Június 8. hétfő: Prágai Szent Ágnes szűz

19:00: Szent István Templom

Június 9. kedd: Szent Efrém diakónus és egyháztanító

08:00: Szent László Pl. Templom

19:00: +Édesanyáért és ÉdesapáértSzent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom

Június 10. szerda: Köznap

19:00: +Barátokért Szent István Templom

Június 11. csütörtök: Szent Barnabás apostol

08:00 – 19:00: Szentségimádás Szent István Templom

19:00: Szent István Templom

Június 12. péntek: Jézus Szentséges Szíve

08:00: Szent László Pl. Templom

19:00: Szent István Templom

Június 13. szombat: A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

08:00: Szent István Templom

17:30: Görög katolikus liturgia Szent István Templom

19:00: Hálából Szent Antalnak megsegítésért Szent István Templom

Június 14. Vasárnap: Évközi 11. vasárnap

09:00: Noé Bárkája Zenekar

Hálából a Szűzanya tiszteletéreSzent István Templom

11:00: +Stróbel Károly és felesége halálának évfordulójára

Szent László Pl. Templom

19:00: Szent István Templom

Imaapostolság szándékai június hónapra:

Egyetemes: Hogy az elvándorlók és a menekültek befogadásra találjanak, és tisztelettel bánjanak velük abban az országban, ahová érkeznek.

Evangelizációs: Hogy a Jézussal való személyes találkozás sok fiatalban ébressze fel annak a vágyát, hogy életüket felajánlják a papságra vagy szerzetességre.

Kedves Hívek!

A nagyböjtben elindított csütörtöki egész napos szentségimádást szeretnénk az év további időszakában is folytatni. Sokan bejönnek a templomba ezen a napon hálát adni, imádkozni. Kérem a Kedves Testvéreket, és jelentkezzenek a templom őrzésére. Szeretnénk, ha minden órára 2-3 jelentkező volna, és ha esetlegesen valakinek egyéb elfoglaltsága lenne is legyen megoldva a templom őrzése.

Árpádok nyomában címmel Giricz László tart előadást júni. 10-én szerdán 17:30-tól a Szent István Templom közösségi termében, nem csak nyugdíjasoknak.

Örömmel hirdetem a Kedves Testvéreknek, hogy Egyházközségünk diakónusát, Oraveczki Attilát Spányi Antal Megyéspüspök Úr áldozópappá szenteli 2015. június 24-én (szerda) délelőtt 10 órakor, Keresztelő Szent János ünnepén Székesfehérváron a Székesegyházban. Kötelességem a püspök úr levelét idézni: „Oraveczki Attila Ferenc lakóhely szerint a százhalombattai plébániához tartozik ezért arra kérem Főtisztelendőséged, hogy a papszentelését 2015. június 7-én és június 14-én egyházközségének hívei felé meghirdetni szíveskedjék. Amennyiben valaki szentelési akadályt tud, az teljes felelősségvállalással köteles jelenteni. Kérem, hogy a hirdetések megtörténte után június 20-ig beérkezve szíveskedjék jelentést küldeni.”

Oraveczki Attila újmiséjét 2015. június 28-án, vasárnap reggel 9 órakor a Szent István templomban és 11 órakor a Szent László plébániatemplomban tartja. Plébániánk gyűjtést szervez erre az alkalomra, mind a két templomban kihelyezett kispapképzésre kijelölt perselybe helyezhetik el a kedves testvérek az adományikat. Attilával egyeztetve kelyhet hozzá tartozó paténát, valamint miseruhát szeretnénk neki ajándékozni, melyeket Attila fog kiválasztani, értelemszerűen még a papszentelése előtt. Kérjük a kedves testvérek jószívű adományait.

