melynek teljes költsége 800 euró. Bővebb információ az irodában vagy a www.szentfold.com oldalon.

3. A kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a Faludi Ferenc Akadémia dokufilmklubját az Uránia Nemzeti Filmszínházban (Bp. Rákóczi út 21.) A programról bővebb felvilágosítás: www.faludiakademia.hu

4. Pár- és családterápia pszichológiai és életvezetési tanácsadás: Bogdán Bence, tel: 06-30-6535405, e-mail: bobek303@gmail.com

5. A Szeretetláng egy világszerte elterjedt lelkiség, mely Kindelmann Károlyné Erzsébet hatgyermekes magyar édesanya 1961 és 1983 között az Úr Jézustól és Szűz Máriától kapott magánkinyilatkoztatásai és az ezeket magában foglaló Szeretetláng Lelki Napló nyomán jött létre. A Szeretetláng Mozgalom elérhetőségei: 1029 Budapest, Álmos vezér utca 22., honlap: www.szeretetlang.hu, e-mail: kindelgyozo@gmail.com.

SZENT ISTVÁN KÓRUS HIRDETÉSEI:

· Kedves Hívek! A tíz éves fennállását ünneplő Szent István Kórus hívja a tagjai közé az énekelni szerető családokat, fiatalokat! Egyéb információ a kihelyezett szórólapokon. Próba: minden héten szerdán 18:00-20:00, helyszín: Szent István Templom közösségi terem. Karnagy: Strauszné Könözsi Vera, tel.: 70/9412-442, e-mail: veronika.konozsi@gmail.com, internet: www.szentistvankorus.hu

A vegyes kar a próbanapokon egész évben várja a jelentkezőket!

· Kedves Hittanosok! A december 5-i Házimuzsika Adventkor koncert alkalmából szervezett gyermekkórus első próbája október 29-én szerdán 17:00-18:00 óra között lesz a Szent István Templom közösségi termében. Szeretettel várunk mindenkit! Információ: Strauszné Könözsi Vera 70/9412-442

· Hittanosok figyelem! A hittanverseny keretén belül zsoltáréneklési versenyt hirdetünk a számotokra Szólalj meg zsoltár! címmel. Érdeklődjetek és jelentkezzetek a hitoktatóitoknál és nyerjetek karácsonyi ajándékcsomagot, valamint ingyenes részvételt a nyári hittantáborba!