Február 9. hétfő: Köznap

18:00: +Édesanyáért és Édesapáért Szent István Templom

Február 10. kedd: Szent Skolasztika szűz

08:00: Szent László Pl. Templom

18:00: Szent István Templom

Február 11. szerda: A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária

18:00: Szent István Templom

Február 12. csütörtök: Köznap

18:00: Szent István Templom

Február 13. péntek: Köznap

08:00: Szent László Pl. Templom

18:00: Szent István Templom

Február 14. szombat: Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa társvédőszentjei

08:00: Szent István Templom

16:30: Görögkatolikus mise (liturgia)Szent István Templom

18:00: Szent István Templom

Február 15. Vasárnap: Évközi 6. vasárnap

09:00: Scola, Orgonás

+id Lenkei Ernőnéért a mezőtúri nagymamáért

Szent István Templom

11:00: Szent László Pl Templom

18:00: Szent István Templom

Imaapostolság szándékai február hónapra:

Egyetemes: Hogy a börtönök lakóinak, különösen is a fiataloknak, legyen lehetőségük az emberhez méltó élet újraépítésére.

Evangelizációs: Hogy az elváltak befogadásra és támogatásra találjanak a keresztény közösségben.

Betegek világnapja

Szentatyánk II. János Pál pápa 1992-ben elrendelte, hogy február 11-e legyen a Betegek Világnapja. Az ellene elkövetett merényletet követően egyre inkább megtapasztalta a betegség keresztjét, s különös együttérzéssel fordul a betegekhez.

Jövő vasárnap illetve már a szombati előesti szentmisén a szentmisék keretében fel lehet venni a Betegek Szentségét, akik a kegyelem állapotában vannak (nincs súlyos, halálos bűnük, megbérmáltak, akik súlyos betegséggel küzdenek, illetve idősebbek). A szentséget egy évben egyszer lehet felvenni, a betegség rosszabbra fordulása esetén többször. Akik felveszi a szentséget, azok nevét felírjuk, mert erről plébániai anyakönyvi nyilvántartást kell vezetni. Pénteken, szombaton, vasárnap a misék előtt fél órával lesz gyónási alkalom.

Házasság világnapja: február 13.

Az 1980-as években indult útjára Amerikából „Hiszünk a Házasságban!” címmel egy mozgalom, házaspárok kezdeményezésére, mely végül a „Házasság Világnapja” elnevezést nyerte. A Házasság Világnapját február második vasárnapján ünneplik immár világszerte. Célja a házasság népszerűsítése, annak bemutatása, hogy igenis léteznek még jó, tartós és boldog házasságok, és az egészséges társadalom alapja a jó házasságon nyugvó egészséges család.

A Házasság Világnapjának szimbóluma egy férfit és nőt jelképező, gyertyára emlékeztető forma, mely azt fejezi ki, hogy a házastársi szeretet fényt áraszt a világra. Jelmondata: „Szeressétek egymást!”- a házastársunk melletti döntést és folyamatos kihívást jelent a szeretet mindennapi gyakorlására.

Ismert, hogy hazánkban éppúgy, mint Európában csökken a házasságkötések száma, és egyre kevesebb gyermek születik. A nagycsaládosok célja megmutatni a társadalomnak, hogy nagycsaládban élni jó, több gyermek felnevelése nemcsak áldozat, hanem öröm, és a társadalom, nemzet megújulásának feltétele.

A Házasság Világnapja immár 3 évtizede terjed a világon, február második vasárnapján ünnepeljük. Célja a házasság népszerűsítése, ugyanis az egészséges társadalom alapja a jó házasságon nyugvó egészséges család.

Kedves Hívek!

· 2015. szeptember 20-án vasárnap 16 órától Egyházközségünkben Spányi Antal megyéspüspök úr kiszolgáltatja a bérmálás szentségét. Akik szeretnék felvenni, még ezen a héten jelentkezhetnek az irodában. A bérmálás szentségének felvételéhez külön felkészítő foglalkozásra kell járni.

· A Prohászka Imaszövetség tagjait kérjük jelentkezzenek az irodában.

Rózsafűzértársulat jelenlegi tagságát ismerem. Akiknek tudomásuk van a Rózsafűzértársulat volt tagjairól, kérem jelentkezzenek az irodában. Mind a Prohászka Imaszövetség, mind a Rózsafűzértársulat volt és jelenlegi tagságáról szeretnénk nyilvántartást vezetni.

· Azok a jegyespárok, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni, kérem jelentkezzenek az irodában.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Hétfőnként 19 órától felnőtt hittant tartok, melyre várom a házasságra készülőket, illetve azokat a felnőtteket, akik nincsenek megkeresztelve, megbérmálva.

2. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: 2015. február 17, kedd, 20:30.

