Március 2. hétfő: Köznap

18:00: +Baróczi Béláért Szent István Templom

Március 3. kedd: Köznap

08:00: Szent László Pl. Templom

18:00: +Banádi Józsefnéért Szent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom

Március 4. szerda: Köznap

13:00: Punyi Istvánné temetése

18:00: Szent István Templom

Március 5. csütörtök: Köznap

18:00: Szent István Templom

Március 6. péntek: Köznap

08:00: Szent László Pl. Templom

08:30: Keresztút Szent László Pl. Templom

15:00: Nyírő Lajos temetése

17:30: Keresztút Szent István Templom

18:00: A Rózsafúzértársulat élő és +tagjaiért Sz István Templom

Március 7. szombat: Köznap

08:00: Szent István Templom

16:30: Görögkatolikus mise (liturgia)Szent István Templom

18:00: Szent István Templom

Március 8. Vasárnap: Nagyböjt 3. vasárnapja

09:00: Noé Bárkája Zenekar

Malik és Giricz család élő és +tagjaiért Szent István Templom

11:00: +Édesapáért, Édesanyáért és a család élő és +tagjaiért

Szent László Pl. Templom

18:00: +Nyírő Lajosért Szent István Templom

Imaapostolság szándékai március hónapra:

Egyetemes: Hogy mindazok, akik tudományos kutatásokban vesznek részt, az emberi személy egésze javának szolgálatára szenteljék magukat.

Evangelizációs: Hogy egyre elismertebb legyen mindaz a sajátos többlet, amit a nő ad az Egyháznak.

A Nagyböjt

A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket, akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak. – A nagyböjti idő hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a szentmise megkezdéséig tart. Nagyböjt kezdetétől a húsvéti virrasztásig nem mondunk Alleluját (ESZ 27,28).

Kiállítás megnyitó a Szent István Templomban

Március 7-én 17 órától Kubinyi Anna Kossuth- és Prima Primissima díjas textilművész kiállítása nyílik a Szent István Templomban.

Kubinyi Anna így vall munkáiról: Fő ihletői a székelykapuk, azok üzeneteket, jelentést hordozó csodálatos motívumvilága, de helyet kapnak a nagyszentmiklósi, az ottlakai kincsek jellegzetes motívumai, a honfoglalás korának míves ornamentikái és nem utolsó sorban a világ által is ismert és nagyra becsült Kőrösi Csoma Sándor alakja.

Kedves Hívek!

  • Kérjük, hogy a kispapjaink támogatására szánt adományukat a kijárat gyóntatószék felőli oldalánál lévő fali perselybe helyezzék, vagy adják le az irodában.
  • Megérkezett a márciusi Adoremus és Élő Kenyér.
  • IV. Zarándoklat a városért, Százhalombattáért időpontja: 2015. március 14 szombat. A nagyböjti időszakban kiváló alkalom a zarándoklat az engesztelésre, alkalom a hálánk és kéréseink közvetítésére, lehetőség közösségünk építésére.

· Nagyböjt péntekein a Szent László Templomban 08:30-tól, a Szent István Templomban 17:30-tól keresztutat tartunk.

· 2015. szeptember 20-án vasárnap 16 órától Egyházközségünkben Spányi Antal megyéspüspök úr kiszolgáltatja a bérmálás szentségét. Bérmálásra felkészítő foglalkozást két csoportban tartok. Ifjúsági csoport (13 – 20 éves kor között) foglalkozásait szombatonként 16:00 – 17:30 között, felnőtt csoportét (20 éves kor felett) hétfőnként 19 órától tartom. Mindkét foglalkozás a Szent István Templom közösségi termében lesz.

· Azok a jegyespárok, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni, kérem jelentkezzenek az irodában.

· Ajánlom a kedves Testvérek figyelmébe a Magyar Kurír Katolikus Hírportált. Elérhető: www.magyarkurir.hu

· A Szegeden működő, sérült felnőtteket foglalkoztató intézményben készült gyertyákat vásárolhatnak a Templomunkban a Kedves Hívek, amivel ezen intézmény fenntartását támogathatják.

· A Kárpátalján kialakult helyzettel kapcsolatosan két cikket ajánlok a Kedves Hívek figyelmébe.

https://magyarhirlap.hu/cikk/18553/Segitseg_a_karpataljai_nelkulozoknek

és https://drot.eu/article/megrazo-level-karpataljarol

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Hétfőnként 19 órától felnőtt hittant tartok, melyre várom a házasságra készülőket, illetve azokat a felnőtteket, akik nincsenek megkeresztelve, megbérmálva.

2. A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit, melyre minden testvérünket szeretettel várják.

3. Jegyesoktatást keddenként 19-20 között tartok a közösségi teremben. Első foglalkozás: március 3.

4. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: 2015. március 3, kedd, 20:30.

5. Ministráns foglalkozást tartunk 2015. március 9-én hétfőn 16:30-17:30-ig.

6. 2014. november 30-án kezdődött és 2016. február 2-ig tart a megszentelt élet éve. A programokról bővebb információ: www.szerzetese.hu honlapon található.

HITOKTATÓK HIRDETÉSEI:

· Kupakgyűjtés a hittanosok javára! Két gyűjtőt is kihelyeztünk, a Szent István templomban. Az egyik a főbejáratnál található, a másik az udvaron. A kupakokat beváltjuk, és a befolyó összegből finanszírozzuk az elkövetkezendő gyereknapok költségeit! Köszönjük a támogatást!

· Hitoktatással, programokkal kapcsolatos kérdéseikkel, az alábbi e-mail címen érhetik el a hitoktatókat: batta.hittan@gmail.com

SZENT ISTVÁN KÓRUS HIRDETÉSEI:

1. A Szent István Kórus szerdánként 18:00-20:00 óra között szeretettel várja a kórustagokat és az érdeklődőket. Helyszín: közösségi terem.

2. Rendelje meg a Bio-Drog-Berta Kft. (www.bioberta.hu) termékeit! Megrendelés és a termékek átvétele Százhalombattán történik. A termékek minőségét, szállítását a Bio-Drog-Berta Kft. garantálja. A bővebb információk tartalmazzák, a megrendelés, a szállítása, a csomagátvétel feltételeit, a termékkatalógust, az esetleges reklamáció és a fizetés részleteit. A megrendelőlap letölthető a honlapról, de megtalálható a Szent István Templomba is. Bővebb információ: www.battaplebania.hu, Strauszné Könözsi Vera: +36 70/9412-442.

3. Hittanosok figyelem! Szólalj meg zsoltár!

2015-ben is folytatódik a hittanosok zsoltáréneklési versenye a Szent István Templomban. A következő időpontok: márc. 15., ápr. 19. máj. 24.