Február 15. hétfő: Köznap

18:00: Liturgia szentáldozással Szent István Templom

Február 16. kedd: Köznap

18:00: +Lászlóért, a Lengyák család élő és + Tagjaiért és élő

Rozáliáért Szent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhitat) Szent István Templom

Február 17. szerda: Köznap

08:00: Szent László Plébániatemplom

16:30: Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat Hittanterem

és a Mária Légió tagjainak összejövetele

18:00: Figura család +Tagjaiért Szent István Templom

Február 18. csütörtök: Köznap

18:00: Élő Krisztináért Szent István Templom

Február 19. péntek: Köznap

07:30: Keresztút

08:00: Szent László Plébániatemplom

17:30: Keresztút

18:00: +Sándorért, Szülőkért, Nagyszülőkért, Sógorokért,

Rokonokért Szent István Templom

Febr. 20. szombat: Köznap

16:30: Görög katolikus liturgia Szent István Templom

18:00: Főpásztor szándékára Nagyboldogasszony Kápolna

Február 21. vasárnap: Nagyböjt 2. vasárnapja

09:00: Noé Bárkája Zenekar

+Dobos Andrásért, Feleségéért Magdolnáért és +Szüleikért Szent István Templom

11:00: +Tóth M. Mártonért és +Ruzsenszki Istvánért

Szent László Plébániatemplom

18:00: +Szülőkért és Testvérekért Szent István Templom

Az Imaapostolság szándékai február hónapra:

Egyetemes: Hogy vigyázzunk a teremtésre, mint ingyen kapott ajándékra: műveljük és őrizzük meg azt az eljövendő nemzedékeknek.

Evangelizációs: Hogy gyarapodjanak a párbeszéd és a találkozás alkalmai a keresztény hit és Ázsia népei között.

A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket, akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak. – A nagyböjt idő hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a szentmise megkezdéséig tart.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Felnőtt hittant hétfőnként este 19 órától tartunk a közösségi teremben.

2. Baba mama klub indult a Szent István templom hittantermében kedd délelőttönként 9:30 – 11 óráig. Szeretettel várjuk a 0-3 éves korú gyermekeket és édesanyjukat közös mondókázásra, játékra és beszélgetésre. Vezeti: Brücknerné Retz Katalin, Inf.:06 20 823 1592, reckati@hotmail.com

3. A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit.

4. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: február 16. kedd, 20:30

5. Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Jézus Krisztus halotti lepléről szóló előadásra. Nagyhétre és Húsvétra készülődve emlékezzünk, hogy Urunk Kínhalált szenvedett értünk és valóban feltámadt! Erre közvetlen bizonyíték a Torinói Lepel, melynek üzeneteit a Szentírással összevetve mutatja be Tamási József atya, aki több évtizede tart előadásokat a témában. Látható lesz a lepel hiteles és mérethelyes másolata is. Időpont: 2016. március 19. szombat, 18 óra. Helyszín: Szent István templom.

Szent István Kórus hirdetése:

A kórus első próbájának időpontja febr. 17. szerda 18:00-20:00 óra. Helyszín: közösségi terem. Kérjük a májusi koncertre jelentkező régi és jelenlegi kórustagokat, hogy jöjjenek el! A szólamok átismétlését, betanítását Strauszné Könözsi Vera és Szamosvölgyi Máté végzik. A kottákat a helyszínen adjuk át. A részletek e-mailben. Mindenkit szeretettel várunk! Strauszné Könözsi Vera karnagy