3. Ministráns foglalkozást tartunk 2015. február 9-én hétfőn 16:30-17:30-ig.

4. A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit, melyre minden testvérünket szeretettel várják.

5. Februártól szombatonként 8 órakor is lesz szentmise a Szent István Templomban.

6. 2014. november 30-án kezdődött és 2016. február 2-ig tart a megszentelt élet éve. A programokról bővebb információ: www.szerzetese.hu honlapon található.

HITOKTATÓK HIRDETÉSEI:

· Kupakgyűjtés a hittanosok javára! Két gyűjtőt is kihelyeztünk, a Szent István templomban. Az egyik a főbejáratnál található, a másik az udvaron. A kupakokat beváltjuk, és a befolyó összegből finanszírozzuk az elkövetkezendő gyereknapok költségeit! Köszönjük a támogatást!

· Hitoktatással, programokkal kapcsolatos kérdéseikkel, az alábbi e-mail címen érhetik el a hitoktatókat: batta.hittan@gmail.com

SZENT ISTVÁN KÓRUS HIRDETÉSEI:

1. A Szent István Kórus szerdánként 18:00-20:00 óra között szeretettel várja a kórustagokat és az érdeklődőket. Helyszín: közösségi terem.

2. Rendelje meg a Bio-Drog-Berta Kft. (www.bioberta.hu) termékeit! Megrendelés és a termékek átvétele Százhalombattán történik. A termékek minőségét, szállítását a Bio-Drog-Berta Kft. garantálja. A bővebb információk tartalmazzák, a megrendelés, a szállítása, a csomagátvétel feltételeit, a termékkatalógust, az esetleges reklamáció és a fizetés részleteit. A megrendelőlap letölthető a honlapról, de megtalálható a Szent István Templomba is. Bővebb információ: www.battaplebania.hu, Strauszné Könözsi Vera: +36 70/9412-442.

3. Hittanosok figyelem! Szólalj meg zsoltár!

2015-ben is folytatódik a hittanosok zsoltáréneklési versenye a Szent István Templomban. A következő időpontok: febr. 15., márc. 15., ápr. 19. máj. 24.

Felhívás!

Február hónap minden napján legalább 1 tized Rózsafüzért imádkozzunk az Ukrajna és Közel és a világ békéért. Imádság kezdő napja február 11 Lourdes-i Szűzanya napja, délután 5-6-ig Rozsfüzér és Szentségimádás.

Törekedjünk a pénteki bűnbánati napot betartani!

Szentségimádás az ukrajnai helyzet békés megoldásáért

A munkácsi székesegyház Szent József kápolnájában február 20-án, csütörtökön egész napos szentségimádás lesz az ukrajnai helyzet békés megoldásáért.

„Kárpátalja unikum ezekben a napokban, gyönyörű példát ad a békéről” – interjú Majnek Antal munkácsi püspökkel

Az utóbbi napokban a világsajtó első helyen foglalkozik Ukrajnával, az országban folyó véres összetűzések kapcsán. Február 21-én, pénteken, a rendkívüli konzisztóriumon Ferenc pápa a napközi imaóra elimádkozása után rögtönzött szavakkal üdvözölte az ukrán bíborosokat, a szerda délelőtti általános kihallgatás után is felhívást intézett az ország békéjéért. Számos katolikus és más keresztény vezető emelte fel szavát a vérontás azonnali beszüntetéséért.

Megkértük Majnek Antal munkácsi püspököt, hogy számoljon be arról, hogyan élik meg hívei ezeket a testvérgyilkos napokat?

A főpásztor többek között elmondja: hiányzik Jézus minden bajt elsöprő ereje, amely a rosszat jóval győzi le, hiányzik az evangélium ereje: az erőszakmentesség.
Majnek püspök szerint a véres eseményeket a szociális nehézségek, elsősorban a korrupció robbantották ki.

Nincs jelenleg olyan karizmatikus személyiség Ukrajnában, aki az elnyomottak oldalára állna. Az elnyomottak közé tartoznak nem csak a szegény rétegek, hanem a középosztály, a vállalkozók is, valamint az a sok-sok vándormunkás, aki külföldön rabszolgaként keresi meg kenyerét. Az országba érkező dollár- és eurómilliók továbbra is a hatalmasok kezében összpontosulnak.

A francia forradalom óta minden forradalmár hangoztatja: “szabadság, egyenlőség, testvériség”. A szabadságról itt is sok szó esik, a testvériségnek nyoma sincs, az egyenlőségről pedig soha nem beszélnek, holott ennek gyökerei az Ószövetségbe nyúlnak. A Mózesi Törvénynek megfelelően minden 50., jubileumi évben elengedték az adósságokat és újraosztották a földeket, a vagyonokat.

Az ukrajnai katolikus püspökök böjtre és imára buzdítják híveiket ezekben a nehéz órákban.
Kárpátalja azonban példát jelenthet az egész ország számára: egységesen ellenállnak minden rendbontásnak és nem engedik be a térségbe azokat, akik ezt az egységet meg akarják zavarni. A vezetés rögtön a nép mellé állt és minden társadalmi réteg gyönyörű tanúságot ad a békéről.