Január 19. hétfő: Köznap

18:00: Szent István Templom

19:00: Református Templom, Kovács István (gkat)

Január 20. kedd: Szent Fábián pápa és vértanú, Szent Sebestyén vértanú, Boldog Özséb áldozópap

08:00: Szent László Pl. Templom

13:00: Kozel Jánosné temetése

18:00: Szent István Templom

19:00: Római Katolikus Templom, Sárosi Mária (ref)

20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom

Január 21. szerda: Szent Ágnes szűz és vértanú

18:00: Szent István Templom

19:00: Református Templom, Illéssy Mátyás (rk)

Január 22. csütörtök: Boldog Batthyányi-Strattmann László, Szent Vince diakónus és vértanú

18:00: Szent István Templom

19:00:Római Katolikus Templom, Sárosi Gábor (ref)

Január 23. péntek: Köznap

08:00: Szent László Pl. Templom

18:00: Szent István Templom

19:00: Református Templom, Illéssy Mátyás (rk)

Január 24. szombat: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító

16:30: Görögkatolikus mise (liturgia)Szent István Templom

18:00: A Papp és Szabó család +tagjaiértSzent István Templom

19:00: Római Katolikus Templom, Labossa Péter (ev)

Január 25. Vasárnap: Évközi 3. vasárnap

09:00: Noé Bárkája Zenekar

Szent István Templom

10:00: Lévai Sára keresztelője

11:00: Szent László Templom

18:00: Szent István Templom

Imaapostolság szándékai január hónapra:

Általános: Hogy a különböző vallási hagyományokhoz tartozók és minden jóakaratú ember együttműködjön a béke előmozdításában.

Evangelizációs: Hogy ebben az esztendőben, melyet a megszentelt életnek szentelünk, a szerzetesek és a szerzetesnők újra felfedezzék a Krisztus-követés örömét és buzgón vegyenek részt a szegények szolgálatában.

Ökumenikus imahét alkalmai és igehirdetői

2015. január 19-24:

Hétfő Református. templom Kovács István (gkat)

Kedd Római katolikus. templom Sárosi Mária (ref)

Szerda Református. templom Illéssy Mátyás (rk)

Csütörtök Római katolikus. templom Sárosi Gábor (ref)

Péntek Református templom Illéssy Mátyás (rk)

Szombat Római katolikus templom Labossa Péter (ev)

Az este 7 órakor kezdődő alkalmakra mindenkit szeretettel várunk.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

A krisztushívők egységéért végzett ökumenikus imahét 2015. január 18-tól 25-ig tart. A 2015-ös imahét igéje: „Jézus így szólt hozzá: Adj innom!” (Jn 4,7). A https://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=2144 oldalról letölthető az imahét hivatalos füzete.

Az imanyolcad országos megnyitó isten-tiszteletére január 18-án, vasárnap 19.00 órakor kerül sor Budapesten, a Szent István-bazilikában. Szent beszédet mond Erdő Péter bíboros és igét hirdet Steinbach József református püspök, a MEÖT Elnöke. Az ökumenikus istentiszteleten a MEÖT tagegyházak vezetői szolgálnak a liturgiában.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: 2015. január 20, kedd, 20:30.

2. A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit, melyre minden testvérünket szeretettel várják.

3. Ministráns foglalkozást tartunk 2015. január 26-án hétfőn 16:30-17:30-ig.

4. Februártól szombatonként 8 órakor is lesz szentmise a Szent István Templomban.

HITOKTATÓK HIRDETÉSEI:

· Kupakgyűjtés a hittanosok javára! Két gyűjtőt is kihelyeztünk, a Szent István templomban. Az egyik a főbejáratnál található, a másik az udvaron. A kupakokat beváltjuk, és a befolyó összegből finanszírozzuk az elkövetkezendő gyereknapok költségeit! Köszönjük a támogatást!

· Hitoktatással, programokkal kapcsolatos kérdéseikkel, az alábbi e-mail címen érhetik el a hitoktatókat: batta.hittan@gmail.com

SZENT ISTVÁN KÓRUS HIRDETÉSEI:

1. A kórus első kóruspróbája 2015. jan. 28. szerda 18:00-20:00 óra. Helyszín: közösségi terem. Szeretettel várjuk a kórustagokat és az érdeklődőket.

2. Rendelje meg a Bio-Drog-Berta Kft. (www.bioberta.hu) termékeit! Megrendelés és a termékek átvétele Százhalombattán történik. A termékek minőségét, szállítását a Bio-Drog-Berta Kft. garantálja. A bővebb információk tartalmazzák, a megrendelés, a szállítása, a csomagátvétel feltételeit, a termékkatalógust, az esetleges reklamáció és a fizetés részleteit. A megrendelőlap letölthető a honlapról, de megtalálható a Szent István Templomba is. Bővebb információ: www.battaplebania.hu, Strauszné Könözsi Vera: +36 70/9412-442.

3. Hittanosok figyelem! Szólalj meg zsoltár!

2015-ben is folytatódik a hittanosok zsoltáréneklési versenye a Szent István Templomban. A következő időpontok: febr. 15., márc. 15., ápr. 19. máj. 24.

Szeretettel várjuk a hittanosokat.

A MEÖT és az MKPK nyilatkozata a 2015. január 7-8-i párizsi terrorcselekményekkel kapcsolatban

2015. január 16., péntek 13:11

Az alábbiakban közöljük a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatát a 2015. január 7-8-i párizsi terrorcselekményekkel kapcsolatban.

Megrendülten és szomorúan értesültünk a Párizsban január 7-8-án elkövetett terrorcselekményekről. Együttérzésünket fejezzük ki az áldozatok hozzátartozóinak, a franciaországi egyházaknak, vallási közösségeknek és a francia népnek.

A leghatározottabban elítéljük a Charlie Hebdo hetilap szerkesztősége elleni véres önbíráskodást. Ugyanakkor a mások vallási, nemzeti vagy kulturális érzékenységének szándékos provokálását és a közösségek elleni gyűlöletkeltést éppúgy elfogadhatatlannak tartjuk, mint a párizsi események kapcsán az ellentétek szítását a különböző közösségek között. A különböző szabadságjogoknak együtt kell érvényesülniük, ezért a lelkiismereti és vallásszabadságot nem lehet háttérbe szorítani a szólás- és sajtószabadság nevében. A január 18-án kezdődő ökumenikus imahét alkalmával az egyházak közösségében a franciaországi terrorcselekmények áldozatai mellett mindazokért is könyörgünk majd, akik a világ számos részén szélsőséges vallási fanatikusok, különböző ideológiák terrorja alatt, vagy akár a gazdasági kiszolgáltatottság következményeként szenvednek. Az Európai Ökumenikus Charta szellemében szólunk a vallási és politikai vezetőkhöz, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek meg kontinensünk és a világ békéjéért, amelyhez mi is hozzá kívánunk járulni.

„Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére.” (Róm 15,7)

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia