Június 22. hétfő: Nolai Szent Paulinusz püspök, Fisher Szent János püspök vértanú és Morus Szent Tamás vértanú

15:00: Soós Istvánné temetése

19:00: Szent István Templom

Június 23. kedd: Köznap

08:00: Szent László Pl. Templom

19:00: Szent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhítat) Szent István Templom

Június 24. szerda: Keresztelő Szent János születése – főünnep

19:00: Szent István Templom

Június 25. csütörtök: Köznap

08:00 – 19:00: Szentségimádás Szent István Templom

19:00: Szent István Templom

Június 26. péntek: Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító

08:00: Szent László Pl. Templom

19:00: Szent István Templom

Június 27. szombat: Szent László király – ünnep

08:00: Szent István Templom

16:00: Takács György és Marosvölgyi Nikoletta esküvője Sz. István T.

19:00: +Szülőkért és +Gyermekükért Szent István Templom

Június 28. Vasárnap: Évközi 13. vasárnap

09:00: Noé Bárkája Zenekar

+Nimród gyermekért Szent István Templom

11:00: Szent László Pl. Templom

19:00: Szent István Templom

Imaapostolság szándékai június hónapra:

Egyetemes: Hogy az elvándorlók és a menekültek befogadásra találjanak, és tisztelettel bánjanak velük abban az országban, ahová érkeznek.

Evangelizációs: Hogy a Jézussal való személyes találkozás sok fiatalban ébressze fel annak a vágyát, hogy életüket felajánlják a papságra vagy szerzetességre. Kedves Hívek! A nagyböjtben elindított csütörtöki egész napos szentségimádást szeretnénk az év további időszakában is folytatni. Sokan bejönnek a templomba ezen a napon hálát adni, imádkozni. Kérem a Kedves Testvéreket, és jelentkezzenek a templom őrzésére. Szeretnénk, ha minden órára 2-3 jelentkező volna, és ha esetlegesen valakinek egyéb elfoglaltsága lenne is legyen megoldva a templom őrzése.

Örömmel hirdetem a Kedves Testvéreknek, hogy Egyházközségünk diakónusát, Oraveczki Attilát Spányi Antal Megyéspüspök Úr áldozópappá szenteli 2015. június 24-én (szerda) délelőtt 10 órakor, Keresztelő Szent János ünnepén, Székesfehérváron a Székesegyházban. Kötelességem a püspök úr levelét idézni: „Oraveczki Attila Ferenc lakóhely szerint a százhalombattai plébániához tartozik, ezért arra kérem Főtisztelendőséged, hogy a papszentelését 2015. június 7-én és június 14-én egyházközségének hívei felé meghirdetni szíveskedjék. Amennyiben valaki szentelési akadályt tud, az teljes felelősségvállalással köteles jelenteni.”

Oraveczki Attila újmiséjét 2015. június 28-án, vasárnap reggel 9 órakor a Szent István templomban és 11 órakor a Szent László plébániatemplomban tartja. A 9-es szentmise után szeretetvendégséget szeretnénk szervezni. Kérem, akik egy tálca süteménnyel tudnák ezt támogatni, jelentkezzenek az irodában. Plébániánk gyűjtést is szervez erre az alkalomra, mind a két templomban kihelyezett kispapképzésre kijelölt perselybe helyezhetik el a kedves testvérek az adományikat. Attilával egyeztetve kelyhet hozzá tartozó paténát, valamint miseruhát szeretnénk neki ajándékozni, melyeket Attila kiválasztott. Kérjük a kedves testvérek jószívű adományait.

A Júliusi Adoremus és Élő kenyér megérkezett.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Bérmálkozási felkészítés és a felnőtt hittan szeptemberig szünetel.

2. A Szentlélek imaközösség keddenként 19:30-tól tartja összejöveteleit.

3. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: 2015. június 23, kedd, 20:30.

4. 2015. június 25.-én csütörtökön 18:00-tól Dr. Molnár Imre Üdvöz légy Szent László Király címmel, június 26.-án pénteken 17:30 órától Bak Ádám negyed éves kispap-teológus “Kereszténység a mai nyugaton” címmel tart előadást a Szent László Plébániatemplomban.

5. A marosvásárhelyi Mustármag megújulás szolgálat Márton Áron szellemiségét bemutató nagyjátékfilmet szeretne készíteni magyar közösségek összefogásával és anyagi támogatásával. Bővebb információ: www.martonaronfilm.ro

6. Százhalombattai civil szervezete gyűjtést indítottak Socó Ádámért. Adományaikat Templomainkba kihelyezett dobozokba helyezheti el.

7. Ajánlom a kedves Testvérek figyelmébe a Magyar Kurír Katolikus Hírportált. Elérhető: www.magyarkurir.hu

8. 2014. november 30-án kezdődött és 2016. február 2-ig tart a megszentelt élet éve. A programokról bővebb információ: www.szerzetese.hu honlapon található.

