Február 16. hétfő: Köznap

18:00: +Figura Károlyért, feleségéért és +családtagokért

Szent István Templom

Február 17. kedd: A Szervita rend hét szent alapítója

08:00: Szent László Pl. Templom

18:00: Szent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom

Február 18. szerda: Hamvazószerda (szigorú böjt)

08:00: Szent László Pl. Templom

18:00: Élő Krisztináért és gyermekeiért Szent István Templom

Február 19. csütörtök: Köznap

18:00: Élő Édesanyáért Szent István Templom

Február 20. péntek: Köznap

07:30: Keresztút Szent László Pl. Templom

08:00: Szent László Pl. Templom

13:00: Fejős Fábián Márk temetése

17:30: Keresztút Szent István Templom

18:00: +Szemző Judit középiskolai osztálytárs lelki üdvéért

Szent István Templom

Február 21. szombat:

08:00: Szent István Templom

16:30: Görögkatolikus mise (liturgia)Szent István Templom

18:00: Szent István Templom

Február 22. Vasárnap: Nagyböjt I. vasárnapja,

Gyűjtés a katolikus iskolák javára

09:00: Noé Bárkája Zenekar

Élő Lászlóért és +Dédszülőkért Szent István Templom

10:00: Manyák Olívia keresztelője Szent István Templom

11:00: +Ruzsenszki István és Tóth M Márton lelki üdvéért

Szent László Pl Templom

18:00: +Szemlér Ferencért és + Hozzátartozóiért

Szent István Templom

 

Imaapostolság szándékai február hónapra:

Egyetemes: Hogy a börtönök lakóinak, különösen is a fiataloknak, legyen lehetőségük az emberhez méltó élet újraépítésére.

Evangelizációs: Hogy az elváltak befogadásra és támogatásra találjanak a keresztény közösségben.

 

Betegek világnapja

Szentatyánk II. János Pál pápa 1992-ben elrendelte, hogy február 11-e legyen a Betegek Világnapja. Az ellene elkövetett merényletet követően egyre inkább megtapasztalta a betegség keresztjét, s különös együttérzéssel fordul a betegekhez.

A mai szentmisék keretében fel lehet venni a Betegek Szentségét, akik a kegyelem állapotában vannak (nincs súlyos, halálos bűnük, megbérmáltak, akik súlyos betegséggel küzdenek, illetve idősebbek). A szentséget egy évben egyszer lehet felvenni, a betegség rosszabbra fordulása esetén többször. Akik felveszi a szentséget, azok nevét felírjuk, mert erről plébániai anyakönyvi nyilvántartást kell vezetni. Pénteken, szombaton, vasárnap a misék előtt fél órával lesz gyónási alkalom.

A Nagyböjt

A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket, akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak. – A nagyböjti idő hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a szentmise megkezdéséig tart. Nagyböjt kezdetétől a húsvéti virrasztásig nem mondunk Alleluját (ESZ 27,28).

 

Emlékezzünk Bakody Ernő Atyára, aki ma 60 éve súlyos beteg lett, ágynak esett. Miután orvost sehonnan nem tudtak hozzá hívni, 48 évesen 1945. február 19-én visszaadta lelkét teremtőjének.

 

Kedves Hívek!

· Nagyböjt péntekein a szentmisék előtt keresztutat tartunk. A Szent László Templomban 7:30-tól, a Szent István Templomban 17:30-tól.

· 2015. szeptember 20-án vasárnap 16 órától Egyházközségünkben Spányi Antal megyéspüspök úr kiszolgáltatja a bérmálás szentségét. Akik szeretnék felvenni, még ezen a héten jelentkezhetnek az irodában. A bérmálás szentségének felvételéhez külön felkészítő foglalkozásra kell járni.

· A Prohászka Imaszövetség tagjait kérjük jelentkezzenek az irodában.

Rózsafűzértársulat jelenlegi tagságát ismerem. Akiknek tudomásuk van a Rózsafűzértársulat volt tagjairól, kérem jelentkezzenek az irodában. Mind a Prohászka Imaszövetség, mind a Rózsafűzértársulat volt és jelenlegi tagságáról szeretnénk nyilvántartást vezetni.

· Azok a jegyespárok, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni, kérem jelentkezzenek az irodában.

· Ajánlom a kedves Testvérek figyelmébe a Magyar Kurír Katolikus Hírportált. Elérhető: www.magyarkurir.hu

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Hétfőnként 19 órától felnőtt hittant tartok, melyre várom a házasságra készülőket, illetve azokat a felnőtteket, akik nincsenek megkeresztelve, megbérmálva.

2. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: 2015. február 17, kedd, 20:30.

3. Ministráns foglalkozást tartunk 2015. február23-án hétfőn 16:30-17:30-ig.

4. A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit, melyre minden testvérünket szeretettel várják.

5. Februártól szombatonként 8 órakor is lesz szentmise a Szent István Templomban.

6. 2014. november 30-án kezdődött és 2016. február 2-ig tart a megszentelt élet éve. A programokról bővebb információ: www.szerzetese.hu honlapon található.

 

HITOKTATÓK HIRDETÉSEI:

· Kupakgyűjtés a hittanosok javára! Két gyűjtőt is kihelyeztünk, a Szent István templomban. Az egyik a főbejáratnál található, a másik az udvaron. A kupakokat beváltjuk, és a befolyó összegből finanszírozzuk az elkövetkezendő gyereknapok költségeit! Köszönjük a támogatást!

· Hitoktatással, programokkal kapcsolatos kérdéseikkel, az alábbi e-mail címen érhetik el a hitoktatókat: batta.hittan@gmail.com

 

SZENT ISTVÁN KÓRUS HIRDETÉSEI:

1. A Szent István Kórus szerdánként 18:00-20:00 óra között szeretettel várja a kórustagokat és az érdeklődőket. Helyszín: közösségi terem.

2. Rendelje meg a Bio-Drog-Berta Kft. (www.bioberta.hu) termékeit! Megrendelés és a termékek átvétele Százhalombattán történik. A termékek minőségét, szállítását a Bio-Drog-Berta Kft. garantálja. A bővebb információk tartalmazzák, a megrendelés, a szállítása, a csomagátvétel feltételeit, a termékkatalógust, az esetleges reklamáció és a fizetés részleteit. A megrendelőlap letölthető a honlapról, de megtalálható a Szent István Templomba is. Bővebb információ: www.battaplebania.hu, Strauszné Könözsi Vera: +36 70/9412-442.

3. Hittanosok figyelem! Szólalj meg zsoltár!

2015-ben is folytatódik a hittanosok zsoltáréneklési versenye a Szent István Templomban. A következő időpontok: febr. 15., márc. 15., ápr. 19. máj. 24.