Április 13. hétfő: Köznap19:00: +Nimród gyermekért Szent István Templom
Április 14. kedd: Köznap08:00: Szent László Pl. Templom

19:00: Szent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom

Április 15. szerda: Köznap19:00: Szent István Templom
Április 16. csütörtök: Soubirous szent Mária Bernadett szűz08:00 – 18:00: Szentségimádás Szent István Templom

19:00: Élő és +Családtagokért Szent István Templom

Április 17. péntek: Köznap08:00: Szent László Pl. Templom

19:00: Élő Erzsébetért, gyermekeiért és unokáiért Sz István T.

Április 18. szombat: Köznap08:00:

16:30: Görög katolikus liturgia Szent István Templom

19:00: Szent István Templom

Április 19. Vasárnap: Húsvét 3. vasárnapja09:00: Szent István Scola, Orgonás

+Bánkuti Gyuláért és élő családtagokért Szent István Templom

11:00: +Becsvárdi Sándor halálának évfordulójára

Szent László Pl. Templom

12:00: Balla Zalán és Fuszkó-Horváth Izabella keresztelője

Szent László Pl. Templom

19:00: +Nagypataki Gáborért Szent István Templom

Imaapostolság szándékai április hónapra:

Egyetemes: Hogy az emberek megtanulják tisztelni és megőrizni a teremtést mint Isten ajándékát.

Evangelizációs: Hogy az üldözött keresztények érezzék a feltámadt Úr megerősítő jelenlétét és az egész Egyház szolidaritását.

Ferenc pápa kihirdette az irgalmasság rendkívüli szentévét

Ferenc pápa 2015. április 11-én, szombaton, húsvét 2. vasárnapjának, vagyis az isteni irgalmasság vasárnapjának előestéjén, a Szent Péter-bazilika átriumában tartott vesperás keretében adta át az irgalmasság rendkívüli szentévét meghirdető bullát.

A Szent Kapu előtt egy apostoli protonotárius felolvasott néhány jelentősebb részletet a Misericordiae vultus (Az irgalmasság arca) kezdetű bullából, este pedig Ferenc pápa vezette az isteni irgalmasság vasárnapjának első vesperását. Ennek során átadta a világegyház hat képviselőjének a dokumentum egy-egy példányát.

Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában március 13-án tartott nagyböjti bűnbánati szertartás során mondott homíliájában hirdette meg az irgalmasság rendkívüli szentévét, mely ez év december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén veszi kezdetét a Szent Péter-bazilika szent kapujának megnyitásával, és 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul.

A Szentatya prédikációját megtalálják a www.magyarkurir.hu oldalon.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Hétfőnként 19 órától felnőtt hittant tartok, melyre várom a házasságra készülőket, illetve azokat a felnőtteket, akik nincsenek megkeresztelve, megbérmálva.

2. A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit, melyre minden testvérünket szeretettel várják.

3. Jegyesoktatást keddenként 19-20 között tartok a közösségi teremben.

4. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: 2015. április 14, kedd, 20:30.

5. Csütörtökönként 8 – 18 óráig szentségimádást tartunk a Szent István Templomban.

6. 2015. szeptember 20-án vasárnap 16 órától Egyházközségünkben Spányi Antal megyéspüspök úr kiszolgáltatja a bérmálás szentségét. Bérmálásra felkészítő foglalkozást két csoportban tartok. Ifjúsági csoport (13 – 20 éves kor között) foglalkozásait szombatonként 16:00 – 17:30 között, felnőtt csoportét (20 éves kor felett) hétfőnként 19 órától tartom. Mindkét foglalkozás a Szent István Templom közösségi termében lesz.

Kedves Hívek!

· Egyházmegyei ministráns találkozó 2015. ápr. 18-án lesz Székesfehérváron 9:30-tól a Prohászka Emléktemplomban, melyen Egyházközségünk ministránsaival szeretnénk részt venni. Kérem az érdeklődőket jelentkezzenek Német Andrásnál a 06-20-915-5280-as telefonszámon.

· Légy erős és bátor címmel katolikus karizmatikus regionálus találkozó lesz Törökbálinton 2015. május 1-én. Bővebb információ a plakáton.

· Országos Mindszenty-zarándoklat lesz május 2-án Esztergomban. A zarándoklat 10:30-kor kezdődik ünnepi szentmisével. Szentbeszédet mond dr. Ternyák Csaba egri érsek úr.