9. Plébániánk a Szerződést kötött két évvel ezelőtt a “Gabriell Könnye” Temetkezési Kft-vel. Irodájuk a Vörösmarty úton lévő Nagyboldogasszony kápolnánk két kisebb helységében működik. A bérleti díj számunkra komoly bevételi forrás, másrészt ami nagyon fontos, hogy szakszerű, keresztény és korrekt módon folyik az ügyintézés és a temetés-szertartásának lebonyolítása. A cég 10% kedvezményt ad azoknak a temettetőknek, akik az Egyházközségi hozzájárulásukat tudják igazolni a befizetéskor kapott számla alapján. A velük való további együttműködés reményében kérem, hogy ajánlják a Kedves Testvérek a céget környezetükben

HITOKTATÓK HIRDETÉSEI:

13.Hitoktatással, programokkal kapcsolatos kérdéseikkel, az alábbi e-mail címen érhetik el a hitoktatókat: batta.hittan@gmail.com

14. Napközis hittantábor: Ideje: 2015. július 6-10. Ára: 8000.-

Bővebb információkat a hittanos hirdetőtáblánál kihelyezve, illetve a www.battaplebania.hu honlapon találnak. Szeretettel várunk minden gyermeket!

15. A hittanosok nevében köszönjük a sok kupakot, melyet az év során összegyűjtöttek nekünk. A kupakokból befolyt összeget a hittantáborok kellékeire fogjuk fordítani.”

SZENT ISTVÁN KÓRUS HIRDETÉSEI:

16. Rendelje meg a Bio-Drog-Berta Kft. (www.bioberta.hu) termékeit! A megrendelőlap letölthető a honlapról, de megtalálható a Szent István Templomba is. Bővebb információ: www.battaplebania.hu, Strauszné Könözsi Vera: +36 70/9412-442.

17. Varázsolj mosolyt! Jótékonysági koncert. Az Ökumenikus Szeretetszolgálat és a Szent István Kórus közös szervezésében jótékonysági koncertre kerül sor 2015. szeptember 30-án 19:00 órakor a Szent István Templomban. Az adománygyűjtés célja: a tüzelő-támogatás biztosítása Kárpátalján, a beregszászi járásban élő, rászoruló családok számára. Az akció résztvevői, támogatói: Százhalombattai Református Gyülekezet és Szerb Ortodox Közösség. A hangverseny zenei szenzációt is tartogat, Százhalombattán először hallható a világon egyedülálló lantcsembaló. Védnök: Bóna Zoltán országgyűlési képviselő

Közreműködők:

Szvorák Katalin Kossuth-díjas népdalénekes, Bábel Klára – hárfaművész, Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, Szironta Csengettyűegyüttes, Vasvári Tamás – zongoraművész, lantcsembaló, Musica Divina Énekegyüttes/ Strauszné Könözsi Vera – karnagy

A koncerten TV-felvétel készül.

18. Jótékonysági Mini Vásár! A Szent István Kórus júniustól októberig mini vásárt rendez a Szent István Templom előterében. A vásárokra kéthetente kerül sor a vasárnap 9:00 órakor kezdődő mise előtt és után. A kórus a termékekből befolyt összeget a szeptember 30-án rendezett jótékonysági koncert szervezésére fordítja.

A vásárok időpontja: júl. 12. 26., aug. 9. 23., szept. 6. 20.

Köszönjük, ha vásárlásával támogatja a segélyakciót!

19. A NOÉ BÁRKÁJA ZENEKAR örömmel hirdeti, hogy a 2014. szeptemberi zenés dicsőítés hanganyagából készült CD lemez végre elkészült. Fontos állomás ez számunkra, mert azon túl, hogy több mint két éve nem jelentkeztünk kiadvánnyal, a lemez lelkülete, érettsége és minősége feltétlenül megérte a befektetett rengeteg munkát. Sok szeretettel ajánljuk mindazoknak, akik kedvelik zenénket vagy esetleg másoknak is örömöt szereznének vele. 1500 Ft-ért kapható a Zenekarnál, illetve az irodában, nyitvatartási időben. A dicsőítés teljes videofelvételét is hamarosan közzétesszük honlapunkon: www.noezenekar.hu

20. KÉPMÁS Családmagazin vásárolható. régebbi számok 250, a júniusi 550 forintért.

21. Kérem, hogy akik még nem rendezték idén az Egyházközségi Hozzájárulásukat, azt tegyék meg mielőbb vagy az irodában vagy az azt szedő néniknél illetve kérem, hogy vigyenek sárga csekket a hátul kihelyezett polcról. Szeretnénk a régi plébániánkat és a kápolnánkat felújítani. Ezzel kapcsolatban később bővebb információval is fogok szolgálni. Az Egyházközségi hozzájárulás mértéke a kereset 1%, aminél természetesen lehet többet felajánlani.