Oraveczki Attila papszentelésére egyházközségünkből külön buszt szeretnénk szervezni., mely június 24-én, szerdán a 7:30-kor indul a Szent László Templomtól (Ófalu) és 8 órakor a Konferencia központ parkolójából. Díja személyenként 2000 Ft. Aki szeretne élni ezzel a lehetőséggel, kérem jelentkezzen az irodában.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Mivel az öt évre megválasztott képviselőtestület mandátuma lejárt, az Egyházmegye rendelkezése értelmében új képviselőtestületet fogunk választani. A jelölőbizottságot a plébános felállította. Tagjai: Németh István eddigi világi elnök, Mikulásik Gábor a gazdasági bizottság vezetője, illetve a 1026-os Cserkészcsapat parancsnoka, és Eperjesi Lászlóné Mónika irodai alkalmazott, képviselőtestületi tag. A jövő vasárnapi szentmisén a jelöltek fényképes bemutatkozását a hirdetőtáblán kihelyezzük, valamint külön szórólapon, és az egyházközségi honlapon közzétesszük. Imádkozzunk, hogy plébániánk munkáját az arra lelkileg és szellemileg legméltóbb személyek segítsék az elkövetkezendő öt évben. Az előző képviselőtestület munkáját szeretném megköszönni.

A képviselőtestületi választással kapcsolatos szavazatokat a kedves testvérek 2015. június 20-án és 21-én, reggel 8 és este 8 óra között adhatják le. Szavazni a Szent László Plébániatemplomban valamint a Szent István Templomban lehet. A szavazó lapokat ott osztjuk ki. A szavazás anoním módon a templomba erre kijelölt helyen történik, és azon testvérek szavazhatnak, akik római katolikusok, a plébániánk tagjai, illetve hitüket itt gyakorolják, és 18. életévüket betöltötték. Buzdítsuk a kedves testvéreket, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt a választáson.

2. Bérmálkozási felkészítést tartok minden szombaton 17:30 – 18:45-ig. Gyülekező, játék: 17 órától. Azok a fiatalok, akik szeretnének szeptemberben bérmálkozni, kötelező részt venni.

3. Időpont változás! Hétfőnként 17:30-tól felnőtt hittant tartok, a házasságra készülőknek, illetve azoknak a felnőtteknek, akik nincsenek megkeresztelve, megbérmálva.

4. A Szentlélek imaközösség keddenként 19:30-tól tartja összejöveteleit.

5. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: 2015. június 9, kedd, 20:30.

Kedves Hívek!

· A marosvásárhelyi Mustármag megújulás szolgálat Márton Áron szellemiségét bemutató nagyjátékfilmet szeretne készíteni magyar közösségek összefogásával és anyagi támogatásával. Bővebb információ: www.martonaronfilm.ro

· A Szent István Templom főbejárata melletti virágágyásokat az Önkormányzat beültette, gondozza. Kérjük a Kedves Híveket, akik kerékpárral jönnek szentmisére, azok a belső udvarban lévő kerékpártárolónál hagyják biciklijüket.

· Százhalombattai civil szervezete gyűjtést indítottak Socó Ádámért. Adományaikat a Templomainkba kihelyezett dobozokba helyezheti el.

· Ajánlom a kedves Testvérek figyelmébe a Magyar Kurír Katolikus Hírportált. Elérhető: www.magyarkurir.hu

  • 2014. november 30-án kezdődött és 2016. február 2-ig tart a megszentelt élet éve. A programokról bővebb információ: www.szerzetese.hu honlapon található.

HITOKTATÓK HIRDETÉSEI:

· Hitoktatással, programokkal kapcsolatos kérdéseikkel, az alábbi e-mail címen érhetik el a hitoktatókat: batta.hittan@gmail.com

1. Az idei évben is két hittantáborral készülünk a gyermekek számára, melynek a plakátja már eddig is látható volt. A pályázatok lezárását követően, már tudunk pontos információkkal szolgálni:

· Elutazós hittantábor: Ideje: 2015. június 22- 26. Úticél: Pilismarót Ára: 12 000.-

  • Napközis hittantábor: Ideje: 2015. július 6-10. Ára: 8000.-

Bővebb információkat a hittanos hirdetőtáblánál kihelyezve, illetve a www.battaplebania.hu honlapon találnak. Szeretettel várunk minden gyermeket!

2. Tanévzáró szentmise időpontja: 2014. június 14. A szentmise keretein belül kihirdetésre kerül a hittanverseny végeredménye is. Szeretettel várunk mindenkit!

