Március 16. hétfő: Köznap

18:00: Szent István Templom

Március 17. kedd: Köznap

08:00: Szent László Pl. Templom

18:00: +Szülőkért és Nagyszülőkért Szent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom

Március 18. szerda: Köznap

18:00: Bátori és Langerman család élő és +hozzátartozóiért

Szent István Templom

Március 19. csütörtök: Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

18:00: Szent István Templom

Március 20. péntek: Köznap

07:30: Keresztút Szent László Pl. Templom

08:00: Szent László Pl. Templom

17:30: Keresztút Szent István Templom

18:00: +Édesapáért és élő gyermekeiért Szent István Templom

Március 21. szombat: Köznap

08:00: Szent István Templom

16:30: Görögkatolikus mise (liturgia)Szent István Templom

18:00: Szent István Templom

Március 22. Vasárnap: Nagyböjt 5. vasárnapja

09:00: Noé Bárkája Zenekar

Feigl és Végh család +tagjaiért Szent István Templom

11:00: +Kurán Józsefért, szüleiért és sógoráért Kovács Ferencért

Szent László Pl. Templom

18:00: Szegedi és Gajárszki család elhunytjaiért

Szent István Templom

Imaapostolság szándékai március hónapra:

Egyetemes: Hogy mindazok, akik tudományos kutatásokban vesznek részt, az emberi személy egésze javának szolgálatára szenteljék magukat.

Evangelizációs: Hogy egyre elismertebb legyen mindaz a sajátos többlet, amit a nő ad az Egyháznak.

A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket, akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak. – A nagyböjti idő hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a szentmise megkezdéséig tart. Nagyböjt kezdetétől a húsvéti virrasztásig nem mondunk Alleluját (ESZ 27,28).

Rendkívül jól sikerült a IV. Zarándoklat a Városért Százhalombattáért zarándoklat! Hálásan köszönöm a szervezőknek, résztvevőknek, különösen Németh István világi elnök Úrnak, aki az ötletgazda volt.

Kedves Hívek!

· Százhalombattai civil szervezetek összefogásával gyűjtés indult Socó Ádámért. Támogatásukat a Szent István és a Szent László Templomba kihelyezett adománygyűjtő dobozokba helyezheti el.

· A Nagyböjtben csütörtökönként egész napos szentségimádást tartunk a Szent István Templomban.

· Kubinyi Anna Kossuth- és Prima Primissima díjas textilművész kiállítása nyílit a Szent István Templomban. A kiállítás húsvét hétfőig látogatható.

  • Kérjük, hogy a kispapjaink támogatására szánt adományukat a kijárat gyóntatószék felőli oldalánál lévő fali perselybe helyezzék, vagy adják le az irodában.

· Nagyböjt péntekein a Szent László Templomban 07:30-tól, a Szent István Templomban 17:30-tól keresztutat tartunk.

Március 20-án Családok keresztútja lesz a hitoktatók szervezésében. Szeretettel várjuk a családokat, minden hittanost szüleivel együtt.

· 2015. szeptember 20-án vasárnap 16 órától Egyházközségünkben Spányi Antal megyéspüspök úr kiszolgáltatja a bérmálás szentségét. Bérmálásra felkészítő foglalkozást két csoportban tartok. Ifjúsági csoport (13 – 20 éves kor között) foglalkozásait szombatonként 16:00 – 17:30 között, felnőtt csoportét (20 éves kor felett) hétfőnként 19 órától tartom. Mindkét foglalkozás a Szent István Templom közösségi termében lesz.

· Azok a jegyespárok, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni, kérem jelentkezzenek az irodában.

· Egyházmegyei ministráns találkozó lesz 2015. ápr. 18-án lesz Székesfehérváron.

· Ajánlom a kedves Testvérek figyelmébe a Magyar Kurír Katolikus Hírportált. Elérhető: www.magyarkurir.hu

· Elindult a Kaszap István emlékév. Bővebb információ Egyházmegyei honlapunkon található.

