Febr.8. hétfő: Emiliáni Szent Jeromos, Bakhita Szent Jozefina szűz

18:00: Liturgia szentáldozással Szent István Templom

Február 9. kedd: Köznap

18:00: +Horváth Anisoaraért, Szent István T.

+Horváth Máriáért és +Horváth Jenőért

Február 10. szerda: Hamvazószerda (szigorú böjt)

08:00: Szent László Plébániatemplom

16:30: Prohászka Imaszövetség, a Rózsafűzértársulat Hittanterem

és a Mária Légió tagjainak összejövetele

18:00: +Erzsikéért Szent István Templom

Február 11. csütörtök: Köznap

18:00: Liturgia szentáldozással Szent István Templom

Február 12. péntek: Köznap

07:30: Keresztút

08:00: Szent László Plébániatemplom

17:30: Keresztút

18:00: Liturgia szentáldozással Szent István Templom

Febr. 13. szombat: Köznap

16:30: Görög katolikus liturgia Szent István Templom

18:00: Főpásztor szándékára Nagyboldogasszony Kápolna

Február 14. vasárnap: Nagyböjt 1. vasárnapja

09:00: Orgonás

+Szűcs Istvánért Szent István Templom

11:00: +id. Tolnai Jánosért és Szent László Plébániatemplom

+ifj. Tolnai Jánosért

18:00: +Kovács Lajosért és Szent István Templom

a Pakó Szülőkért

Az Imaapostolság szándékai február hónapra:

Egyetemes: Hogy vigyázzunk a teremtésre, mint ingyen kapott ajándékra: műveljük és őrizzük meg azt az eljövendő nemzedékeknek.

Evangelizációs: Hogy gyarapodjanak a párbeszéd és a találkozás alkalmai a keresztény hit és Ázsia népei között.

A Nagyboldogasszony Kápolna előtt a bicikli útra parkolni tilos, ez büntetést vonhat maga után. Miután a parkolást tábla nem tiltja, így szabályosan az úttesten, vagy két kerékkel a szürke járdalapokra felállva hagyják az autójukat.

A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket, akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak. – A nagyböjt idő hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a szentmise megkezdéséig tart.

HIRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Baba mama klub indult a Szent István templom hittantermében kedd délelőttönként 9:30 – 11 óráig. Szeretettel várjuk a 0-3 éves korú gyermekeket és édesanyjukat közös mondókázásra, játékra és beszélgetésre. Vezeti: Brücknerné Retz Katalin, Inf.:06 20 823 1592, reckati@hotmail.com

2. Felnőtt hittant hétfőnként este 19 órától tartunk a közösségi teremben.

3. A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit.

4. Imaóra, zenés áhítat következő időpontja: február 16. kedd, 20:30

5. A hagyományokhoz híven a február első hétvégéjén a világ éhezőiért imádkozunk.

6. Február 10-e hamvazószerda, Nagyböjt kezdete, szigorú böjti nap.

7. Február 11-én megemlékezünk a Lourdes-i Szűz Máriáról, egyben Betegek Világnapja is van. A betegek szentségét február 13-án az előesti szentmisén, illetve 14-én vasárnap a szentmisék keretén belül vehetik föl idős, és beteg testvéreink.

Ferenc pápa gondolatának részlete a Nagyböjtről:

Kedves Testvéreim!

A nagyböjt a megújulás ideje az egyház, a közösségek és minden egyes hívő számára. Legfőképpen azonban a kegyelem ideje (vö. 2Kor 6,2). Isten nem kér tőlünk semmi olyat, amit előtte már meg ne adott volna nekünk: „Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb szeretett minket” (1Jn 4,19). Nem közömbös velünk szemben. Mindannyiunk életét szívén viseli, név szerint ismer minket, gondoskodik rólunk és keres minket, akkor is ha elhagyjuk Őt. Mindannyiunk élete külön-külön érdekli Őt. Szeretete az, amely megakadályozza, hogy közömbös legyen az iránt, ami történik velünk. Csakhogy előfordul, hogy amikor jól vagyunk, jól érezzük magunkat, bizonnyal elfelejtkezünk másokról (amit az Atyaisten soha sem tesz), nem érdekelnek a problémáik, szenvedéseik, az igazságtalanságok, amiket elszenvednek…, ilyenkor szívünk közömbössé válik: amíg én viszonylag jól vagyok és jól érzem magam, elfelejtkezem azokról, akik nincsenek jól. Ez az önző, közömbös magatartás mára világméreteket öltött olyannyira, hogy a közömbösség globalizációjáról beszélhetünk. Olyan visszás helyzetről van szó, amivel keresztényként szembe kell néznünk.

Amikor Isten népe megtér az ő szeretetéhez, megtalálja a választ azokra a kérdésekre, melyeket a történelem folytonosan elé állít. Az egyik legsürgetőbb kihívás, amiről szeretnék beszélni ebben az üzenetben, az a közömbösség globalizációja.

A felebarát és Isten iránti közömbösség valós kísértés nekünk, keresztényeknek is. Minden nagyböjtben szükségünk van arra, hogy újra meghalljuk a próféták kiáltását, akik felemelik hangjukat és felráznak minket.

Isten nem közömbös a világ iránt, hanem annyira szereti, hogy Fiát adja oda minden ember üdvösségéért. Isten Fiának megtestesülésében, földi életében, halálában és feltámadásában végérvényesen megnyílik a kapu Isten és az ember között, az ég és a föld között. Az egyház pedig olyan, mint egy kéz, mely nyitva tartja ezt a kaput az ige hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása által, a hitről való tanúságtételen keresztül, amely a szeretetben válik hatékonnyá (vö. Gal 5,6). A világ mégis az önmagába zárkózás és afelé hajlik, hogy becsukja azt a kaput, amelyen keresztül Isten belép a világba és a világ Istenbe. Így a kéznek, vagyis az egyháznak sosem kell meglepődnie, ha elutasítják, elnyomják és megsebzik.

Isten népének tehát meg kell újulnia, hogy ne váljon közömbössé és ne zárkózzon önmagába. Három szentírási szakaszt szeretnék elmélkedésül ajánlani ehhez a megújuláshoz.

1. „Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele” (1 Kor 12,26) – az egyház

2. „Hol van a testvéred?” (Ter 4,9) – a plébániák és a közösségek

3. „Erősítsétek meg szíveteket” (Jak 5,8) – az egyes hívő ember

(A teljes szöveget lásd: https://www.magyarkurir.hu/nezopont/ferenc-papa-nagybojti-uzenete oldalon).

Áldott húsvéti készületet kívánok minden kedves Testvérünknek. Imádkozzunk magunk és mások megtéréséért, és hogy a nagyböjti időszakot lelkünk javára használjuk fel.

Illéssy Mátyás

Szent István Kórus hirdetése:

Kedves régi és új kórustagok!

Szeretettel várunk benneteket a május 6-i koncerttel kapcsolatos megbeszélésre.

Időpont: febr. 12. péntek 19:00-20:00 óra. Helyszín: közösségi terem.

A megbeszélés témái:

1. A koncert részleteinek ismertetése, egyéb tudnivalók, az elérhetőségek pontosítása: dr Szűcs Istvánné a Musica Divina Egyesület elnöke

2. Próbák és egyéb zenei tudnivalók: Strauszné Könözsi Vera karnagy

Kérjük a kezdeményezésben résztvevő kórustagokat, hogy feltétlenül jöjjenek el a részletek pontosítása miatt!

Szeretettel várunk mindenkit!