Január 26. hétfő: Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök

18:00: Szent István Templom

Január 27. kedd: Merici Szent Angéla szűz

13:00: Szendi-Horváth Gézáné temetése

14:00: gyászmise Szent László Pl. Templom

15:00: Kellner Mihály temetése

18:00: +Szakács Ferenc lelki üdvéért Szent István Templom

Január 28. szerda: Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító

18:00: Szent István Templom

Január 29. csütörtök: Köznap

18:00: Szent István Templom

Január 30. péntek: Köznap

08:00: Szent László Pl. Templom

18:00: +Sinkó Ferencért Szent István Templom

Január 31. szombat: Bosco Szent János áldozópap

16:30: Görögkatolikus mise (liturgia)Szent István Templom

18:00: +Bauer Béla lelki üdvéért Szent István Templom

Február 1. Vasárnap: Évközi 4. vasárnap

09:00: Szent István Scola, Orgonás

Szent István Templom

11:00: Szent László Templom

18:00: Szent István Templom

Imaapostolság szándékai január hónapra:

Általános: Hogy a különböző vallási hagyományokhoz tartozók és minden jóakaratú ember együttműködjön a béke előmozdításában.

Evangelizációs: Hogy ebben az esztendőben, melyet a megszentelt életnek szentelünk, a szerzetesek és a szerzetesnők újra felfedezzék a Krisztus-követés örömét és buzgón vegyenek részt a szegények szolgálatában.

Kedves Hívek!

Ez év őszére tervezzük Egyházközségünkben a bérmálást. Az érdeklődők kérem jelentkezzenek az irodában a felkészítő foglalkozásra.

Bérmálás szentségéhez a 13. életévüket betöltöttek járulhatnak és január 31-ig jelentkeznek az irodában.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Ministráns foglalkozást tartunk 2015. január 26-án hétfőn 16:30-17:30-ig.

2. A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit, melyre minden testvérünket szeretettel várják.

3. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: 2015. február 3, kedd, 20:30.

4. Februártól szombatonként 8 órakor is lesz szentmise a Szent István Templomban.

HITOKTATÓK HIRDETÉSEI:

· Kupakgyűjtés a hittanosok javára! Két gyűjtőt is kihelyeztünk, a Szent István templomban. Az egyik a főbejáratnál található, a másik az udvaron. A kupakokat beváltjuk, és a befolyó összegből finanszírozzuk az elkövetkezendő gyereknapok költségeit! Köszönjük a támogatást!

· Hitoktatással, programokkal kapcsolatos kérdéseikkel, az alábbi e-mail címen érhetik el a hitoktatókat: batta.hittan@gmail.com

SZENT ISTVÁN KÓRUS HIRDETÉSEI:

1. A kórus első kóruspróbája 2015. jan. 28. szerda 18:00-20:00 óra. Helyszín: közösségi terem. Szeretettel várjuk a kórustagokat és az érdeklődőket.

2. Rendelje meg a Bio-Drog-Berta Kft. (www.bioberta.hu) termékeit! Megrendelés és a termékek átvétele Százhalombattán történik. A termékek minőségét, szállítását a Bio-Drog-Berta Kft. garantálja. A bővebb információk tartalmazzák, a megrendelés, a szállítása, a csomagátvétel feltételeit, a termékkatalógust, az esetleges reklamáció és a fizetés részleteit. A megrendelőlap letölthető a honlapról, de megtalálható a Szent István Templomba is. Bővebb információ: www.battaplebania.hu, Strauszné Könözsi Vera: +36 70/9412-442.

3. Hittanosok figyelem! Szólalj meg zsoltár!

2015-ben is folytatódik a hittanosok zsoltáréneklési versenye a Szent István Templomban. A következő időpontok: febr. 15., márc. 15., ápr. 19. máj. 24.

Szeretettel várjuk a hittanosokat.