· Március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában tartott nagyböjti bűnbánati szertartás keretében mondott homíliájában az irgalmasság rendkívüli szentévét hirdette meg, mely ez év december 8-ával, Szeplőtelen Fogantatás ünnepével veszi kezdetét a Szent Péter bazilika szent kapujának a megnyitásával és 2016. november 20-ával zárul Krisztus Király ünnepén.

· Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa 24 órás imakezdeményezést hirdetett melyet a múlt évhez hasonlóan a Nagyböjt negyedik vasárnapját megelőző két napon, ebben az évben március 13-án, péntek délutántól szombat estig tartottak.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Hétfőnként 19 órától felnőtt hittant tartok, melyre várom a házasságra készülőket, illetve azokat a felnőtteket, akik nincsenek megkeresztelve, megbérmálva.

2. Ministráns foglalkozást tartunk 2015. március 23-én hétfőn 16:30-17:30-ig.

3. A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit, melyre minden testvérünket szeretettel várják.

4. Jegyesoktatást keddenként 19-20 között tartok a közösségi teremben.

5. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: 2015. március 17, kedd, 20:30.

6. A Városi Nyugdíjas Klub szerdán 16:30-tól tartja összejövetelét a közösségi teremben.

7. 2014. november 30-án kezdődött és 2016. február 2-ig tart a megszentelt élet éve. A programokról bővebb információ: www.szerzetese.hu honlapon található.

HITOKTATÓK HIRDETÉSEI:

· Kupakgyűjtés a hittanosok javára! Két gyűjtőt is kihelyeztünk, a Szent István templomban. Az egyik a főbejáratnál található, a másik az udvaron. A kupakokat beváltjuk, és a befolyó összegből finanszírozzuk az elkövetkezendő gyereknapok költségeit! Köszönjük a támogatást!

· Hitoktatással, programokkal kapcsolatos kérdéseikkel, az alábbi e-mail címen érhetik el a hitoktatókat: batta.hittan@gmail.com

· Szeretettel hívjuk és várjuk a gyermeket a következő programokra!

· 1. Húsvéti lelkinap: 2015. 03. 21. 9:00-15:00

· 2. Elutazós hittantábor: 2015. 06. 22-25.
Ára: kb. 10000 Ft
Úticél: Pilismarót

· 3. Napközis hittantábor: 2015. 07. 06-10.
Ára: kb. 7000

SZENT ISTVÁN KÓRUS HIRDETÉSEI:

1. Kedves Hívek! A Szent István Kórus és Szamosvölgyi Máté kántor ebben az évben is várja az önkénteseket, akik éneklésükkel szívesen szolgálnak egyrészt a Nagyhét napjain a szertartásokban, másrészt a Virágvasárnapi és a Nagypénteki Passióban. Az önként jelentkezők a kórus tagjaival közösen énekelnek.

Próbák: Nagyheti énekek gyakorlása: márc. 20. péntek 18:00 óra Virágvasárnapi, Nagypénteki Passió próbája: márc. 28. 18:00 óra

Kérjük, hogy jelentkezzenek telefonon, vagy személyesen Strauszné Könözsi Veránál 70/9412-442 vagy Szamosvölgyi Máténál 20/252-5372!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

2. Rendelje meg a Bio-Drog-Berta Kft. (www.bioberta.hu) termékeit! Megrendelés és a termékek átvétele Százhalombattán történik. A termékek minőségét, szállítását a Bio-Drog-Berta Kft. garantálja. A megrendelőlap letölthető a honlapról, de megtalálható a Szent István Templomba is. Bővebb információ: www.battaplebania.hu, Strauszné Könözsi Vera: +36 70/9412-442.

3. Hittanosok figyelem! Szólalj meg zsoltár!

2015-ben is folytatódik a hittanosok zsoltáréneklési versenye a Szent István Templomban. A következő időpontok: ápr. 19. máj. 24.

4. Életjáradék-biztos befektetés

Életjáradékért eladnám 9. emeleti 53 m2-es, 2 szoba összkomfortos, erkélyes panel lakásomat vagy elcserélném garzon lakásra, első emeletig. Érdeklődni lehet: 70/567-1168