· 2015. május 10-én 17 órakor Bogner Mária Margit vizitációs nővér halálának évfordulója alkalmából és boldoggá avatásáért emlékmisét mutat be Érd-Óváros plébániatemplomában Spányi Antal megyéspüspök úr.

· Összefogás Kárpátaljáért! Több százhalombattai civil szervezet, a Református Egyház és a Római Katolikus Egyházközségünk tartós élelmiszert és pénzadományt gyűjt kárpátaljai ingyenkonyhák és rászoruló családok számára. Adományaikat leadhatják az irodában is. További információ a kihelyezett plakáton.

· Százhalombattai civil szervezetek összefogásával gyűjtés indult Socó Ádámért. Támogatásukat a Szent István és a Szent László Templomba kihelyezett adománygyűjtő dobozokba helyezheti el.

· Ajánlom a kedves Testvérek figyelmébe a Magyar Kurír Katolikus Hírportált. Elérhető: www.magyarkurir.hu

  • 2014. november 30-án kezdődött és 2016. február 2-ig tart a megszentelt élet éve. A programokról bővebb információ: www.szerzetese.hu honlapon található.

HITOKTATÓK HIRDETÉSEI:

· Kérjük, hogy a templomban található gyereksarokban hagyjanak rendet maguk után, különben nem tudjuk tovább fenntartani!

· Fiatal hittanosaink vasárnaponként vagy szombatonként kosárlabda-foci játékot szeretnének tartani minden hónapban kétszer. Szeretettel várunk minden sportos gyereket 7-16 év között. Jelentkezni lehet: urbpisti@freemail.hu, vagy személyesen Leveles Péternél, Bukovinszki Rékánál, Lajos Zsuzsannánál, Straussz Kálmánnál vagy Urbán Istvánnál

· Kupakgyűjtés a hittanosok javára! Két gyűjtőt is kihelyeztünk, a Szent István templomban. Az egyik a főbejáratnál található, a másik az udvaron. A kupakokat beváltjuk, és a befolyó összegből finanszírozzuk az elkövetkezendő gyereknapok költségeit! Köszönjük a támogatást!

· Hitoktatással, programokkal kapcsolatos kérdéseikkel, az alábbi e-mail címen érhetik el a hitoktatókat: batta.hittan@gmail.com

· Szeretettel hívjuk és várjuk a gyermeket a következő programokra!

· 1. Elutazós hittantábor: 2015. 06. 22-25.

Ára: kb. 10000 Ft, Úticél: Pilismarót

· 3. Napközis hittantábor: 2015. 07. 06-10., Ára: kb. 7000

SZENT ISTVÁN KÓRUS HIRDETÉSEI:

1. Rendelje meg a Bio-Drog-Berta Kft. (www.bioberta.hu) termékeit! Megrendelés és a termékek átvétele Százhalombattán történik. A megrendelőlap letölthető a honlapról, de megtalálható a Szent István Templomba is. Bővebb információ: www.battaplebania.hu, Strauszné Könözsi Vera: +36 70/9412-442.

2. Hittanosok figyelem! Szólalj meg zsoltár!

2015-ben is folytatódik a hittanosok zsoltáréneklési versenye a Szent István Templomban. A következő időpontok: ápr. 19. máj. 24.

3. Kedves Hívek! Hálásan köszönjük mindazoknak, akik részt vettek a Nagyhét zenei szolgálatában, a Passiók megszólaltatásában és a próbákon. Köszönjük, hogy az előadásukban elhangozhattak a templomban zsoltárok, latin nyelvű szekvenciák, himnuszok, a XVI-XVIII. században keletkezett népénekek. Strauszné Könözsi Vera, Szamosvölgyi Máté

Résztvevők:dr. Fehér Judit, Gátai Tamás, Hoppál Marianna, Kanicsár Jánosné, Kiss Magdolna, Koller István, Kovács Béla, Lajos Csilla, Lengyák Brigitta, Matkóné Bonta Ilona, Matkó Rita, Merétei Tamásné, Mikulásik Gábor, Mikulásik Judit, Németh István, Nyers Éva, Pintér Renáta, Rucska Tímea, Strausz Kálmán, ifj.Strausz Kálmán, Szépfalvi Attila, dr. Tóth Béla, Wéber Tamás