3. A hittanosok nevében köszönjük a sok kupakot, melyet az év során összegyűjtöttek nekünk. A kupakokból befolyt összeget a hittantáborok kellékeire fogjuk fordítani.”

SZENT ISTVÁN KÓRUS HIRDETÉSEI:

1. Rendelje meg a Bio-Drog-Berta Kft. (www.bioberta.hu) termékeit! Megrendelés és a termékek átvétele Százhalombattán történik. A megrendelőlap letölthető a honlapról, de megtalálható a Szent István Templomba is. Bővebb információ: www.battaplebania.hu, Strauszné Könözsi Vera: +36 70/9412-442.

2. Varázsolj mosolyt! Jótékonysági koncert.

Az Ökumenikus Szeretetszolgálat és a Szent István Kórus közös szervezésében jótékonysági koncertre kerül sor 2015. szeptember 30-án 19:00 órakor a Szent István Templomban. A százhalombattai adománygyűjtés a Segélyszervezet országos akciójának a része. Az adománygyűjtés célja: a tüzelő-támogatás biztosítása Kárpátalján, a beregszászi járásban élő, rászoruló családok számára. Az akció résztvevői, támogatói: Százhalombattai Református Gyülekezet, Százhalombattai Szerb Ortodox Közösség. A hangverseny zenei szenzációt is tartogat, Százhalombattán először hallható a világon egyedülálló lantcsembaló. Védnök: Bóna Zoltán országgyűlési képviselő

Közreműködők:

Szvorák Katalin Kossuth-díjas népdalénekes

Bábel Klára – hárfaművész, Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

Szironta Csengettyűegyüttes

Vasvári Tamás – zongoraművész, lantcsembaló

Musica Divina Énekegyüttes/ Strauszné Könözsi Vera – karnagy

A koncerten TV-felvétel készül.

3. Jótékonysági Mini Vásár!

A Szent István Kórus júniustól októberig mini vásárt rendez a Szent István Templom előterében. A vásárokra kéthetente kerül sor a vasárnap 9:00 órakor kezdődő mise előtt és után. A kórus a termékekből befolyt összeget a szeptember 30-án rendezett jótékonysági koncert szervezésére fordítja. A vásáron kapható és rendelhető: Kabarcz Zoltán: Nyeregbe magyar! c. könyve (a csíksomlyói zarándoklatról szóló könyv), gobelin könyvjelzők, használt könyvek, Szent István Templom felirattal ellátott pólók, tarisznyák, levendulazsákok, kulcstartók, házi készítésű sütemények, dzsemek, szörpök, stb.

A vásárok időpontja: jún. 14. 18., júl. 12. 26., aug. 9. 23., szept. 6. 20.

Köszönjük, ha vásárlásával támogatja a segélyakciót!

A NOÉ BÁRKÁJA ZENEKAR örömmel hirdeti, hogy a 2014. szeptemberi zenés dicsőítés hanganyagából készült CD lemez végre elkészült. Fontos állomás ez számunkra, mert azon túl, hogy több mint két éve nem jelentkeztünk kiadvánnyal, a lemez lelkülete, érettsége és minősége feltétlenül megérte a befektetett rengeteg munkát. Sok szeretettel ajánljuk mindazoknak, akik kedvelik zenénket vagy esetleg másoknak is örömöt szereznének vele. 1500 Ft-ért kapható a Zenekarnál, illetve az irodában, nyitvatartási időben. A dicsőítés teljes videofelvételét is hamarosan közzétesszük honlapunkon: www.noezenekar.hu

Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a lemez megvásárlásával Zenekarunk első önálló CD-jének munkálatait támogatják. A készülő új lemez anyaga terveink szerint kizárólag olyan saját szerzeményeinkből állna, melyeket az elmúlt években a zenei szolgálatainkra írtunk. A kedves hívek jó néhányat ismernek már a szentmisékről, dicsőítésekről. A stúdiómunka garantálja a minőséget, de ez természetesen költségekkel jár, így örömmel fogadunk egyéb felajánlásokat is. További információ honlapunkon: www.noezenekar.hu Köszönettel: a Noé Bárkája Zenekar tagjai